Açıcının Tekk Renkle 2. Konuşması, Deneme Konuşmaları

Report
AÇININ TEK RENKLİ BİR ELLE İKİNCİ
KONUŞMASI
 Tek renkli bir elden bahsederken, gösterilebilecek
sadece bir rengi olan (prensip olarak 6 kâğıdı içeren)
bir eli kastediyoruz.
RENGİN SIÇRAMASIZ TEKRARI
14 - 17 OD
 Renk değişikliği cevabından sonra, açıcı rengini tekrar
edebilir (14-17 OD). Bunu yapmakla minimum bir açış
gösterir, bazen rengi sadece beşli olabilir.
 İşte iki örnek:
RENGİN SIÇRAMALI TEKRARI
18 - 20 OD
 18-20 OD
 En az altılı ve çok güçlü bir renk.
 İşte iki örnek:
 Peki altılı ve güçlü bir rengi olmayan kuvvetli tek renkli
ellerle (18 OD puanından itibaren) ne yapmalı?
 Bu durumda yeni bir renk "icat etmeniz" gerekir.
 İşte iki örnek:
 Soldaki elle, 1 Pik cevabı üzerine 2 Karo deklare
edin.
 Sağdaki elle, 1 Pik cevabı üzerine 3 Trefl1 deklare
edin.
 Ekonomik bir ikinci rengi, ikinci renkten sadece üç
kâğıtla konuştuğunuz zaman, elbette küçük bir risk
altına girersiniz.
 Ama inanın ki, ortağınız bir minör kontratı oynamayı
bir majör kontratı oynamaya tercih ediyorsa, bunun
için çok kuvvetli nedenleri var demektir.
AÇIŞ RENGİNİN
DESTEKLENMESİNDEN SONRA
AÇICININ İKİNCİ KONUŞMASI
 1 renk ile açtınız ve ortağınız renginizi destekledi.
Destek konuşmalarının hiç biri forsing
olmadığından, minimum bir uvertürle pas geçersiniz.
 Sıçramalı bir destek üzerine (11-12 DK), açıcı ancak
küçük bir ek kuvveti varsa majör manşı ilân
etmelidir.
 İşte iki örnek:
 Her iki elle de, 1 Kör - 3 Kör sekansından sonra 4 Kör
dersiniz.
 Basit bir destekten sonra (6-10 DK), açıcı ancak çok kuvvetli
bir elle (20 OD puanından itibaren) manş ilân edebilir.
Zayıf ellerle pas geçmelidir, manş umudu yoktur.
 Bütün diğer hallerde, yani vasat veya kuvvetlice ellerle
(16-19 OD), açıcı doğrudan manş ilân etmeden ikinci
bir konuşma yapmaya karar verirse, deneme
konuşmasını kullanmalıdır.
 Örnekler:
DENEME KONUŞMASI
 Deneme konuşması yapmak, basit destekten
sonra manş denemesi yapmak demektir.
MAJÖR AÇIŞINDAN SONRA
DENEME KONUŞMASI
 İki türlü deneme konuşması yapmak mümkündür:
 1. Yeni bir renk göstererek yapılan deneme
konuşması
 Örnek:
 Açıcı ortağının treflleriyle ilgilendiğini gösterir. Bir
anlamda kendisine şunları söyler:
 "bu renkten bir şeyleriniz varsa ve eliniz çok zayıf
değilse manş oynayalım."
 İşte iki örnek:
 Soldaki elle, 3 Trefl üzerine üç küçük treflle 3 Pik
diye cevap verin.
 Sağdaki elle, ikili trefl ası ve dört kozla, manşı
denemek için iyi kâğıtlarınız var sayılır, 4 Pik
diyin.
2. 2 SA DENEME KONUŞMASI
 Bu genel deneme konuşması açıcının her türlü kuvvet
ve onörlerle ilgilendiğini gösterir ve ortağından, çok
zayıf değilse, manş ilân etmesini ister.
 Kör - 2 Körden sonra:
 Soldaki elle 2 SA diyin;
 Sağdaki elle doğrudan 4 Köre bağlayın
 SA ile yapacağınız genel deneme konuşmasına ilişkin
tipik bir örnek:
 Deneme konuşmaları, açıcının ortağını desteklemesi
halinde de kullanılır. "Konuşmaların Devamı" başlıklı
bölümde, deneme konuşmalarının cevapçı için de
hemen hemen aynı anlamı taşıdıklarını göreceksiniz.
MİNÖR DESTEĞİNDEN SONRA
DENEME KONUŞMALARI
 2 seviyesinde bir destekten sonra, açıcı:
 1. Yaklaşık olarak 18 puanla 2 SA diyebilir ve böylece bir
sanzatu manşı teklif edebilir.
 İşte bir örnek:
 2 Trefl üzerine 2 SA rebidini yapın. Cevapçı 7 O puanıyla
tereddütsüz 3 SA deklare eder.
 2. Yeni bir renk konuşabilir.
 Bu artık bir deneme konuşması değil, aksine bir kuvvet
bildirişidir. Minör desteğinden sonra, prensip olarak artık
bir majör manşı söz konusu değildir ve amaç bir sanzatu
kontratı bulmaktır. Açıcı bu amaçla en iyi kestiği rengi
söyler.
 Örnek:
Açıcı piki keser fakat körü kesmez.
 İşte cevapçının elinden iki örnek:
 Cevapçı:
 Soldaki elle, 3 Karoda durur.
 Sağdaki elle, 3 SA der, çünkü hem 2 Karo cevabının
üst limitindedir, hem de körden bir buçuk keseri
vardır.
 NOT: Bu konuşmalar 3 seviyesinde bir destekten sonra
da yapılabilir.
 Örnek:
 Açıcı karoyu kesmektedir, ama ortağından da
majörleri kestiğini duymak ister.
SANZATU CEVABINDAN SONRA
AÇICININ İKİNCİ KONUŞMASI
 Destek konuşmaları gibi, sanzatu konuşmaları da
forsing değildir.
1 SA CEVABI ÜZERİNE
(5-10 O puanı)





