Råstoffer - Elevblog

Report
Råstoffer
• Naturligt
• Udnyttes
• Vand, grus, ler, kul, jern og
guld
• Energiråstoffer og mineralske
råstoffer
•Vigtigste metaller i verden:
guld, jern, nikkel, kobber zink
og alminium
Guld i Sydafrika
•Guldminearbejderne arbejder i 50 graders varme
•3 km under jordunderfladen
• Førende i verden i forhold til produktion af og diamanter
•For 50 år siden – verdens største producent af guld
• Halvdelen af guldet fremstilles til smykker
• Benyttes i elektronikindustrien.
Råstoffer i Danmark
• Danmark har altid udnyttet de
mineralske råstoffer
•Faxe på Sjælland
• Store åbne miner, hvor der er
gravet kalk
• Den nordlige del af øen Fur –
molér
• Opmærksom på disse problemer
Minearbejdere
• Farlig arbejdsplads
• Giftige luftarter og
sammenstyrtninger
Råstofdannelse
• Geologiske og kemiske processer, som har
fundet sted gennem hele Jordens historie
•Råstoffer dannet ved høj temperatur,
stammer fra tidligere vulkanske aktivitet
•Råstoffer dannet ved lav temperatur,
stammer fra forvitring eller aflejring
Råstofjagt
• Verden råstoffer ligger spredt over til verden
• Flere ting der skal tages hensyn til
• Malmen skal indeholde så meget metal, at det kan betale sig at
udvinde det.
• Stor forskel på metalpriserne
• Råstofjagt på havbunden
• Manganknolde – kobber og nikkel
Råstoffer i Grønland
• Arbejdes der hele tiden på at finde
nye råstoffer
• Man ved med sikker at der findes bly,
diamanter, guld, jern, kobber, neodym,
olie, platin og sølv
•Store problemer med at udnytte
råstoffer
Vand som råstof
• Vand er Jordens vigtigste
råstof
• Vand findes over hele
Jorden – meget ulige fordelt
• Nedbøren har betydning
•Noget af det vand, der
trænger ned igennem jorden,
danner grundvandet
Råstoffer i fremtiden
• Befolkningstallet på Jorden stiger støt – betydning for
betydning af mineralske råstoffer
• Genbrug af råstoffer
• På genbrugspladsen sorteres affaldet
• Mange firmaer er begyndt med ’’vugge til vugge’’
Mineulykker
• Brunkul i Danmark (1940-1970)
• Chileulykke i 2010
•Mineulykker i Kina

similar documents