Startplan Entreeopleiding

Report
1
Entree opleiding
Nova College
25 juni 2012
ROC Nova College
Opgericht in
1996
Aantal cursisten
15.000
Aantal medewerkers
1200
Aantal opleidingen
ca.200
3
ROC Nova College
Drie regio’s:
• Noord – hoofdlocatie Beverwijk
• Midden – hoofdlocatie Haarlem
• Zuid – hoofdlocatie Hoofddorp
25 juni 2012
4
Huidig aanbod niveau 1
Doelgroep
Aantal deelnemers Wie
Aka jongeren
250
T&T
Aka volwassenen
70
T&T
BKA BOL
25
Units
BKA BBL jongeren
41
Units
BKA BBL Volwassenen
17
Units
5
Augustus 2013
 Alle opleidingen niveau 1 = entree.
• Breed = basis
• Smal = bedrijfsspecificiek
6
Unit Entree in oprichting
• Breed BOL en BBL = Unit Entree
• Fundament = afdeling T&T/AKA
• Schooljaar 2012 – 2013 = onderzoek en
ontwikkeling
• Mei 2013 = definitief besluit
• Smal = Unit Beroepsonderwijs
7
Positionering Unit Entree
Expertisecentrum in regio niveau 1 en
verwante trajecten:
- Uitvoeren
- Samenwerken
- Legitimeren
- Regisseren
8
Samenwerking voortgezet
onderwijs
• Doorstroomprotocol
• Unit Entree voert uit = centraal
• Gezamenlijk opzet en uitvoering trajecten = in de
regio
• Huidige samenwerking = +
Continueren / versterken ingezet beleid
9
Doorstroom niveau 2
•
Positief doorstroom advies + diploma is
onverkort niveau 2
•
Tussentijdse doorstroom
•
Programmatische samenwerking
1. doorstroomprogramma’s
2. Inzet expertise niveau 2
•
Huidige samenwerking =
+
Continueren / versterken ingezet beleid
10
Uitstroom naar werk
• Goed contact met BPV bedrijven
• Waardering T&T door BPV bedrijven = +
• Begeleiden uitstroom naar werk nog in
kinderschoenen
• Inzet opbouwen netwerk uitstroom naar werk
(veranderde regelgeving VSV)
11
Samenwerking hulpverlening
• Plusvoorziening is geintegreerd
• Uitgebreid ZAT
• Intern zorgteam
• Spreekuur op locatie
• Huidige samenwerking
 Uitvoering = +
 Beleid = - 0 investeren in vastleggen plus
verankeren samenwerking
( op basis van nieuwe regelgeving)
12
Samenwerking gemeente
Uitvoering
Leerplicht
RMC
Waardering samenwerking = +
Beleid
Centrum gemeente = 0 +
Regio gemeente = Veel investeren in contact en afstemming
lokaal ↔ regionaal beleid
13
Dilema’s
• Toelating Entree opleiding
• Verzwaring exameneisen VMBO
• Referentie niveaus Nederlands en Rekenen
• Norm en definitie begeleide onderwijsuren
• Cascade model
14
Stelling
Begeleiding centraal
onderwijs volgt
15

similar documents