Fase 1. Retailmarketing 2.1., 2.2. en 2.3.

Report
Fase 1
Ken de (detail)handel
Kerntaak: verkopen, adviseren en
service verlenen
Hoofdstuk: Retailmarketing
Par: 2.1, 2.2 en 2,3
Blz. 264 tm 273
2.1: Behoefte en marketing
• Behoefte = Een gemis ervaren….
• Behoeftes zijn oneindig
• Winkels bevredigen je behoeftes
Behoefte pyramide van Maslow!
• Marketing = wanneer een winkelier de
wensen en behoeften van zijn klanten voorop
stelt.
• Winkelier is constant bezig zijn winkel aan te
passen aan wat zijn klanten willen.
• Winkelier moet denken vanuit de klant
• Vragen?
- Wat willen mijn klanten
- Hoe kan ik mijn klanten het beste van
dienst zijn
• Markt = een groep mensen met bepaalde
behoeften en wensen. De aanbieder probeert
die te bevredigen door goederen en diensten
aan te bieden.
Mogelijkheden in de markt:
- Gat in de markt: iets wat
nog niet verkocht wordt,
nog niet bestaat
- Groeimarkt: groeiende
markt in de toekomst
(in 2019 meer van 50%
50+ in Nederland)
- Verzadigde markt: als er geen nieuwe
omzetmogelijkheden meer zijn. De markt
groeit niet meer.
• Doelgroep: de groep consumenten waar de
winkelier zich met zijn hele winkel op richt.
• De winkelier moet zijn commerciële beleid
afstemmen op zijn klantengroep.
Doelgroep
• http://www.wefashion.nl/on/demandware.sto
re/Sites-WE-NL-Site/nl_NL/InspirationShow?cgid=organisation
Soorten marketing
• Als alle activiteiten van de winkelier zich
richten op de behoefte bevrediging van de
consument = consumentenmarketing
• Als een winkelier volgens de marketing
gedachte de winkel exploiteert, dan is dit een
vorm detailhandelsmarketing (retailmarketing)
2.2 Speelruimte
• Winkel is onderdeel van de maatschappij!
• De omgeving heeft hier grote invloed op, de
winkelier moet rekening houden met
verschillende factoren die de speelruimte
bepalen.
Factoren:
- Externe factoren
- Interne factoren
Externe factoren
Hier heb je als winkelier geen invloed op, zoals:
- Consumenten
- Concurrenten
- (gemeentelijke) overheid:
(beslissingen van de regering)
- Economische situatie (crisis)
- Internationalisatie
Interne factoren
Hier kan de winkelier wel invloed op uitoefenen!
- Financiën (plannen)
- Management (zelf)
- Personeel (scholing)
Retailinstrumenten
De gereedschappen waarmee de winkelier
consumenten naar hun winkel toe “lokken”.
Als je deze op de juiste manier combineert
ontstaat de retailmix.
De retailmix is een andere benaming voor de
marketingmix! (P)
Retailinstrumenten / de P’s
Retailinstrument
De P’s
Assortiment
Product
Vestigingsplaats
Plaats
Commerciële presentatie
Presentatie
Prijsstelling
Prijs
Detailistenpromotie
Promotie
Personeel
personeel
Service
Physical distribution (fysieke distributie)
2.3 Retailinstrumenten nader bekeken
• Maak 2-tallen
• Kies een winkel uit
• Maak een presentatie in PowerPoint of Prezi of
….. over de retailmix van deze winkel
• De presentatie bestaat uit minimaal 8 dia’s of
slides.
• Maak gebruik van paragraaf 2.2 en 2.3 blz. 266
t/m 273
Let op: plaatjes zeggen vaak meer dan woorden.
Laat de presentatie een hulpmiddel zijn van dat wat
je wilt vertellen!

similar documents