MUSTAFA TÜLÜ İsg uzman yrd.

Report
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Nisan - 2013
1
1.
Yazılımın Tanıtımı
2.
Neler Yapılmalı
3.
Nasıl Yapılmalı
4.
Sık Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri
5.
Sorular ve Cevaplar
2
İSG-KATİP, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ;
• Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB),
• İSG Eğitim Kurumlarının,
• Hizmet Alan İşyerlerinin,
• İSG Profesyonellerinin
Bakanlığa karşı bildirimi ile yükümlü olduğu iş ve işlemlerini kayıt
altına alınması ve takibini sağlayan bir yazılım olmakla birlikte e-devlet
üzerinden çalışmaktadır.
3
4
1.
SGK’ da e-bildirge yapmakla yetkili kişinin e-devlet şifresi alması,
2.
İşyeri adına yetkili kişi tarafından SGK e-bildirge ekranından tehlike sınıfları
tebliğinde işyerine uygun altılı faaliyet kodunun bildiriminin yapılması,
3.
İSG Profesyoneli görevlendirilecek ise;
- Sözleşme yapılacak kişinin sertifikalı bir kişi olduğundan emin olunmalı,
- Sözleşme yapılacak kişinin T.C. Kimlik numarası öğrenilmeli,
4.
OSGB’den hizmet alımı söz konusu ise;
- SGK sicil numarası eksiksiz ve güncel hali ile OSGB’ye bildirilmeli
5
A
Kayıt
B
Onay
C
Takip
6
A
Kayıt
• İşyeri adına yetkili olan e-bildirge işlemlerine yetkili
kişi e-devlet şifresi ile isgkatip.csgb.gov.tr adresine
giriş yapar,
• Giriş işleminden sonra kişi “sözleşmeler” kısmından
“yeni” komutu ile sözleşme taslağını açar,
• Gerekli bilgilerin taslağa girilmesi sonrası “kayıt”
komutu ile sözleşme tanımlanmış olur.
7
8
9
10
11
B
Onay
• Sözleşmesini tanımlamış olduğunuz kişi kendi e-
devlet
şifresi
onaylayacaktır.
ile
giriş
yaparak
sözleşmesini
12
13
C
Takip
• Onaylanmış sözleşmeler ve yapılan her türlü işlem
kayıt altına alınmaktadır,
• Sözleşmeleri iptal etme yetkisi iki taraf için de söz
konusudur,
• Sözleşmelerin
karşı tarafca iptal edilmediği ve
İSGGM tarafından yayımlanan duyuruların takibi
açısından İSG- Katip belirli sıklıkta ziyaret edilmelidir.
14
1.
İSG-Katip programına giriş yapamıyorum;
1.
2.
Giriş yaptığım halde işlem yapma kısmına geçemiyorum;
1.
2.
3.
3.
E-bildirgeye yetkili kişi olarak kayıtlı olduğunuzu kontrol ediniz,
SGK bilgi sisteminde faaliyet alanınızın altılı kodlamaya uygun olarak bildirildiğinden
emin olun,
Kullanmakta olduğunuz internet tarayıcısının eski sürüm olmadığından emin olun,
Tehlike sınıfınıza uygun kişi seçtiğinizden ve asgari süreyi tanımladığınızdan emin olun
Sözleşme yapmak istediğimde kişinin T.C. Kimlik numarasını girdiğimde
ekrana kişi gelmiyor;
1.
2.
Kişinin sertifikasının geçerli olduğundan emin olun,
Sertifikasının geçerli olması halinde yetkili kişilerle iletişime geçerek bilgilendirme
yapınız
15
4.
Sözleşmemi her yıl yenilemem gerekiyor mu;
1. Sözleşmeler iki taraftan biri ayrılış işlemi bildirene kadar geçerliliğini
sürdürmektedir
5.
Sözleşmemi bitirmek istediğimde ne yapmalıyım;
1. Sözleşme seçilerek “iptal” komutu verilebilir
6.
Çalışan sayım değişince ne yapmalıyım;
1. Sözleşmeler tanımlanırken bir saat fazla verilmesi küçük
değişikliklerde işlem yapma gereksiniminin önüne geçecektir.
Tanımlanmış sözleşmedeki saati geçen bir ihtiyacı doğuracak artışta
sözleşme yeniden tanımlanmalıdır.
16
17

similar documents