**aret: i*aret bir varl***, bir durumu anlatmak için kullan*lan

Report
İşaret: işaret bir varlığı, bir durumu anlatmak için
kullanılan şekillerdir.
Toplumsal paylaşım:İnsanların Birbirleriyle acı ve
sevinçlerini paylaşmaları
İhtiyaç: Gereksinim
Dürüstlük: Doğruluk
• Doğruluk: Doğru ve dürüst olma durumu
• Görüş: Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı,
fikir
• Sevgi: İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve
bağlılık göstermeye yönelten duygu
• Tutumluluk: Tutumlu olma durumu
• İyimserlik: Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak
değerlendiren bir tutum
• Kaza: İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir
kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğraması.
• Kroki: Kroki, bir yerin kuş bakışı görüşünün küçültülerek,
ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir.
• Barış: Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden
sonraki durum
• İstek: Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep
• Yanlı davranış: Birinden yana olan, bir isteğe katılan, onu
destekleyen kimse, yanlı, taraftar
• Bilgi teknolojisi:Bilgiye ulaşmamızı sağlayan teknolojik
araçların tümü
• Yeterlilik: Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet,
yeterlik.
• Levha: Tabela.
• Tarih: Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz.
• Hak: Verilmiş emekten doğan manevi yetki
• Duyarlılık: Duyarlı olma durumu, duygunluk, duyarlık,
hassaslık.
• Öğrenme tekniği:Öğrenmemizi sağlayan yöntemlerin tümü

similar documents