Persoonlijke Stijl - Double You Training

Report
Persoonlijke Stijl (DSIC)
35-45 jaar
0 jaar
1- 4/6
7-9
Puber
18-21
27-28
35-45
45-55
56 >>
toekomst
Maslow piramide
Zelfontplooiing
Kennis / studie, opleiding
Liefde,genegenheid, waardering / familieleden,ouders
Veiligheid, bescherming / werk, woning
Fysiologisch /honger,dorst voortplanting
Bewust | Onbewust
De hersenen zijn verdeeld in drie gebieden: het reptielenbrein,
het limbische systeem en de neocortex. Elk hersengebied
heeft zijn eigen intelligentie, zijn eigen tijd- en ruimtegevoel,
en zijn eigen geheugen.
Het reptielenbrein, ook bekend als de hersenstam, vormt het
primitiefste hersengebied. Het is verantwoordelijk voor de
vecht-of-vlucht respons en voor vele fundamentele
biologische functies. Hier ligt het temperament vast.
Het Limbische systeem of zoogdierbrein vormt het sociale
brein en werkt als scheidingsvlak met de wereld. Het helpt ons
om problemen op te lossen, relaties te onderhouden en onze
plaats in de maatschappij in te nemen. Het limbische systeem
bestuurt ook alle klieren in het lichaam en bewaakt
daarom evenwicht en gezondheid.
De Neocortex vormt het hogere brein en wordt beschouwd
als de controleur van onze hogere vermogens, zoals logica,
nadenken en ons gevoel voor het spirituele. Dit deel van
het brein onderscheidt ons van andere zoogdieren.
Communicatie start met zelfkennis
Kennen
Willen
Kunnen
ZELFVERTOUWEN
Z E LF WAAR D E R I N G
ZELFKENNIS
Indirect
Praat hard
Prettig om alleen te zijn
Zoekt actief mensen op
Lichaamstaal is rustig en
beheerst
Expressief, levendige
lichaamstaal
Direct
Praat zachter
Taak Gericht
Gericht op afronden van taken
Besluit op basis van feiten en argumenten
Bij onenigheid de strijd aangaan
Gericht op het bouwen van relaties
Besluit op basis van emoties en gevoel
Bij onenigheid eerst even laten rusten
Mens Gericht
Consciëntieus
Dominant
Stabiel
Invloed
Mens Gericht
Direct
Indirect
Taak Gericht
Bedenken
Informatie
Beslissen
Richting
Waarom?
Wat?
Hoe?
Wie?
Instructie
Uitvoeren
Erkenning
Beïnvloeden
Emoties
Rechtvaardig
Kort lontje
Toont geen
emotie
Goed van
vertrouwen
Frustratie
Trekt zich
terug
Geeft de
ander de
schuld
Bezorgd
depressief
Verward
doelloos
Herstellen / accu opladen
Woorden die werken
Precies
Feiten
Nauwkeurig
Details
Veranderen
Resultaten
Overtuigend
Snel
Voorzichtig
Gevoel
Routine
Stabiel
Teamplayer
Optimistisch
Gezellig
Makkelijk
Even
Vertrouwen
Woorden die NIET werken
Fout gedaan
Ongeveer
Kantjes eraf lopen
Verandering
Snel
Nieuw
Onderbrekingen
Naar mijn mening
“Even”
Details
Nauwkeurig
Vereist studie
Snel
Overtuigend
Resultaat
Avontuur
Direct
Overtuigend
Enthousiast
Charmant
Gezellig
Sociaal
Vriendelijk
Routine
Teamplayer
Oprecht
Luisteren
Precies
Analyse
Geduldig
Details
Feiten
Het Persoonlijke (DISC) Profiel
Hoofdstuk 2
Blz.4
Karakteristieken
Drijfveren
“Dit hoofdstuk is verstuurd ter
herkenning. Bespreek de punten welke
niet of minder herkenbaar zijn.”
Hoofdstuk 2
Blz.5
Talenten met mensen
Talenten met taken
Hoofdstuk 3
Blz.6
Groeimogelijkheden met:
Mensen
Taken
“Links grote lijnen, rechts meer
inhoud”
Hoofdstuk 4
Blz.7
Communicatie stijl
Sterkten
“Tracht veel voorbeelden te
gebruiken uit de praktijk, waardoor
de herkenbaarheid wordt verhoogd”
Hoofdstuk 4
Blz.8
Communicatie stijl
Valkuilen
Hoofdstuk 5
Blz.9
Wat “werkt”
Wat niet “werkt”
in de werkomgeving
“Waar krijgt iemand energie van en
wat kost energie.”
Hoofdstuk 5
Blz.10
Tips voor de leidinggevende of collega’s
Sleutels tot motivatie
“Hoe kun je deze persoon het beste
benaderen?”
Hoofdstuk 6
Blz.11
Geschiedenis
Jung: Typering
Marston: DISC model
“Q4 Profiles in de NL context
geschreven. Achtergrond informatie
geldt als naslag werk.”
Hoofdstuk 6
Blz.12
De 4 fundamentele temperamenten
“Hier worden de 4 temperamenten wat
verder uitgediept. Het gaat over de
communicatievoorkeur van mensen.”
Hoofdstuk 6
Blz.13
Kernpatroon: onbewust
Gewenst patroon: bewust
“Het veschil tussen onbewust en bewust
wordt nader uitgelegd.”
Hoofdstuk 7
Blz.14
Bolletjes = gewenst patroon
Staven = kernpatroon
= als de delta >20 is is er sprake van
energieverlies
+ De persoon onderdrukt zijn stijl in zijn
werk
-/- Er wordt meer energie gevraagd dan dat
de persoon in huis heeft.
Hoofdstuk 7
Blz.15
Gewenst en kernpatroon in
grafiek gezet.
I
= gewenst
II = kernpatroon
Gedrag in context grid gezet.
Hoofdstuk 8
Blz.16
Hoe ziet u zichzelf?
“Is het verschil tussen de persoonlijke
stijl en het zelfbeeld groot, dan is de
persoon zich niet zo bewust van zijn /
haar basisbehoeftes.
Bij 12% van de respondenten komt
dit voor. Er is dan sprake van een
energielek.”
Hoofdstuk 8
Blz. 17
Basisbehoeftes?
Hier staan de basisbehoeftes van de
persoon.
Wat geeft- en kost deze persoon
energie.
Hoofdstuk 9
Blz. 18 t/m 21
Communicatietips
Per stijl zijn er 10 tips gedefinieerd.
Hoofdstuk 10
Blz. 22
Wat heeft Q4 Profiles nog meer
te bieden?
Hoofdstuk 11
Blz. 23
Wie is …..
Personalisatie pagina

similar documents