20140124 PPt Pedicos laatste versie

Report
Wie wil zorgen dat kinderen niet uit de boot vallen,
moet zich afvragen uit welke boot ze dan vallen
en of de kwaliteit van die boot er misschien iets mee te maken heeft.
Pedicos 24 januari 2014
Kristien Coppens en Tiny D'Hollander
Handelingsgericht werken
(pag. 21 – 24)
onderwijs - en
ondersteunings-
behoeften
systematisch
transparant
afstemming en
wisselwerking
De leerKRACHT
doet er toe
positieve
aspecten
doelgericht
constructieve
samenwerking
Kristien Coppens en Tiny D'Hollander
Continuüm van zorg op school
zorgvisie
fase 0
brede basiszorg
verhoogde zorg
uitbreiding van zorg
overstap
naar
school
op maat
fase 2
fase 3
Kristien Coppens en Tiny D'Hollander
zorgvisie
zorgvisie
fase 1
fase 0 Brede basiszorg
1. krachtige
leeromgeving
(pag. 28 – 35)
• positief, veilig en rijk leerklimaat
• betekenisvol leren
• rijke ondersteuning en interactie
2. afstemmen op
de behoeften van
de leerling
3. betrokkenheid:
samen school
maken
Kristien Coppens en Tiny D'Hollander
Kristien Coppens en Tiny D'Hollander
Leraar doorslaggevend
Het effect dat een school
heeft op leerlingen wordt
voor een deel bepaald door
zaken die op schoolniveau
geregeld kunnen worden:
33%
Het grootste deel van het
effect wordt bepaald door
het vakmanschap van de
leraar: 67%
e
f
f
e
c
t
33%
school
67%
leraar
Bron: What Works in Schools, R.J. Marzano ASCD 2003
3.2 fase 0 Brede basiszorg
(pag. 35 – 50)
1. krachtige
leeromgeving
2 afstemmen op de
behoeften van
de leerling
• breed kijken, opvolgen, evalueren en rapporteren
• spontane signalering, leerkracht als eerstelijnshulp
• het leerlingendossier
• differentiatie, organisatie van differentiatie
• de lat hoog voor iedereen
3. betrokkenheid
samen school
maken
Kristien Coppens en Tiny D'Hollander
fase 0 Brede basiszorg
Afstemmen op de behoeften van de leerling
Differentiatie : rekening houden met diversiteit
basishouding :
-zo veel mogelijk kinderen, zo ver mogelijk brengen in hun ontwikkeling
-positief en planmatig omgaan met verschillen tussen kinderen met het oog
op het grootst mogelijke leerrendement voor elk (individueel) kind.
-zone van de naaste ontwikkeling
fundamenteel respect voor de verscheidenheid:
-in aanpakstrategieën, verschillende leerstijlen, verschillende leer- en
ontwikkelingsbehoeften, verschillende ondersteuning
het onderwijsaanbod bij de kinderen brengen via ondersteuning
-de moeilijkheidsgraad van het aanbod of de taak of de motivatie en het
zelfvertrouwen bespelen
-zinvolheid van de opdracht en de veiligheid van het leerklimaat
Kristien Coppens en Tiny D'Hollander
fase 0 Brede basiszorg
Afstemmen op de behoeften van de leerling
Kristien Coppens en Tiny D'Hollander
fase 0 Brede basiszorg
Afstemmen op de behoeften van de leerling (blz. 42)
DIVERSITEIT NOODZAAKT DIFFERENTIATIE
Kristien Coppens en Tiny D'Hollander
fase 0 Brede basiszorg
Afstemmen op de behoeften van de leerling
soorten differentiatie
-
natuurlijke differentiatie
differentiatie in de ondersteuning
taakdifferentiatie
tempodifferentiatie
keuzedifferentiatie
organisatie van de differentiatie
- flexibele klasorganisatie
- team-teaching
- heterogene groepen
- homogene groepen
Kristien Coppens en Tiny D'Hollander
fase 0 Brede basiszorg
( pag. 50 – 57)
krachtige
leeromgeving
afstemmen op de
behoeften van de
leerling
betrokkenheid:
samen school maken
• overleg met leerlingen, betrokkenheid van de
ouders
• overleg over leerlingen, samenwerking met CLB
• professionele leergemeenschap
• leerkracht gesteund en gecoacht door zorgteam
Kristien Coppens en Tiny D'Hollander
De leerkracht gesteund en gecoacht door de
directeur en het zorgteam
Hulpzinnen om hem/haar hierbij te helpen :
Ik heb nood aan …
-
Kennis van …
Vaardigheden om …
Ondersteuning tijdens …
Materialen waarmee …
Collega’s die …
Meer handen in de klas …
Kristien Coppens en Tiny D'Hollander
Documenten om je schooleigen
zorgvisie te actualiseren
• De zorgspiegel (vad. blz.104)
• Leerkrachtvaardigheden (vad. blz 111)
• Groeipad in zorg (vad. blz. 125) D
Kristien Coppens en Tiny D'Hollander

similar documents