Muzische vorming Les 1

Report
Muzische vorming 1 Balo Les 1
 OPO A + B, daarin drie onderdelen
 Beeld
 Muziek
 Drama
 Muzische sessies
 Lessen en muzische sessies
 Muzische sessies:
 4x per jaar
 Drama, video, stop motion, …
 Muzische stage: verdieping op eigen niveau
In deze les

Praktisch:




Kosten Creastage: ongeveer € 150
Opdracht Instrumenten
www.muziekmuzisch.net
Ppt’s op site

Verschil muzische vorming >< muzikale opvoeding

Muzikaal vierkant




Klappen
Met bewegingen
Met geluidjes
Zingen in de kring



Ayo
Water come on my eye
Banana song
Opdracht instrumenten
 Wat moet je maken?
 Stokjes > 25 paar
 Schudders > 3x3
 Kroonkurken > 3
 Belletjes > 3x3
 Andere 3
Opdracht instrumenten
 Wat moet je maken?
 25 paar stokjes.
 Die kunnen van rondhout zijn, van bamboe, misschien
nog van andere materialen.
 Een goede lengte is ongeveer 20 cm. Een goede
diameter is ongeveer 8 mm. Maar het mag ook
allemaal een beetje anders.
 Je kan ze de kleuren rood, groen en blauw meegeven.
Dan kan je aan de hand van deze kleuren en gebruik
makend van het bord leuke dingen organiseren.
Gebruik van de kleuren
De trein, de trein, de trein, ik moet de trein nog halen.
Ik moet op tijd er zijn en ‘t kaartje nog betalen,
De trein, de trein, de trein, staat klaar op het perron
Straks brengt de trein ons fijn naar ’t volgende station
Opdracht instrumenten

Wat moet je maken?

Schudders 3 x 3, d.w.z.:
 3 van type A, bvb gemaakt van plastic met houden kralen.
 3 van type B, bvb gemaakt van een drankblikje, met rijst
 3 van type C, bvb gemaakt van een kaasdoosje met daarin
erwten.

De 3 types moeten van elkaar verschillen door de klank,

het gebruikte materiaal en de uitgelokte motoriek.
Binnen elk type kan je een rood, een groen en een blauw
instrument maken. Dat kan voor alle instrumenten, dan heb
je uiteindelijk in elke kleuer een volledige set van klanken
Schudders
Schudders
Schudders
Schudders
Schudders
Kroonkurken – Belletjes - Andere
 Instrumenten met kroonkurken: maak er 3 verschillende
 Instrumenten met belletjes:
 3 met bandjes om rond de handen of de voeten te doen
 3 aan stokjes of om op een andere manier vast te nemen
 3 andere (kledingstukken, muts, sjaal, …)
 Nog 3 andere: dat kunnen raspen, trommen, rainmakers,
fluitjes, …
 Denk ook hier aan de drie kleuren!
Kroonkurken
Kroonkurken
Kroonkurken
Kroonkurken
Kroonkurken
Kroonkurken
Kroonkurken
Kroonkurken
Belletjes
Belletjes
Belletjes
Belletjes
Belletjes
Andere
Andere
Andere
Andere
Andere
Andere
Opdracht instrumenten
 Wanneer afgeven?
 Tijdens de examens van januari
 Info verder op Toledo & www.muziekmuzisch.net
 Ook de ppt’s van deze lessen komen telkens nadien
op site. Ze vervangen stelselmaig die van het vorige
academiejaar.
Muzikaal vierkant
 Samen de rijen en de kolommen klappen, met de stokjes.
 Samen het hele schema klappen, tikken, …
 Lkr speelt een rij, een kolom of een diagonaal en de lln zoeken
welke.
 Alles opnieuw uitvoeren maar met bewegingen per notenwaarde,
bvb vierde noten= pompen
 Per groepje een thema kiezen, per notenwaarde een geluid
voorzien en dan een rij of kolom uitvoeren.
De anderen zoeken het thema en de uitgevoerde rij of kolom

similar documents