Henrik Pelling Bipolär sjukdom och ADHD del 1, 3,06 MB

Report
Kunskap Förståelse
Strulpetter
1846
Kunskap Förståelse
 Genetik - mer än 70%
 Epigenetik ?
 Neurologiska skador
graviditetskomplikationer
infektioner, autoimmunitet
alkohol, tobak, bly, och säkert fler faktorer
 Inte resultat av dålig uppfostran eller tv
 Ungefär lika vanligt i olika samhällen
Ärftlighet
Depression
IQ
Schizofreni
ADHD
Längd
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Kunskap
 1937 Minimal brain damage
 1960 Minimal brain dysfunction
 1968 Hyperkinetic reaction of
childhood
DSM-II
 1980 Attention deficit disorder
+ or - hyperactivity
DSM-III
 1987 Attention deficit
hyperactivity disorder
DSM-III-R
 1994 Attention deficit
DSM-IV
hyperactivity disorder
Två glasögon
Se den unika individen -
bygg en relation
Se funktionshindret anpassa, träna,
överväg medicinering
Funktionshinderperspektiv
Hjälpmedel, anpassning
Pedagogiska och psykologiska
evidensbaserade metoder
Kost, motion, sömn
Medicinering
Arbetsminnesträning
”Hjärngympa”
Robomemo enskild licens,
skollicens,vårdegivarlicens
www.cogmed.com
Omega-6
Linolsyra, LA
Gammalinolensyra, GLA
Dihomo-gammalinolensyra,
DGLA
Arakidonsyra, AA
Adrensyra
Docosapentaensyra
Omega-3
ALA
(Alfalinolensyra)
Delta-6desaturas
Elongas
Delta-5desaturas
EPA
Delta-4desaturas
DHA
Omega-3-tillskott till missbrukare
 Ökning av EPA gav mindre ångest och ökning DHA
gav mindre aggression. Prog Neuropsychopharm Biol
Psychiatry 2008 15;32(2):568-75
Exempel på god effekt
Utan medicin
Metylfenidat 20mg
Medicinering
 Metylfenidat
 Amfetamin
 Atomoxetin
Bra evidens
Bra evidens
Bra evidens
 Bupropion
 Modafinil
Mindre evidens
Mindre evidens
Tid till effekt
 Centralstimulantia
~
dagar
 Atomoxetin
~
en månad
 Omega-3
~
3 månader
ADHD + missbruk
Många studier visar ingen ökning
eller minskad risk vid
centralstimulantiabehandling
(Tim Wilens, Pediatrics 2003:111;
179-85)
För mycket av det goda
ADHD
 Impulsivitet
 Överaktivitet
 Bristande
koncentration på
tråkiga saker
Insättning av CS
-Ta vikt, längd och blodtryck
2008;117(18):2407-23)
(Circulation
-Varna för initiala biverkningar:
huvudvärk, gastrointestinala besvär,
minskad aptit, sömnproblem, nedstämdhet,
reboundfenomen
-Titrera försiktigt fram optimal dos
Läkemedelsbehandling av ADHD 1:2009
www.lakemedelsverket.se
Metylfenidat
 0,5-1mg/kg/d, ouppmärksamma ibland
låg dos
 Ritalin 10mg och modifierad frisättning 20,30,40mg
 Equazym Depot 10,20,30mg
 Medikinet 5,10,20mg Medikinet Depot 10,20,30,40
 Concerta 18,27,36,54mg
Elementär barnpsykiatri
Anna-Lisa Annell 1958
Tidigare ansågs mano-depressiv
psykos vara mycket sällsynt hos
barn. Tillstånd tillhörande denna
sjukdomsgrupp är inte ovanliga,
och det är viktigt att känna igen
dem, då de i stort sett är
tacksamma att behandla.
Du märker vad som inte är normalt
Du ser in i ditt barns ögon och för tillfället är
det inte där
Ungdomen kan själv beskriva att känslorna
inte går att styra
 Angrepp från sitt eget barn
 Rädsla för allvarliga riskbeteenden och
självmord
 Kritik från andra som tror att det
saknas kärlek och gränssättning
 Tvivel från sjukvården om tidig debut
av bipolär sjukdom
Tidig intervention bipolär?
 En del blir friska
 Biverkningar av medicin mot effekt
 Brist på preventionsstudier
 Inga praktiskt användbara biologiska markörer
 Kan vi angripa den underliggande sjukdomen?
Varför är diagnosen viktig?
 Misslyckande i skolan
 Svårigheter med kamrater
 Familjer i stress och kaos
 Mycket allvarliga självmordsförsök
 Missbruk, hypersexualitet, graviditeter,
kriminalitet

similar documents