Organisationsdiagrammer for Sundhed og Omsorg (pptx

Report
RÅDMAND
DIREKTØR
SUNDHED
Kirstine Markvorsen
ØKONOMI
Charlotte Storm Gregersen
Jette Skive
Hosea Dutschke
STRATEGI & UDVIKLING
Thune Korsager
STRATEGI &
UDVIKLING
Thune Korsager
S&U-STABEN
Tilsynschef Sus Freundt
Chefforhandler Poul Sindberg
Analyseanvarlig Elsebeth Hauge
CENTER FOR
FRIHEDSTEKNOLOGI
Hjælpemiddelcenteret
Ivan K. Lauridsen
DIGITALISERING
HR
Poul Martin
Christensen
Vibeke Sjøgreen
LEDELSESSEKRETARIAT
KOMMUNIKATION
Arbejdsmiljø
Bjarke Østergaard
INNOVATION
Implementering
Nikolaj Henningsen
Maj M. Bek
ØKONOMI
Konstitueret økonomichef
Charlotte Storm Gregersen
STAB
BYGNINGSAFDELING
MÅL OG
ØKONOMISTYRING
OPUS OG
REGNSKAB
Marianne Weberg
Budget- og regnskab
Hanne Skov Sørensen
Faktacenter
Jakob Amtorp
Konstitueret
Boligadministration
SUNDHED
Kirstine Markvorsen
OMRÅDE
NORD
FÆLLESFUNKTIONEN
OMRÅDE
VEJLBYRISSKOV
OMRÅDE
CHRISTIANSBJERG
Susanne Sejr
Christensen
Jette Siggaard
Anker Thuesen
OMRÅDE
MIDTBYEN
OMRÅDE
VEST
OMRÅDE
HASLEÅBYHØJ
Anette Poulsen
Jette Harreskov
Lene Offersen
OMRÅDE
MARSELISBORG
OMRÅDE
VIBYHØJBJERG
OMRÅDE
SYD
Jens Lassen
SUNDHEDSUDVIKLING
Annemarie S.
Zacho-Broe
Ulla Reintoft
Marianne Resbo Morten Pors Ilsøe
SUNDHEDSSTABEN
Udvikling og administration
SUNDHEDSUDVIKLING
Annemarie S. Zacho-Broe
Kvalitet og borgersikkerhed
Sundhedsstrategisk stab
Otto Ohrt
FOLKESUNDHED
Vibeke Brønnum
Frivillighusene
AKUTTILBUD OG
REHABILITERING
Anja Thoft Bach
Thorsgården
Center for
Sundhedsforløb
Vikærgården
Genoptræningscenter
Akutteam/natsygeplejen
Sundhedsfremme og
Forebyggelse
Center for Syn og
Hjælpemidler
DEMENS- OG
HJERNECENTRUM
AARHUS
Lissie la Cour
DemensCentrum Aarhus
FÆLLESFUNKTIONEN
Jens Lassen
FÆLLESSTAB
Jens Lassen
SUNDHED- OG
OMSORGSLINJEN
ADMINISTRATIV
SERVICE
Kathrine Maltha Borup
Kropsbårne
hjælpemidler
Administration af
visitation mv.
Lone Graabach

similar documents