ÉVOSZ-IWTD - Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Report
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ)
ÉVOSZ-Németországi Vállakozási Tagozat (ÉVOSZ-IWTD)
Vállalkozási feltételek Németországban
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Budapest, 2013. július 3.
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
1
Munkavállalási formák, vállalkozási lehetőségek
Németországban
• Magánszemélyek
• Egyéni vállalkozók
• Csoportos vállalkozások
(kiküldetés, munkaerő-kölcsönzés)
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
2
Magánszemélyek egyéni munkavállalása
német cégeknél
 a foglalkoztatás a német törvények szerint
történik ( teljes munkaidőben, részmunkaidőben)
Bérezés ( bértarifaszerződések vagy helyi átlag
bérek alapján)
 Tb-járulékfizetés ( 20,2 %, családi biztosítás)
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
3
Szociális juttatások ( étkezés, betegség )
 Felmondás szabályozása
Egyéni adószám megszerzése ( e-adószám)
6 SZJA-kategória
( igazolások beszerzése !!!! )
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
4
Egyéni vállalkozók
2000. óta lehetséges vállalkozási forma
Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás vagy
letelepedés
Mindkét esetben
 Tevékenység bejelentés ( Gewerbeamt )
 Tevékenység engedélyezés
többnyire építőipari tevékenységek esetében:
kézműveskamarai bejegyzés
( engedély vagy regisztráció ?)
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
5
Tb-járulékfizetés:
→ Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén:
Magyarországon ( A 1 igazolás )
→ Letelepedés esetén:
Németországban
( törvényes- vagy magánbiztosítás)
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
6
Adóhatóság
Számlakiállítás módja
( letelepedéstől és megrendelőtől függően )
Társasági adó
Iparűzési adó
Kötelező üzemi felelősségbiztosítás
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
7
Egyéni vállalkozók társas vállalkozási formái:
Polgári jogi társaság ( Pjt.) német rövidítése: GbR
Előnyei:
 Gyorsan megalapítható
 Az alapításnak nincsenek formai követelményei
 Nem kell hozzá alaptőke
 Minimális tőkebefektetés, alacsony költségek
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
8
Hátrányai:
 Teljes vagyoni felelősség a tartozásokért
( belépés előtt és után is 5 évig )
 Csak alacsonyabb mértékű forgalom esetében
alkalmazható ( max. 250.000 euró, utána közkereseti
társaság – OHG- cégbejegyzéssel, más adózási
feltételekkel )
 Csak kis kockázattal járó munkák elvégzésekor
célszerű
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
9
Vállalkozói társaság ( UG ) „1-eurós társaság“
 Akár 1 euróval is alapítható
 Éves nyereség 25 %-át tartalékba tenni
 25.000 euró törzstőke elérése esetén Kft-vé
( GmbH) alakul
GmbH & Co. KG
 Ötvözi a betéti társaságot és a kft-t
 A kft. a beltag
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
10
A színlelt egyéni vállalkozás
látszatának elkerülése
A színlelt egyéni vállalkozás főbb ismérvei:
 a vállalkozó kizárólag egy megrendelőnek dolgozik

a vállalkozás nem vezet saját könyvelést, nincs
irodája, fejléces levelezési dokumentuma,
szolgáltatását nem reklámozza
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
11
- vezetői utasításra dolgozik egyazon munkahelyen,
napi rendszeres munkaidőben
- bevételének 5/6 –od része ugyanattól a
megrendelőtől származik
- a megrendelőjének munkavállalóival azonos munkát
végez
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
12
Csoportos vállalkozások
kiküldetés
munkaerő-kölcsönzés
A vállalkozás előkészítése:
 Belföldi tevékenység megléte
 Szakmunkás állomány
 Know-how, anyagi háttér
 Kiküldetési minősítés ( OEP-VÉF megállapodás
alapján)
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
13
Ellenőrizendő:
 Milyen árszínvonalon köthető a szerződés ?
( havonta: szakmunkás / hó )
 Külföldi partner bonitása
( pl. magánszemély, „1-eurós Kft“, GmbH & Co.KG)
 Hol van a teljesítés helye ?
 Klasszikus vállalkozásról vagy munkaerőkölcsönzésről van-e szó ?
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
14
Tevékenység-bejelentési és engedélyezési eljárás
kiküldetés esetén
 Tevékenység bejelentés ( Gewerbeamt )
 Tevékenység engedélyezés
többnyire építőipari tevékenységek esetében:
kézműves kamarai bejegyzés
( engedély vagy regisztráció ?)
