VY_32_INOVACE_PR4_01 – Bažant

Report
Anotace - V prezentaci se žáci seznamují s řádem ptáků hrabavých a jejich
zástupcem bažantem obecným
Autor - Zuzana Pištová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – poznání přírodního druhu, popis
Speciální vzdělávací potřeby – internet, atlas ptáků
Klíčová slova - bažant, slepice, hrabaví ptáci, bažantnice, příbuzné druhy
Druh učebního materiálu - prezentace
Druh interaktivity - výklad
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání - základní vzdělávání – první stupeň – druhé období
Typická věková skupina - 9 - 12 let
Celková velikost – 2,9 MB
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pištová.
VY_32_INOVACE_PR
HRABAVÍ PTÁCI
1.
• Řád hrabavých jsou ptáci středně velcí až velcí,
zavalitého těla.
• Samice mají nenápadné ochranné zbarvení,
zato někteří samci jsou až nápadně pestří.
• Většina žije na zemi, mají silné nohy, dobře
běhají a potravu vyhledávají v půdě, kterou
pilně prohrabávají.
• Nejsou dobří letci, jejich let je těžkopádný.
• U většiny hrabavých sedí na vejcích sama
slepice a také se o kuřata stará. Mláďata jsou
nekrmivá (po vylíhnutí si sama vyhledávají
potravu).
• Kohouti mají na nohou vzad obrácené ostruhy,
které slouží k bojům mezi samci.
• Potravu změkčují ve voleti a rozmělňují v
žaludku. Polknuté kameny slouží jako mlýnské
kameny.
• Všichni hrabaví se rádi popelí (leží v mělce
vyhrabané suché jamce).
• Divocí kurové se ve volné přírodě nesnadno
udrží, což je způsobeno intenzivním
zemědělstvím i lesním hospodařením. Proto
se někteří uměle odchovávají a pak se do
přírody pro myslivecké účely vypouštějí.
4. krocan
2. tetřev
3. perlička
Bažant obecný
• Popis: V Evropě zdomácnělo mnoho druhů
bažantů, přesto se lehce od ostatních kurů
rozliší.
Mají silný zobák a silné hrabavé nohy.
5.
Kohout má dlouhá rovná ocasní pera,
jsou hnědá s černými pruhy,
na hlavě a na krku má lesklé modrozelené
peří, okolo očí má výrazné červené lysiny
(myslivci jim říkají pouška). Délka je až 90 cm.
7.
6.
Slepice je menší než kohout, délka těla je
přibližně 50 cm. Její ocasní pera jsou kratší.
Peří má šedohnědé s tmavšími skvrnami
a proto velmi dodře splývá s prostředím,
kde žije.
8.
9.
• Kuřata se klubou z vajíček po 22 – 27 dnech,
jsou nekrmivá a ihned následují matku.
Ta je s sebou vodí. Ve třech týdnech už s
matkou hřadují ve stromech (sedí přes noc na
větvích stromů).
11.
10.
• Kohouti se na jaře předvádějí před slepicemi
na tokaništích a hlasitě křičí a mávají křídly.
Od poloviny května slepice klade do hnízda
8 – 12 vajec. Peří v ocase bažantů jim mnohdy
zachrání život, když útočící dravec chňapne po
kořisti a zůstane mu jako úlovek jen dlouhé
ocasní peří. To bažantům brzy znovu naroste.
12. nahrávka hlasu bažanta
• Vytvořením velkých lánů polí ubyla bažantům
přirozená prostředí (remízky, hájky).
Proto myslivci mláďata uměle odchovávají v
bažantnicích, pak je vysadí do volné přírody.
Tato kuřata nejsou odolná proti chladu a dešti,
neumějí si ani dobře vyhledávat potravu a
proto mnoho z nich zahyne na prochladnutí
a hladem. Jejich populaci škodí i hlučné
prostředí, velké zemědělské stroje a chemické
postřiky. Mnozí se pak stanou obětí
mysliveckých lovů.
13.
• Potrava: Bažant je všežravec. Živí se drobnými
živočichy a hmyzem. Spořádají i mandelinky
bramborové. Sbírá čerstvé i suché části rostlin
a různá semena a plody.
14.
Příbuzné druhy
•
•
•
•
•
•
•
Tetřev hlušec
Tetřívek obecný
Křepelka polní
17. jeřábek lesní
Koroptev polní
Orebice rudá, horská, skalní
Jeřábek lesní
Bělokur horský, rousný
15. koroptev polní
16. orebice rudá
Úkol pro tebe
• Najdi na internetu co nejvíce druhů bažantů.
Budeš jejich množstvím překvapen(a).
Zapiš si aspoň pět názvů.
• Zjisti, který z hrabavých je největší.
• Pokus se zjistit, kde žijí orebice.
• Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www:
1. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Rhode_Island_Red.jpg
2.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Falcipennis-canadensis-002.jpg
3.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Helmet_Guineafowl.jpg
4.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Wild_turkey_eastern_us.jpg
5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_and_female_pheasant.jpg?uselang=cs
6. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pheasant.jpg?uselang=cs
7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Pheasant_Phasianus_Colchicus.jpg?usel
ang=cs
8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phasianus_Colchicus_Natural_Habitat_Female.jpg
?uselang=cs
9.
ttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phasianus_colchicus_4_hen_(Lukasz_Lukasik).jp
g?uselang=cs
10. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PheasantChicks.png?uselang=cs
11. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NewPheasant.png?uselang=cs
12. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phasianus_colchicus.ogg
13.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pheasant_in_Litovelske_Pomoravi.jpg?uselang
=cs
14. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phasianus_colchicus2.jpg?uselang=cs
15. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Perdix_perdix_Sri_Mesh.jpg
16. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philby-Steinhuhn.jpg
17. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Tetrastes_bonasia.jpg

similar documents