BKF - SpeedChain

Report
DEKRA Automobil a.s.
Akademie dopravního vzdělávání
Ing. Bc. Milan Janda, lektor Akademie dopravního vzdělávání
1
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU JE TŘEBA PROVÁDĚT PRO
„ NORMÁLNÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY „
2
Mezi normální provozní podmínky nepatří pouze jízda konstantní
rychlostí po dálnici……. , ale ani dopravní nehoda !!!!
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
3
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
4
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
5
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
Na čem je závislá bezpečná přeprava nákladu?
Abychom bezpečně (ale i bez poškození) dopravili náklad na
určené místo je nutná spolupráce všech článků přepravního
procesu….
-DISPOZICE NÁKLADU
-VHODNÝ OBAL
-ZNALOSTI PERSONÁLU NA NAKLÁDCE
-VHODNÁ VOLBA DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
-VHODNÉ POUŽITÍ VÁZACÍCH A ZAJIŠŤOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
-ULOŽENÍ NÁKLADU NA VOZIDLE
-PŘEPRAVA NA URČENÉ MÍSTO
6
VÝROBCE, ODESILATEL, OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA NAKLÁDKU, DOPRAVCE, ŘIDIČ
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
Kde zjistím, jak správně a bezpečně zajistit náklad?
-Snaha o harmonizaci předpisů, norem, metodik…
(národní, mezinárodní předpisy)
-Jak šel čas………..
7
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
Píše se rok 2006…………..2007
Přehled vybraných předpisů řešících problematiku zajištění nákladu:
1. Podle norem EN (chcete-li ČSN)
2. Podle norem VDI
3. Podle norem IMO/ILO
8
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
Normy platné v Německu….
………. vzhledem k existenci
evropských norem, jsou
prováděny kontroly na základě
evropských norem……………
od VDI se postupně dostupuje
9
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
Červen r.2007 = nástavba typu „XL“
EN = ČSN
10
Probíhá revize….
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
Píše se rok 2011…………..20012
…..proběhla revize….. 6/2011
11
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
Základní vzorec pro
silové/třecí vázání……
(cx , y  d  cz )  m  g
n
K  d  sin   Ft
Před revizí
Po revizí
(cx, y    cz)  mn  g  fs  n
2  sin   Ft
12
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
Př: před revizí….
Při přepravě stabilního nákladu (nepřevrací se) o hmotnosti 20t ,
který je volně ložený na ložné ploše s dynamickým součinitelem tření
mezi nákladem a ložnou plochou o velikosti µ = 0,35
(řezivo na tvrzeném dřevě/překližce) , vázací úhel α = 80°, Ft= 400DaN
(cx , y  d  cz )  m  g
n
K  d  sin   Ft
Je třeba minimálně 43
vázacích popruhů
13
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
Př: po revizi….
Při přepravě stabilního nákladu (nepřevrací se) o hmotnosti 20t ,
který je volně ložený na ložné ploše se součinitelem tření
mezi nákladem a ložnou plochou o velikosti µ = 0,45
(řezivo na tvrzeném dřevě/překližce) , vázací úhel α = 80°, Ft= 400DaN
(cx    cz)  mn  g  fs  n
2  sin   Ft
Je třeba minimálně 25
vázacích popruhů
14
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle – rok 2012
Snaha o harmonizaci???
na základě revize 6/2011, která
snižuje počet vázacích popruhů
(bezpečnost přepravy…)
…..Dochází k revizi „VDI“
15
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle – rok 2012
16
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle – rok 2013
Píše se rok 2013…….
VDI … snaha o harmonizaci
12 195-1 (r.2011)
17
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
Není řešeno jakým způsobem náklad zajistit……
(jsou uvedeny vzorové příklady)….