 Kereskedelmi és Iparkamarai vagy Kézműves Kamarai
tagság
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
15
Engedélyezési eljárás munkaerő-kölcsönzés esetén
• A munkaerőkölcsönzés engedélyhez kötött
• Nem minősül munkaerőkölcsönzésnek:
- ARGE
- konszernek
- kétoldalú kormánymegállapodás alapján alapított
vállalatok
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
16
• Engedélymentes, csak bejelentésköteles
munkaerőkölcsönzés:
- ha a vállalkozás kevesebb, mint 50 főt foglalkoztat
és
- rövidített munkaidő vagy elbocsátások elkerülése
érdekében
és
- max. 12 hónapig
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
17
• Korlátozások az építőiparban: Munkaerőkölcsönzés
az építőiparban alapvetően tilos
• Kivételek:
- a kölcsönadó vállalkozás legalább 3 éve szakmai
tevékenységet folytat
- a szakmai tevékenység túlnyomó részben építőipar
( és nem munkaerőkölcsönzés )
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
18
• ha a kölcsönadó és a kölcsönvevő vállalkozás
ugyanahhoz a német tarifaszerződéshez tartozik,
illetve a kölcsönadóra a németországi vállalkozás
során ez a tarifaszerződés fog vonatkozni
vagy
• a rájuk vonatkozó tarifaszerződés általánosan
kötelező érvényű ( ilyen a nyers építőipar, az
állványzatépítés, tetőfedés, területrendezés)
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
19
• Fontos:
az építőipari szakipar, valamint szerelőipar nem
tartozik a nyers építőipari tevékenységek körébe, így
ott a munkaerőkölcsönzés alapvetően nem tilos !
pl.: festés-mázolás, villanyszerelés
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
20
• Munkaerőkölcsönzési engedély
- 1 évre időben korlátozott
- hosszabbítható további 2 évre
- három év után időbeni korlátozás nélküli
• Engedély költségei:
- első engedély és minden egyes
hosszabbítás: 750 euró
időbeni korlátozás nélküli engedély: 2.000 euró
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
21
• Egyéb feltételek:
• kikölcsönzött munkavállalóként 2.000 euró banki
letét, de min. 10.000 euró
• a cégnek van tevékenysége az EU-ban
• a cég székhelye EU-tagországban van
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
22
• Engedélykiadás helye országosan egységesen:
Arbeitsagentur für Arbeit Kiel
Projensdorfer Straße 82
24106 Kiel
Telefon: 0049 (0)431 709 10 10
Telefax: 0049 (0)431 709 1011
e-mail: [email protected]
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
23
Vállalkozási szerződések tartalma
hasznos tudnivalók
Németországban
A vállalkozási szerződés fontosabb ismérvei:
 Munkavégzéssel elérhető konkrétan meghatározható
teljesítmény
 A megrendelő célja: a megbízás eredménye
 A kivitelező maga határoz a munkafolyamatokról
 A kivitelező a teljesítés folyamatait időben maga
oszthatja be
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
24
 A kivitelező maga osztja be munkavállalói napi
munkaidejét és a szerződés teljesítéséhez szükséges
munkaerő létszámát
 A kivitelező utasítási és felügyeleti jogokat gyakorol
munkavállalói felett
 A kivitelező munkavállalói a szerződés teljesítése
során nem tagozódnak be a megrendelő
munkavállalói állományába
 A kivitelező az elvégzett munkáért garanciális
felelősséggel tartozik
 A kivitelező kártérítési kötelezettséggel tartozik
minőségi reklamáció esetén
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
25
 A megrendelő szerződéstől való elállási joga a
késedelmes teljesítés miatt
 A megrendelő kötelezettsége a minőségileg
kifogástalan teljesítés átvételére és annak
kifizetésére
Szerződéses keretek:
Keretszerződés ( Rahmenvertrag )
Vállalkozási szerződés ( Werkvertrag )
Vállalkozási szerződés teljesítmény-leírása
( Leistungsverzeichnis)
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
26
o Munkavállalói kiküldetési törvény (AEntG )
Nyers építőipar, tetőfedés, villanyszerelés, festésmázolás, hulladékszelektálás,épülettakarítás,
betegápolás, mosodai munkák, munkaerőkölcsönzés, biztonsági szolgálat, bányászat
 Bejelentési kötelezettség munkakezdés előtt
Egységesen a Bundesfinanzdirektion West-hez
Wörthstraße 1-3, 50668 Köln
Telefax: 0049 (0)221 964870
 Óranyilvántartás
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
27
 Dokumentumok a németországi telephelyen vagy
az építkezés helyszínén
 Minimálbér fizetés
 Személyazonosító igazolvány a munkavállalóknál
 Túlórák, ünnepnapon történő munkavégzés
 Szabadságpénztári eljárás a nyers építőiparban
( ULAK )
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
28
• Bejelentési kötelezettség
munkaerőkölcsönzés esetén:
A kiküldetési törvény
( Arbeitnehmer-Entsendegesetz – AEntG )
18. §. 3. bek.szerint:
A bejelentési kötelezettségnek a KÖLCSÖNVEVŐ
tesz eleget.
