támop 3.2.2

Report
Jó gyakorlatok
specifikációja
Krauszné Simon Nóra
jó gyakorlatok disszeminációjáért
felelős regionális munkatárs
Jó gyakorlatok - meghatározás
A közoktatás fejlesztésére vonatkozóan a „Jó gyakorlat”
olyan
innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat
együttese, amely az intézményi gyakorlatban és
működésében megtapasztalható. Több éve sikeresen és
hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért eredményesen
adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható.
Az átvett innováció a továbbiakban a felhasználók által is
elismert szolgáltatásként képes működni.
Jó gyakorlatok - meghatározás
A „Jó gyakorlat”
tehát adott szakmai kritériumoknak
(NAT, ONAP)
megfelelő innováció, oktatási, pedagógiai
gyakorlat, amely
az intézmény fejlesztőmunkáját az osztálytermi,
illetve egyéni fejlesztési szintig pozitívan
befolyásolja.
Jó gyakorlatok
Horizontális tanulás
forma
Intézmények innovatív ereje
- ösztönző minta, megerősítés
- hiteles tapasztalat
mintákat kereső
társintézmények
Comenius; Hefop; TÁMOP
(tudásmegosztás)
eddig ismeretlen tartalmak, eljárások
honosítása, szakmai műhelyek,
hálózatkoordináció
Támop 3.1.4 – szolgáltatói kosara
Tevékenység
8.
"Jó
gyakorlatok"
átvétele,
adaptációja,
1-3 "jó
gyakorlat"
átvétele
kötelező.
A szolgáltatás jellege
Egységár
Az intézmények között a
Maximális költsége 600.000 ft.
kipróbált, "jó gyakorlatok"
megismerése és adaptációja Hospitálás
Egymástól tanulják meg a
pedagógiai gyakorlatukban,
osztálytermi folyamataikban
bevált szakmai
eszközrendszer adaptációját
az intézmény helyi
sajátosságainak
megfelelően.
Műhelymunka
Honosítás:
a "jó gyakorlat" pedagógiai
programba illesztését,
adaptálását végző
pedagógusok honoráriuma.
Regisztrációs – minősítési folyamat
1.
• Regisztráció:
http.//kosar.educatio.hu
• Jó gyakorlat” űrlap kitöltése
2.
3.
(több részletben is, majd végleges mentés)
• cégszerűen aláírt, kinyomtatott
űrlap eljuttatása az EDUCATIO-hoz
A nyomtatott űrlap eljuttatása
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft.
Közoktatási Igazgatóság
Hálózatkoordinációs Iroda
1134 Budapest, Váci út 37.
Nyilvánossá tétel
4.
• A közzététel (formai–tartalmi)
szempontok értékelése alapján
• a „nyilvános” státusz a papír alapú
5.
dokumentáció beérkezését követő 5
munkanapon belül
6.
• Nyilvánossá tételről értesítést kap:
- JGY gazda, TÁMOP 3.2.2
Nyilvánossá tétel
4.
• A közzététel (formai–tartalmi)
szempontok értékelése alapján
• a „nyilvános” státusz a papír alapú
5.
dokumentáció beérkezését követő 5
munkanapon belül
6.
• Nyilvánossá tételről értesítést kap:
- JGY gazda, TÁMOP 3.2.2
Hiánypótlás
Közzétételt akadályozó
észrevétel esetén
az EDUCATIO ellenőrző lista
alapján hiánypótlást kér a
JGY feltöltőjétől,
a hiánypótlás a közzétételi
folyamatot az elejéről
indítja újra...
TÁMOP
3.2.2.
7.
Helyszíni minősítés
• Országosan egységes
szempontrendszer alapján – erre
felkészített szakemberek végzik a jó
gyakorlat nyilvánossá válását követő
30 napon belül
TÁMOP
3.2.2.
8.
• amennyiben a helyszíni minősítési
folyamat pozitív eredménnyel zárul, 5
munkanapon belül a „minősített”
státusz megjelenik a felületen
TÁMOP
3.2.2.
9.
Helyszíni minősítés
• ha a helyszíni minősítési folyamat negatív
eredménnyel zárul, 5 munkanapon belül a
„felfüggesztett” státuszba kerül a „jó
gyakorlat”, és egyúttal nyilvánossága
megszűnik.
TÁMOP
3.2.2.
10.
• Ekkor a JGY gazda módosíthatja a jó
gyakorlatának feltöltött adatait, erre
lehetősége van a folyamat folyamán saját
kérésre is. (Panaszkezelő tanács)
Helyszíni látogatás
A feltöltött tartalom és a gyakorlat koherenciájának vizsgálata
A látogatás protokollja:
Fogadó intézmény:
- 1 vagy több fő az intézmény
vezetésből
- 1 vagy több fő a jó gyakorlat
képviseletében
TÁMOP
3.2.2.
TÁMOP 3.2.2 regionális
hálózatkoordinációs központ
erre felkészített szakembere
Egységes eljárásrend
Látogatás eredményéről jegyzőkönyv
Kimenet: minősített/felfüggesztett
Szempontok
●
●
●
●
●
●
gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazása,
ennek eszközrendszere
kompetencia-alapú nevelés koherens
eszközrendszere, készség-képességfejlesztés
dominanciája
együttnevelés a bemutatott jó gyakorlatban,
érvényesül-e az esélyhátrányok csökkentése
tanulócsoportok összetétele, szervezeti működés
sajátosságai
újszerűség, egyediség
eredmények
A JGY nyilatkozik arról, hogy
elfogadja a közzététel eljárásrendjét,
vállalja részvételét a minősítés, majd a
szupervízió folyamatában
a know-how felhasználási jogával
rendelkezik
hozzájárul ahhoz, hogy a helyszínen
összevethetővé váljon a közzétett
adattartalom és a gyakorlat
összhangja
JGY közzététel, minősítés
Státuszok:
TÁMOP
3.2.2.
● Nyilvános
● Minősített
● Felfüggesztett
Köszönöm a figyelmet!
Krauszné Simon Nóra
Tel.: 06-20/2300-468
E-mail: [email protected]

similar documents