Democratie en dictatuur les vrijdag noorderpoort

Report
Noorderpoort College
Vrijdag 9 maart 2012
Woordspin
Democratie
Woordspin
Dictatuur
Lesinhoud
Democratie
 Dictatuur
 Verschillen en overeenkomsten
 Opdracht

Tranen in Noord-Korea om KimJong
I
http://nos.nl/video/323575-tranen-in-noordkorea-om-kim-jongil.html
Wat is een democratie?








Het volk wordt vertegenwoordigd door een
volksvertegenwoordiging, het parlement
De regering is verantwoording schuldig aan de
volksvertegenwoordiging
De parlementsleden kunnen door de burgers via vrije
en geheime verkiezingen worden gekozen
Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van
stemmen
Gelijkwaardigheid van alle burgers
Algemeen kiesrecht: iedere burger heeft één stem
Men houdt rekening met de rechten/belangen van
minderheden
Er is sprake van een rechtsstaat
DEMOCRATIE

Democratie is een wijze van besluitvorming
waarbij alle burgers stemrecht hebben. In
een democratie heeft het volk rechten en
plichten, ze zijn gelijk en hebben vrijheid.
Ze mogen hun eigen leven zelf inrichten.
De regering mag alleen die vrijheid van
een burger alleen beperken, als die burger
de vrijheid van andere burgers schaadt.
DICTATUUR

Dictatuur is een wijze van
besluitvorming waarbij de burgers
weinig tot niets in te brengen hebben. In
een dictatuur heeft het volk voornamelijk
plichten en weinig tot geen rechten,
daardoor zijn burgers daar meer
onderdanen. De macht is in handen van
één persoon of een kleine groep
mensen.
Leervragen
Is een dictatuur het tegenovergestelde van
een democratie?
 Wat zijn de voordelen en nadelen van een
democratie ten opzichte van een dictatuur?
 Wat zijn de voordelen en nadelen van een
dictatuur ten opzichte van een democratie?
 Kan een dictatuur een democratie worden?
 Kan een democratie een dictatuur worden?

Europese dictator
Uitzending Gemist

http://www.uitzendinggemist.nl/afleverin
gen/1238324

Beginnen vanaf de 8e minuut
Welke boodschap probeert Noord –
Korea door deze shows aan zijn burgers
mee te geven?

Wie van de 2?
Bespreken naar aanleiding van de film:
Collectief (geheel) of individu (ik) ?
 Keuzes zijn vrij of keuzes liggen vast?
 Gelukkig als groep of persoonlijk geluk?
 De droom van de grote leider of eigen
dromen najagen?

Geluk
Maakt een democratie gelukkiger dan een
dictatuur?
Het grote verhaal van een dictatuur , het verhaal
van een consumptiemaatschappij, het verhaal
van een democraat.
Kitsch: Idealen van samenlevingen die
leugenachtig zijn.
Boek: de ondraaglijke lichtheid van het bestaan
vanaf blz. 288
Opdracht
1. Open een wikispace.
 2. Kies een dictatuur.
 3. Schrijf een logboek van een
denkbeeldig iemand die leeft in een
dictatuur. (bijvoorbeeld van één week)
 4. Zorg voor informatie over het land dat
jullie hebben gekozen.
 5. Voeg beeldend materiaal zoals foto’s
en youtube filmpjes toe.


similar documents