Açıcı şu iki durumda bir daha konuşmalıdır:
Kuvvetli bir elle.
Dengesiz bir dağılımla.
I. Kuvvetli bir elle:
Açıcının en az 16 O puanı olduğu andan itibaren, manş
umudu var demektir. Açıcı:
 17-18 puanla 2 SA,
 19 puan ve üstü ile 3 SA der.
 Açıcının 16 veya iyi bir 15 puanı varsa, 2 SA rebidini
yapmak için yeterince kuvvetli değil demektir ve yeni
bir renk getirmesi gerekir.
 Şu konuşmalardan sonra:
 Açıcıya şu üç değişik eli verelim:
 Soldaki elle, açıcı 2 SA der ve kararı ortağına bırakır.
 Ortadaki elle, 3 SA deklare eder.
 Sağdaki elle, 2 Karo der (ekonomik ikinci renk: 14-19
OD). Amacı üçüncü turda sanzatu konuşmaktır.
 2.Dengesiz bir dağılımla:
 Tek renkli bir elle (en az altılı), kuvvetine ve renginin
sağlamlığına göre sıçramasız veya sıçramalı olarak
rengini tekrar eder.
 İşte bir örnek:
 • İki renkli bir elle, ikinci konuşması iki renkli ellerin
üç yasasına uygun olmak şartıyla, ikinci rengini
gösterir.
 İşte iki örnek:
 Şu konuşmalardan sonra:
 soldaki elle 2 Trefl (ekonomik ikinci renk);
 sağdaki elle 2 Kör (pahalı ikinci renk).
 Şimdi de açıcının beş karosu ve dört körü olduğunu,
ama ikinci örnekteki kadar kuvvetli olmadığını farz
edelim:
 16 OD ile, bir tur için forsing olan pahalı ikinci rengini
göstermesi mümkün değildir. Geriye açış rengini
tekrar etmek kalır. 2 Karo kontratı 1 SA'dan daha iyidir.
2 SA CEVABI ÜZERİNE (11-12 O)
 Çok minimum bir eli olmadıkça, açıcı oldukça dengeli
bir dağılımla 3 SA der.
 İşte bir örnek:
 Dengesiz bir dağılımla, açıcı ikinci bir renk
gösterebilir ve bu, ekonomik bir ikinci renk olsa bile,
% lOO forsingtir.
 İşte bir örnek:
 1 Pik ile açtınız ve 2 SA üzerine rahatça 3 Kör dediniz.
Ortağınız bir daha konuşmak zorundadır.
 Altılı bir majörle açıcı, minimum değilse, manş ilan
edilir.
 DİKKAT! Açış renginin tekrarı forsing değildir.
 Örnekler:
 SA rebidi üzerine, cevapçı çok dengesiz bir dağılımı
veya şlem umudu olmadıkça (en az 19 puan) bir
daha konuşmaz.

similar documents