Lazar Nora Kata

Report
Nukleáris non-proliferáció az
Atomsorompó Egyezmény
keretein belül
avagy realitás-e a nukleáris fegyverektől mentes világ?
Szerző: Lázár Nóra Kata
Intézmény: Szegedi Tudományegyetem
Szak, évfolyam: Nemzetközi tanulmányok MA II.
Témavezetők: Dr. Törő Csaba (főiskolai tanár, BKF),
Dr. Majsa József (egyetemi adjunktus, SZTE ÁJK)
Az Atomsorompó
Egyezmény
Három pillér:
1. Nonproliferáció
2. Nukleáris
leszerelés
(1. cikk)
(6. cikk)
3. Atomenergia
békés
felhasználása
(4. cikk)
Öt atomhatalmat ismer el:
◦
◦
◦
◦
◦
Amerikai Egyesült Államok
Oroszországi Föderáció
Egyesült Királyság
Francia Köztársaság
Kínai Népköztársaság
Négy állam nem tagja:
◦
◦
◦
◦
India
Pakisztán
Izrael
Észak-Korea
Teljes leszerelés az Atomsorompó
Egyezmény keretein belül
190 tagállam
 4 állam, amely nem tag


Felülvizsgálati konferenciák:
 2005: kudarc
 2010: nagy remények
Együttműködés?
Problémák a 2010-es felülvizsgálati
konferencia tükrében
 Irán helyzete
- kihágások
 Brazília elégedetlensége
- a rendszer aránytalanságai
 Nem részes tagállamok
- Észak-Korea és Izrael
A közel-keleti nukleáris fegyvermentes
övezet – megvalósítása, akadályai
1995-ben felmerül a kérdés
 Határozat elfogadása (USA, UK, Oroszo.)
 2010-es felülvizsgálat: ismét felmerül

◦
◦
◦
◦

Záródokumentum
Akcióterv
Konferencia: 2012
Közvetítő megválasztása
Akadály: Izrael
Egyéb nehézségek

Állami érdekek
◦ Hatalmi pozíció
◦ Gazdasági érdekek

Paradoxon
◦ A nagyhatalmak kérdése

Nem állami szereplők
◦ Nemzetközi terrorizmus
Pozitívumok

Javuló közhangulat

Nukleáris fegyvermentes övezetek

Leszerelési mozgalmak

Egyéni lépések

START III Egyezmény
Szükséges:

Egyenlőtlenségen javítani

Teljes körű szabályozás

Kollektív biztonsági rendszer
Zárógondolat
„Bizonyos értelemben a
nukleáris
fegyverektől
mentes világ olyan, mint
egy magas hegy csúcsa. A
mostani, zavaros világunk
szemszögéből
a
hegy
teteje nem is látható.”
„In some respects, the goal of a world free of
nuclear weapons is like the top of a very tall
mountain. From the vantage point of our
troubled world today, we can't even see the top
of the mountain.” Shultz, J. Perry, Kissinger,
Nunn 2008.
Köszönöm a figyelmet!

similar documents