1.1 - scwscheikunde

Report
1.1
Natuurlijke materialen
STOFEIGENSCHAPPEN
product
stofeigenschappen
glas
doorzichtig, hard
ijzer
stijf, goed te vormen
kunststof
licht, allerlei vormen en
kleuren


Stofeigenschap: kenmerk van een stof
 met stofeigenschappen kun je een stof herkennen
 Stofeigenschappen bepalen waar je de stof voor kunt
gebruiken
Voorbeelden: kookpunt, smeltpunt, kleur, geur,
hardheid, buigzaamheid, dichtheid
VERANDERING
VAN STOFEIGENSCHAPPEN
product
stofeigenschappen
grondstoffen
glas
doorzichtig, hard
zand, soda, kalk
ijzer
stijf, goed te vormen
ijzererts, cokes, lucht
kunststof
licht, allerlei vormen
en kleuren
aardolie



Grondstoffen: stoffen die je nodig hebt om materialen
of andere stoffen te maken
Chemische reactie: proces waarbij de
stofeigenschappen van stoffen veranderen (er
ontstaan stoffen met andere stofeigenschappen)
Reactieschema: weergave van een chemische reactie

Beginstoffen  reactieproducten

Chemische reactie

Staalproductie

Bierproductie

Roesten van ijzer
ONTHOUDEN:




Stofeigenschappen: kenmerken van een stof
Grondstoffen: stoffen die je nodig hebt om materialen
of andere stoffen te maken
Chemische reactie: proces waarbij uit beginstoffen
nieuwe stoffen (reactieproducten) ontstaan met
andere stofeigenschappen
Reactieschema: weergave van een chemische reactie
 Beginstoffen  reactieproducten
HUISWERK
1.1
 doorlezen
 Leren: begrippen met betekenis
 Maken opgaven: 2, 3, 8, 9, 11, 12

Lezen § 6 op blz 180 + 181

similar documents