Tootmisorganisatsiooni juhtimine

Report
Mainori Kõrgkool
Kliendisuhete juhtimise seminar
Sisekliendi suhete juhtimise ja
meeskonnatöö parimad praktikad
Andres Kase
Efore AS Tegevjuht
2007-2008
Andres©Kase
2
Kes on siseklient Efore mõistes?




Kes või mis on siseklient praktilises mõistes?
Korporatiivne tasand/ funktsioonid ja juhid, äriprotsessid
 Operatsioonid(tootmisüksused, tootmine, kohaletoimetamine)
 Finants(seadusandlus, finantseerimine)
 Turundus(müügikanalid, kliendihääl)
 Arendus(toode, tehnoloogia)
Ettevõtte tasand
 Personalijuhtimine, raamatupidamine, inventari juhtimine,
varustamine, tootmine, ostmine, logistika, tehniline tugi,
töötervishoid, jne.
Allüksuse tasand


Protsessidega ja staadiumitega seotud informatsioon ja tegevused
Meeskonna tasand

2007-2008
Kollegide töö ja suhtumine, eelnev ja järgnev operatsioon, seotud
osakondade töötajad, otsene juht
Andres©Kase
3
Ettevõtte tasand
TIPPJUHTKOND
DISAIN
HANGE
TOOTMINE/OPERATSIOONID
KVALITEEDI KINDLUSTAMINE
PAKKIMINE JA LÄHETAMINE
TURUNDUS JA MÜÜK
KLIENDI TEENINDUS
2007-2008
Andres©Kase
4
Suhted






Püsisuhe ja harjumused
Terviku teadvustamine ja tutvustamine
Kliendi aspektide tundmine(välisklindist kuni sisekliendini- tarneahel)
Mõtteviis, et iga kolleeg on klient, aga kas klient on KUNINGAS?
 Sisemine klient saab olla see, kes tänu teie tegevusele(teenusele)
või tegevusetusele on otseselt või kaudselt mõjutatud ning kelle
tulemus sõltub teie tegevuse(teenuse või toote) kvaliteedist ja
vastavusest oodatule
Lähtuma peabki:
 Kellest sõltub sinu töö?
 Kelle töö sõltub sinu panusest?
Sisemised kliendid teevad koostööd välimise kliendi rahulolu
saavutamiseks, hoidmiseks ja säilitamiseks!
 Oluline on koostöö ja meetodites kokkuleppimine, protseduuride ja
käitumisreeglite kokkulepped. Ootustes kokkuleppimine.
2007-2008
Andres©Kase
5
Veel:
 Välimise kliendi tagasiside
 Strateegia/võtmemõõdikud /eesmärgid
/tulemused
 Personaalne vastutus
 Meeskonna vastutus- juhi vastutus
 Jätkuv parendamine
 TQM
 Kvaliteedi uued eesmärgid
 Ajalised eesmärgid
 Rahalised(inventar) eesmärgid
2007-2008
Andres©Kase
6
2007-2008
Andres©Kase
7
TQM
 Total Quality Management- Filosoofia,
mis kaasab organisatsiooni kõik liikmed
pingutamaks jätkuvalt kvaliteedi parendamist
ja rahuldamaks kliendi soove
 Jätkuv parendamine- surve parendada igal
momendil
 Kunagi ei ole täielikku rahulolu kvaliteediga
 Kõikide kaasamine
 Kliendi rahulolu
 Vaatleb osaprotsesside aspekte ja
lõpptoodet
2007-2008
Andres©Kase
8
TQM lähenemine
1. Leia kliendi vajadused
2. Disaini toode või teenus, mis vastab kliendi
vajadustele ja ootustele
3. Disaini protsessid, mis tagavad esmasel
tegemisel nõutud kvaliteedi
 Vigade turvamine. Elemendid, mis on disainitud
ennetamaks ebakorrektseid protsesse
4. Ole orienteeritud tulemustele- ära peata
kunagi arenemist/parenemist
5. Laienda kontseptsioon tarnijatele
2007-2008
Andres©Kase
9
TQM-i elemendid










Jätkuv parendamine (Kaizen Jaapanis)
Konkurentidega võrdlemine (benchmarking)
Töötajate kaasamine
Meeskondlik lähenemine
Faktipõhine otsustamine
Kvaliteedi tööriistade tundmine
Tarnija kvaliteet
Parimad (suhtumine)
Algallikate kvaliteet (tee õigesti esimesel korral)
Tarnijad on partnerid
2007-2008
Andres©Kase
10
MONITOORI DEFINEERI PROBLEEM
JUURUTA LEHNDUS
Suhtumine,
mõtteviis,
eesmärgid!
VALI LAHENDUS
KOGU ANDMED
ANALÜÜSI PROBLEEMI
POTENTSIAALSED LAHENDUSED
2007-2008
Andres©Kase
11
Tänan tähelepanu eest!!
Ikka ja alati parimat edaspidiseks!!
Ettepanekud ja –heited on nüüd oodatud!

similar documents