-Stejný náklad může být zajištěn různými způsoby při dodržení
požadavků daných norem
18
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
Odpovědnost za zajištění nákladu v NĚMECKU
Německé soudy vycházejí z toho, že odesílatel opakovaně předává k přepravě určitý druh zboží, jehož vlastnosti dobře
zná, a může proto lépe nést odpovědnost za kompletní naložení a upevnění zásilky než dopravce, který přepravuje různé druhy
zboží, a nemá tyto znalosti pro potřebu určitého zboží
Silniční dopravní řád StVO
§ 22 a 23 StVO upravují odpovědnost pro osoby odpovědné za nakládku a řidiče vozidla.
Vrchní zemský soud (OLG) Stuttgart svým usnesením z 27.12.1982 k § 22 StVO rozhodl, že kromě řidiče také
"vedoucí prací při nakládání" (osoba odpovědná za nakládku) je odpovědný/á za bezpečné uložení nákladu pro
přepravu.
§ 23 StVO Ostatní povinnosti řidiče vozidla (výtah)
„Řidič vozidla je odpovědný za to, že jeho výhled ...nebude omezen ... nákladem, přístroji nebo stavem vozidla.
Musí se postarat o to, aby vozidlo, vlek nebo potah jakož i náklad ... vyhovovaly předpisům, a bezpečnosti
provozu
19
………odstavení vozidla, sankce řidič a dopravce, body v kartě řidiče
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
(cx    cz)  mn  g  fs  n
2  sin   Ft
-Hmotnost nákladu: 24 000 kg
-Koeficient zrychlení ve směru jízdy 0,8
-Úhel mezi vázacím prostředkem a ložnou plochou je 80°
-Napínací síla vázacího prostředku (třecí/silové vázání) je 300 DaN
-Součinitel mezi ložnou plochou a nákladem je 0,2 (ložná plocha není čistá..)
1. Náklad je uložen na ložné ploše bez použití tvarového styku s nástavbou
2. Pod náklad byly použity protiskluzové podložky o součiniteli tření 0.6
3. Pod nákladem jsou použity protiskluzové podložky a je vytvořen tvarový styk
s nástavnou
20
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
ad1) 30 popruhů
ad2) 17 popruhů
ad3) 0
21
DEKRA Automobil a.s.
KONFERENCE NA ZAJIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ NÁKLADU NA
VOZIDLECH
Pevnost jednotlivých prvků nástavby dle DIN EN 12 642 typu „XL“
(roční pravidelné kontroly)
- Pevnost čelní stěny
- Pevnost boční stěny
- Pevnost zadní stěny
22
DEKRA Automobil a.s.
KONFERENCE NA ZAJIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ NÁKLADU NA
VOZIDLECH
Pevnost jednotlivých prvků nástavby dle ČSN EN 12 642 typu „L“
- Pevnost čelní stěny
- Pevnost boční stěny
23
DEKRA Automobil a.s.
CERTIFIKACE
CÍLE CERTIFIKACE:
 Bezpečnost silničního provozu
 Bezpečná přeprava zboží
bez sankcí
 Dodržení termínů dodání
NA ZÁKLADĚ:
24
 Stanovení správného zajištění nákladu a jeho uložení na
ložné ploše vozidla včetně stanovení vázacích a
zajišťovacích prostředků vhodných k bezpečnému
zajištění nákladu
DEKRA Automobil a.s.
KONFERENCE NA ZAJIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ NÁKLADU NA
VOZIDLECH
POSTUP CERTIFIKACE
2. Vypracování expertní analýzy
 Prozkoumání dosavadního stavu
Vozidla. obaly, vázací prostředky, způsob
Nakládky, uložení nákladu….)
25
DEKRA Automobil a.s.
KONFERENCE NA ZAJIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ NÁKLADU NA
VOZIDLECH
POSTUP CERTIFIKACE
3. Vydání certifikátu
26
DEKRA Automobil a.s.
Zajištění a uložení nákladu na vozidle
DĚKUJ I ZA POZORNOST
27

similar documents