Y generáció

Report
Y generáció
teljesítmény motivációja
Közoktatás-vezetők V. Országos Konferenciája
2010. szeptember 22-24.
Dr. Pais Ella Regina
tanszékvezető, pszichológus
PTE Pollack Mihály Műszaki Kar
„Tanár kerestetik!
Mottó
A fiatalság olyan, mint a tavasz, amelyre
inkább a csípős szél mint a gyenge fuvallat
jellemző…
Az ősz érettebb évszak. Amit elvesztünk a
virágokban, visszanyerjük a gyümölcsökben.
Samuel Butler
Új szimbiózis
1. Az oktatás és a gazdaság, üzleti
szféra minden eddiginél
hatékonyabb együttműködése
szükséges
2. Az oktatás tartalmi determináltsága
3. A szemléletváltás szükségessége
Cél
– Szemléletváltás elősegítése
– Kompetencia-fejlesztés
– Alapvetések a tehetségmenedzseléshez
(Kompetencia: képesség és motiváltság a
tudás cselekvéssé alakításához)
Probléma közelítése
1. Oktatás mely szintjén vagyunk
2. Mit tanítunk  tartalmi közelítés
3. Hogyan tanítunk  módszertani
kérdések
4. Kinek tanítunk  Y generáció
5. Ki tanít  tanár, oktató
személyisége, kompetenciája 
személyiségfejlesztés
Kinek tanítunk?
Dominancia és önkontroll vonások
kölcsönhatásai (eredmények hallgatók körében – 2009.)
kezdeményezés
irányítás
környezet bevonása
együttműködő készség
ítélkezés
prekoncepció
kritizálás
énes motívumok
Dominancia
68
64
60
56
Önkontroll
20
Önkontroll
52
24
zárkózottság
szubmisszió
közöny
kötődési igény hiánya
28
32
36
40
44
4848
52
56
60
64
68
44
40
36
32
28
24
kooperativitás
szorongás
egyetértés
függőség
20
Dominancia
n=50
Generációs jellemzők
Babyboom generáció ~ 1945-1960 között születettek
– tapasztalat, lojalitás, nyugodtság, magabiztosság,
megbízhatóság
– függőség, szorongás, visszafogottság,…
X generáció ~ 1960-1980 között születettek
– megbízhatóság, kontrolláltság, elmélyült szakmai igényesség,
magas motiváció, kooperativitás, karrierizmus
– státus, pénz, társadalmi ranglétra, rabság
– érzelmi kiürülés…
Y generáció ~ 1980 után születettek
Nagy jövőjű fiatal tehetségek, akiken a jövő termelése és sikere
áll vagy bukik
Y generáció jellemzői
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
erős technikai érdeklődés és használati igény
kifinomult informatikai érzék, információ éhség
multikulturális környezetbe könnyen illeszkednek
elmélyült tudás iránti igény és szakmai érdeklődés
gyengébb
koncentrációs képesség gyengül, türelmetlenség
erősödik
merész kockázatvállalás
kiszámíthatatlanság véletlenekben bízás,
fatalizmus
céltalan nyomulás, fegyelmezetlenség
.
.
.
Ki tanít? (1)
Kivonat a tanári képesítési követelményekből (KKK) a
személyes adottságok és készségek területén
 Fejlett érzékenység a fiatalkorú és felnőtt tanulók, a munkatársak
problémái iránt, képesség adekvát tanácsadásra, segítségnyújtásra,
pozitív légkör alakítására.
 Empátia, tolerancia és együttműködés a képzési hely (képző intézmény)
minden munkatársával, a külső partnerekkel, a szülőkkel.
 A szakmai és szakmai kommunikációs igényesség, ennek sugárzása, erre
való nevelés.
 A szakma szellemiségéből eredő tárgyilagosság, higgadtság és eredményirányultság.
 Önmaga és mások szubjektív szakmai és emberi kritériumokon alapuló
értékelése.
 Belső igény és késztetés a szakmai, informatikai és pedagógiai fejlődés
követésére a saját oktató- és nevelő-munkában.
 Igény az önálló, és közreműködő munkára a pedagógiai (elsősorban a
képesítésének megfelelő oktatás-módszertani, oktatás-technológiai,
felnőtt-pedagógiai) kutatásban, fejlesztésben.
 Intenzív érdeklődés a szakma elméleti és technológiai fejlődése iránt,
céltudatos, tervszerű és állandó önfejlesztés.
