Hinduism Bildspel Powerpoint

Report
Hinduism
Sanatana dharma
Den eviga läran/lagen
Karta som visar Induskulturen och den ariska invandringen.
Hinduismen är en blandning mellan den gamla Induskulturen och påverkan av de
invandrande arierna. Denna invandring var mellan 2000 fkr-1500 fkr.
Arier
Induskulturen
Atman
– den individuella själen, som vandrar runt i samsara i
olika skepnader, människa eller djur. Själen måste
”förädlas”, innan den är värdig att få ”mucka” och
uppgå i världssjälen,
Ex. en Brahmin som inte uppfyller sin dharma kastplikten, drar på sig en dålig karma och kommer att
återfördas hundra ggr orm, hundra ggr råtta o s v
Karma
– gärningarnas obönhörliga lag. Summan
är de gärningar man samlat på sig under
tidigare existenser, goda eller onda. Det
är karman, som bestämmer vad du
återföds till.
Samsara
– det eviga tröstlösa kretsloppet av
otaliga återfödelser
(reinkarnationer=åter i kropp/kött)
En hindus högsta
önskan är att
”mucka” från
samsara, d v s att
slippa återfödas
och få frälsning,
mukti eller
moksha. Befriad
från det onda.
Brahman
– världssjälen
Gud – den stora passionen- alltings
början och alltings slut – Nirvana – den
högsta verkligheten.
När man höjt sin medvetandenivå,
skådat igenom ”maya”, insett att
sinnevärlden är en illusion och att den
andliga världen är den högsta
verkligheten, kan man bryta samsara.
”TAT TWAM ASI” – det är du!
Marit Nygårds
3
Kalpa
tidsålder (cyklisk världsbild)
• Världen föds om och om igen
• Varje tidsålder är lika lång som det tar att slipa ner Himalayas berg g
enom att stryka över toppen med en mjuk duk vart hundrade år
Marit Nygårds
4
Kons speciella plats i samhället
•
Det tidiga indoariska (2000 kr-1500 fkr)
–
samhället var uppbyggt kring boskapsskötsel, och
folket var ofta nomadiserand
•
Mjölk från kon var en viktig del av dieten
•
Kon bidrog också med
gödsel
•
Kons avföring torkades och användes som bränsle
•
Kon var också mor till de
livsviktiga oxarna
•
Kon var också viktig i betalningssystemet.
–
Man hade inte pengar utan
prissatte varor och tjänster i ett antal kor
Skulle gärna se någon välja “Kon I det indiska samhället”, som fördjupningsarbete!
Marit Nygårds
5
De fyra varnas (färgerna)
Erövrarna 2000 fkr-1500 fkr – arierna –
de tre högsta kasten –
”de två ggr födda”
(religiös ritual, där pojken får undervisning om
hinduismen av en guru jmfr ”konfirmation”, han
får ett snöre, som han bär)
- mer ljushyade (spår efter den ariska
invandringen)
De fyra kasterna är i sin tur uppdelade i ca 3000
olika undergrupper, jati. Varje jati formar en exklusiv grupp som lever och bor , äter till
sammans och har ofta samma yrke.
Brahmaner – de styrande
Präster, lärare, astrologer och ministrar
vit färg – föddes ur Purushas huvud
Kshâtriyas – krigaradel –
Militärer och poliser. Tapperhet, kraftfullhet och beslutsamhet
– röd färg föddes ur Purushas armar
Vaishyas – de närande – hantverkare, bankirer, bönder
Ansvarar för ekonomin, jordbruk,
handel och bankväsende – gul färg föddes ur Purushas lår
Shudras – tjänare –
Servicefolk, mekaniker, städare, artister, konstnärer,
vårdare och byggare - svart färg föddes ur Purushar
Den besegrade urbefolkningen –
ej tillgång till vedaritualen ”två ggr födda”
mer mörkhyade. Majoriteten analfabeter och har en
enklare gudsbild.
Adel
Präster
Borgare
Bönder
Resten av folket
Jmfr Sveriges ståndsindelning före 1866
fötter
Parias – de oberörbara, dalits (de förtryckta), haridjan el.
harijan
Läderarbete, renhållning, arbete med lik
Kastlösa inget bra namn, det finns kastgrupper även inom
”de kastlösa”
Läs mer:
http://www.dalitchild.com
http://www.sdsn.org/
Marit Nygårds
6
Jmfr med nordisk mytologi
http://en.wikipedia.org/wiki/Yama Hämtad: 24/02/2012
För få källor/referenser – ändå intressant ur “forskningsaspekt
•Månen föddes ur
Purushas sinne
•Solen skapades ur
Purushas öga
http://www.mesacc.edu/~keidz02681/club/hinduism/images/purusha.gif
Hämtad: 2012-02-23
Marit Nygårds
7
Gudsbilder - hinduism
•
Monoteism – dyrkan av en personlig gud, (bönen – ett ”jag-du”förhållande) som kan uppenbara sig som flera
– Jmfr kristendomen – treenigheten – Fadern, sonen och den
helige Ande
–
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_views_on_monotheism
•
–
http://en.wikipedia.org/wiki/Monotheism
•
–
•
•
OBS! Vissa delar av ovanstående artikel är ifrågasatt huruvida den är objektiv!
OBS! Vissa delar av ovanstående artikel är ifrågasatt huruvida den är objektiv!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Monoteism
Polyteism – dyrkan av flera personliga gudar
Panteism – en opersonlig kraft, som genomsyrar alltet
(universum). Offer, bön, gudstjänster, heliga tempel överflödiga,
eftersom det är svårt att ha någon kommunikation med denna
opersonliga kraft
Vilken av dessa gudsbilder tror du de flesta hinduer bekänner sig till? Motivera!
Marit Nygårds
8
Swastika “hakkors”
• En av mänsklighetens äldsta symbol
• Kan tolkas som en bild av den roterande solen
• livshjulet som snurrar en människogestalt
Tredje rikets (Nazitysklands)
nationsflagga med snedställd svastika
• för de kristna
• symbol för Kristus och de fyra evangelisterna
• Inom hinduismen
• den högste guden och fyra andra gudar för liv
•
Hakkorset blev symbol för nazistpartiet i ”Tredje
riket”. hakkorset
ASEA:s logotyp fram till 1933
• ett tecken för fascism
• rasism och antidemokratiska ideologier
Hur skiljer sig swastikan från ”hakkorset”?
Marit Nygårds
9
Hinduism “My sweet lord” George Harrisson
Krishna och Kristus
http://www.youtube.com/watch?v=MqUYMaQ_Bk8
GEORGE HARRISON -- MY SWEET LORD (KRISHNA-DA) (2000 version)
•
Källa: Artikel, My sweet lord.
http://sv.wikipedia.org/wiki/My_Sweet_Lord
–
Hämtad: 9 febr 2012
Marit Nygårds
10
Microsoft clipart online
Marit Nygårds
11

similar documents