Momentane snelheid

Report
Momentane snelheid
Na deze les kan je:
Het verschil tussen momentane
en gemiddelde snelheid.
Uit een stroboscopische foto de
snelheid bepalen.
© Ing W.T.N.G. Tomassen
Momentane snelheid
3.7 Momentane snelheid
Momentane snelheid
Momentaan
Wat is momentane snelheid?
De snelheid op een bepaald moment.
Momentane snelheid
Mometane snelheid
Hoe kan je de momentane snelheid
uitrekenen?
Deze bereken je door de afstand te
bepalen in een hele kleine tijdsduur.
Momentane snelheid
Vanuit grafiek

=
∆
∆
Momentane snelheid
Een stroboscopische foto
Een lamp die
snel knippert.
De tijd tussen
twee flitsen
staat vast.
Momentane snelheid
Een stroboscopische foto
Tijd tussen
foto’s is
bekend.
Afgelegde
afstand kan
gemeten
worden.
∆
 
=
=
∆    
Momentane snelheid
Tijdtikker
Apparaat die op een
band om bv. de
1/50 sec een stipje zet.
Trek je de band door
het apparaat en je hebt
een soort s-t diagram.
Momentane snelheid
Tijdtikker
Wat voor soorten beweging herken je.
Momentane snelheid
Rekenen met
Een stroboscoop flitst om de 20 ms = 0,02 s
Kijk naar de appel in fig 3.30 blz 64
Bereken de momentane snelheid bij 0,1 s.
(tussen 4de en 5de appel rekenen)
s = 47 cm - 33 cm = 14 cm
t = 0,02 s
v=s/t
v = 0,14 m / 0,02 s = 7 m/s

similar documents