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
29
A cégek adóztatása
a munkavállalók bérezése
Németországban
Németországi adózási kötelezettség esetén a cégekre
kivethető adók ( pl. telephely-létesítés esetén)
 Társasági adó ( 15 % )
( adózás előtti nyereség minusz iparűzési adó =
társasági adóalap)
 Iparűzési adó ( 7-17,5 %)
( alapja: az adózás előtti nyereség )
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
30
 Szolidaritási pótlék: a kivetett társasági adó 5,5 %-a
Veszteség esetén: nincs társasági és iparűzési adó
fizetési kötelezettség
A két adónem tekintetében az előző évi nyereséget
alapul véve kell adóelőleget fizetni
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
31
Számlakiállítás:
Függően a tevékenység bejelentésének módjától
( pl.nem önálló telephely létesítés - a számlakiállítás
módja változó)
 Nettó-számla ( fordított számla ), építőiparban, egy
évig
 Bruttó-számla ( ÁFA-val ) minden olyan esetben,
amelyben a vállalkozás társasági és iparűzési adó
fizetésre kötelezett
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
32
Önálló telephely esetén:
Minden esetben bruttó-számla kiállítás, mintha német
cégek lennének
ÁFA ( MWSt)-visszatérítés:
Bizonyos korlátozások mellett a magyar cégeknek
lehetőségük van a nevükre Németországban kiállított
számlákból a MWSt ( német ÁFA) visszatérítésére.
A visszatérítést Magyarországon a NAV illetékes
főosztályán kell kezdeményezni
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
33
A munkavállalók bérezése
• Nincs törvényben rögzített kötelező minimál órabér
vagy havibér
De van:
• Kötelező minimál órabér a kiküldetési törvény
szerint:
Nyers építőipar, tetőfedés, villanyszerelés, festésmázolás, hulladékszelektálás,épülettakarítás,
betegápolás, mosodai munkák, munkaerőkölcsönzés, biztonsági szolgálat, bányászat
Aktuális minimálbérek: www.zoll.de
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
34
Figyelembe veendők továbbá a német és magyar
előírások szerint:
• Kiküldetési pótlékok ( szállás, étkezés, utazás )
• Egyéb költségek ( betegség, gyógyszervásárlás)
• Ahol nincs kötelező minimálbér:
az ágazatban és a foglalkoztatás helye szerinti átlag
órabéreket kell alapvetően fizetni, amelyektől
maximum 30 %-ban lehet ( „lefelé“) eltérni
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
35
Tb-járulékfizetés:
Magyarországon az alapbér után
( A 1 igazolás, ha van belföldi tevékenység és a munkavállaló is
regisztrálva van a tb-rendszerben)
Németországban
( 2 éven túli kiküldetés esetén)
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
36
Munkavállalók adózása (SZJA):
Németországi telephely hiánya esetén:
 a kiküldetés első 183 napján Magyarországon
 183 napnál hosszabb kiküldetés esetén
Németországban
Németországi telephely megléte valamint munkaerőkölcsönzés esetén:
 a kiküldetés első napjától Németországban
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
37
Fontos:
Adó- és járulékmentes juttatások:
 szállás 2 évig
 étkezés 3 hónapig
 hazautazás, munkába járás útiköltsége ( 30 cent/km)
 napi 24 euró adómentes bér a kiküldetés első 3
hónapjában
 Fentiek változnak, ha a családtagok is
Németországban vannak
Családi pótlék Németországban
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
38
Kiküldetés az Európai Unióba
Kiküldő vállalkozás lehet:
• Magyarországon bejegyzett cég
• Számottevő magyarországi tevékenységet tud
felmutatni
• Számottevő tevékenység hiánya esetén a kiküldött
munkavállalók kiküldetése utáni foglalkoztatására is
képes vállalkozás
• A kiküldetés idején végzendő tevékenység
megegyezik a magyarországi tevékenységével
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
39
Kiküldhető munkavállaló lehet:
• aki min. 30 nappal a kiküldetése előtt a
társadalombiztosításban regisztrált volt
• előző, ugyabban az országban töltött kiküldetése
után, ahová ismét kiküldik, legalább 60 napot
Magyarországon és magyar tb-viszonyban volt
• Kiküldetése nem felváltó kiküldetés
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
40
A 1-es kiküldetési igazolás:
 Max. 24 hónapra adható ki
 Bizonyos feltételek megléte esetén hosszabbítható:
 Német viszonylatban:
 a kiküldő vállalkozás tevékenységének több, mint 51
%-a Magyarországon realizálódik
 a munkavállaló a kiküldetése előtt legalább 2 hónapig
a kiküldő vállalkozás alkalmazásában állt
 kiküldetése előtt 2 évig nem volt Németországba
kiküldve
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
41
Köszönöm figyelmüket és
eredményes németországi vállalkozást,
munkavállalást kívánok !!!!
Mervai Péter
tagozati titkár
ÉVOSZ – Németországi Vállalkozási Tagozat
(ÉVOSZ-IWTD )
Köln
ÉVOSZ-Németországi Vállalkozási Tagozat
( ÉVOSZ-IWTD )
42

similar documents