Ki tanít? (2)
Általános személyiségi kompetenciák
 fejlett érzékenység
 pozitív légköralakítás
képessége
 empatikus képesség
 tolerancia a környezet iránt
 együttműködési készség
 tárgyilagosság, higgadtság
 kommunikációs készség –
igényesség
 önismeret, önértékelés
 önfejlesztés
 …
 …
 …
 teljesítmény motivációs
preferenciák
 autonóm cselekvés
 konfliktuskezelés
 motivációs kultúra
 szociális interakciók
szabályozása
 csoportok összefogásának,
vezetésének képessége
 pszichológiai érzék
 rugalmasság
 …
 …
 …
Kinek tanítunk és ki tanít? - Dominancia és önkontroll
vonások kölcsönhatásai (eredmények szakmai tanárok
körében – 2005.)
kezdeményezés
irányítás
környezet bevonása
együttműködő készség
ítélkezés
prekoncepció
kritizálás
énes motívumok
Dominancia
68
64
60
56
Önkontroll
20
Önkontroll
52
24
28
32
36
40
44
48 48
52
56
60
64
68
44
zárkózottság
szubmisszió
közöny
kötődési igény hiánya
40
36
32
28
24
20
Dominancia
2005-ben végzett
5 éve pályán lévő
n=79
n=46
kooperativitás
szorongás
egyetértés
függőség
Kinek tanítunk és ki tanít?
Elhelyezkedés a személyiség vonás mezőben
Kiegyensúlyozott
Felelősségteljes
Ambiciózus
Hatékony
Visszafogott
Türelmes
Őszinte
Szerény
Félszeg
Ambiciótlan
Közönyös
Megbízhatatlan
Karrierista
Önző
Agresszív
Megalkuvó
 friss diplomások  5 éve pályán lévők
n=79
n=46
Kinek tanítunk és ki tanít?
Elhelyezkedés a személyiség vonás mezőben
Jó szervező
Hatékony
Magabiztos
Kooperabilis
Probléma érzékeny
Irányítást igénylő
Alkalmazkodó
Elfogadó
Szubmisszív
Közönyös
Felszínes
Motiválatlan
Érdektelen
Ambíciótalan
Önálló
Igényes
Kreatív
Kezdeményező
 friss diplomások  5 éve pályán lévők
n=79
n=46
Kinek tanítunk és ki tanít?
Elhelyezkedés a személyiség vonás mezőben
Kiegyensúlyozott
Stabil
Határozott
Jó empátiás
készség
Jutalmazó
Nárcisztikus
Önző
Egocentrikus
Ingerlékeny
Zárkózott
Érzékeny
Sértődékeny
Erősen büntető
Gátlástalan
Megengedő
Nehezen
motiválható
 friss diplomások  5 éve pályán lévők
n=79
n=46
Családi attitűdök hatása a generációs
jellemzők alakulására
Pozitív érzelmi
pontos feladatteljesítés
fegyelmezett viselkedés
gátlásosság
szorongás
megbízhatóság
egyetértés
függőség
kezdeményezés
irányítás igénye
kreativitás
nyitottság
önbizalom
becsvágy
korlátozásra agresszió
szociabilitás
zárkózottság
erős szorongás
félszegség
ambíciótalanság
betegségi-baleseti hajlam
megalkuvó magatartás
önbizalom hiány
önagresszió
fatalizmus
intolerancia
gátlástalanság
antiszociális viselkedés
agresszió
kontroll nélküliség
megbízhatatlanság
feltűnősködés
Kontrolláló
Előíró
Túlzottan
meghatározó
háttér, szeretet
Érzelmi elutasítás, szeretet hiány
Segítő
Támogató
Nem kontrolláló
Megengedő
Teljesítmény-motiváció
külső – belső kontroll attitűdök és fatalizmus
Teljesítménymotivációs eredmények (Y generáció)
34,76
35
33
31,4
31,2
31
29
belső kontroll
27
külső kontroll
25
fatalizmus
22,4
23
21
21,76
19,6
19,8
19,5
19
16,3
17
15
90-es évek
n=218
MT (2005/2006)
n=230
MT (2007/2008)
n=223
Megoldási irányok
Kulcs tényezők
– érzelmi közelítés
– teljesítési-helyzet teremtés
– „más” motivációs bázis
– személyesség az oktatásban
– új módszerek
Ötletbörze
A megoldás kezdetei – A CSALÁD
Régen
Napjainkban
Forrás: Bogár Nikoletta – Tankönyvi ábrák elemzése neveléstani szempontból
(TDK dolgozat – PTE PMMK Pedagógia Tanszék, 2004)
A megoldás kezdetei – AZ ISKOLA
Régen
Napjainkban
Forrás: Bogár Nikoletta – Tankönyvi ábrák elemzése neveléstani szempontból
(TDK dolgozat – PTE PMMK Pedagógia Tanszék, 2004)
Mottó
A folyó a felszín változásait követve keresi
útját az óceán felé. Állandóan alkalmazkodik a környezethez, változtatva irányát
és mélységét. Az embernek is változnia
kell, ha egy állandóan változó világban
célba akar érni.
Cavett Robert
Mi mozgatja az embereket?
B.K. 82 . p.
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

similar documents