Nitrox basis 1

Report
Specialisatie Nitrox
Basis
- Versie 2014 -
Nitrox basis
• Werkwijze
• De aftrap
• Organisatie:
• Bevoegdheid etc… / Agenda
• Inhoud
• Duiken met Nitrox – Een nieuwe dimensie?
• Ieder voordeel hep se nâdeel
• De hardware voor het duiken met Nitrox
• Zuurstof: van levensbelang of
levensbedreigend?
• Planning van een Nitroxduik
• Het water in
Werkwijze
• Visie NOB: zelf doen, zelf ervaren:
• Wat weten we al
• Wat kunnen we van elkaar leren
• Samenvatting met beetje oefenen
• Volgende keer afronden, toets & praktijk
De aftrap
Nitrox = leren je mengsel te vertrouwen…..
Bevoegdheid, materiaal etc.
• 1*, 25 duiken, 16 jaar: Nitrox basis
• Bevoegd duiken met EAN 32 of 36, non-decompressie
• 3* : Decompressie duiken
• Bevoegd tot volgen specialisatie decompressieduiken
• Nitrox basis & Decompressieduiken = Advanced
Nitrox
• Bevoegd tot duiken met EANx, inclusief gasswitch &
decompressieduiken.
Bevoegdheid, materiaal etc. basis
• Nitrox set met 32% of 36% EANX
• (Analyser)
Bevoegdheid, materiaal etc. advanced…
• Analyser
• Een sidemount cilinder met geschikte automaat
voor een mengsel van EAN50 of hoger,met een
inhoud van minimaal 5 liter. Deze cilinder moet
zodanig bevestigd zijn dat hij tijdens de duik
eenvoudig en veilig zelfstandig af te leggen en weer
aan te brengen is.
• Aangepaste apparatuur inclusief computer
• Een oranje decompressie ballon met haspel (dus
geen losse lijn).
(Flexibele) Agenda
• Basis Nitrox: 16 augustus.
• Twee praktijkduiken in onderling overleg: eerste
poging & toets 18 augustus.
• Voor deelname is het afgeronde 1* brevet of open
water & 25 gelogde duiken vereist.
Wat ga ik niet vertellen….
• In groepen van 4, zoek nieuwe
bekenden:
• Weten we al?
1.
2.
3.
4.
5.
Waarom we Nitrox gebruiken
Wat de nadelen zijn
Wat het betekent voor de apparatuur.
Wat zijn de medische aspecten
Hoe plannen we een duik.
• Welke specifieke vragen hebben we?
Hoe kunnen we de vragen beantwoorden?
• Bedenk binnen 15 minuten de antwoorden
in de groep.
• Welke weet je zeker?
• Welke speel je door?
De samenvatting
www.nauticdive.com/en/artikel.php?select=TechDiving
Duiken met Nitrox – Een nieuwe
dimensie?
• Nitrox = Nitrogen/Oxygen = Stikstof/Zuurstof
= EAN X= Enriched Air Nitrox %
• EAN21 = ……
• EAN32 = ……
• EAN36 = ……
Blz 16 - 21
Duiken met Nitrox – Een nieuwe
dimensie?
• Nitrox = Nitrogen/Oxygen = Stikstof/Zuurstof
= EAN X= Enriched Air Nitrox %
• EAN21 = Lucht
• EAN32 = 68% Stikstof (N2), 32% Zuurstof (O2)
• EAN36 = 64% Stikstof (N2), 36% Zuurstof (O2)
Blz 16 - 21
Ieder voordeel hep se nâdeel
• Nitrox =
• Langere nultijd
• Veiliger binnen nultijd
• Kortere stops
• Minder last stikstofnarcose
• Minder moe?
• Maar ook:
• Kans op zuurstof vergiftiging
Blz 25 - 31
De hardware voor het duiken met Nitrox (1)
• Voorkom brand
• Niet brandbare vetten
• Niet oxiderende
materialen
• Schoon houden
• Zuurstof schoon vullen…
• Met schone doek de fles
poetsen
Blz 38-62
De hardware voor het duiken met Nitrox (2)
• Vulmethoden:
• Luchtscheiding met
membraanfilter - O2
• Partieel vullen: + O2
Optoppen, (Blenden)
• Continue mengen + O2 ,
daarna compressie
• Buffer 32 of 36%
• Mengselcontrole? 3x !
Blz 63-74
Zuurstof: van levensbelang of levensbedreigend?
• Hypoxie
• Hyperoxie
• CNS O2vergiftiging berekening? Overslaan!
• Denk aan je dieptegrens:
• pO2 36? =
• pO2 32? =
Zuurstof: van levensbelang of levensbedreigend?
• Denk aan je grens:
• pO2 36? = 1,5/0,36-1 * 10 = 31m
• pO2 32? = 1,5/0,32-1 * 10 = 36m
• CNS aanval:
• Stuiptrekkingen – Epileptisch – Verstijving – Ontlading.
• Iets omhoog – Ademhaling veiligstellen – Na ontlading: er uit.
Recreatief
pO2
Max
p op
diepte
EANX
1,5
32
4,38
diepte
34
Zuurstof: van levensbelang of levensbedreigend?
• Units Pulmonary Toxicity Dose – Vergeet het!
• Gevoeligheid pO2 voor hoger door:
• Inspanning
• Conditie
• Longconditie (roken)
• Medicijnen
• CO2 / Hypoventilatie (Skip breathing)
• Kou
• Overdosis
Blz 63-74
Het water in
• Verschillende meetresultaten!
• Goed gekalibreerd?
• 1% afwijking mag
• Neem laagste waarde voor nultijd
• (en hoogste waarde voor maximale diepte)
Blz 63-74
Planning van een Nitroxduik
• Nogmaals partiële druk
• Planning:
• Gouden 30/120/120/180 regel
• (Maximaal toelaatbare MOD voor deze EANx)
• Nultijd/EANx/Diepte (blz. 83 – 1 = fout)
• Sommetje EAN36:
• Duik 1 = 27 m 35 min, Opp Int: 135 minuten
• Duik 2 = 20 m. Nultijd?
50 minuten ..
v
v
v
v
v
Volgende keer
• Huiswerk
• Tabellen lezen uitbreiden
• Vragen?
• Duik plannen
• Toets: Open boek
Huiswerk
• Bezoek Nitrox Vulstation
• Hoe vullen ze (methode/werkwijze)?
• Hoe is de veiligheid?
• Hoe is de kwaliteitscontrole (zie ook blz. 54)?
• Neem je duikcomputer mee en zorg dat je weet
hoe je deze in moet stellen.
• Leer het boek, oefen de vragen
• Presentatie:
WWW.Kooltiel.nl/Diving/Duikopleidingen/Nitrox

similar documents