Ptáci v zimě

Report
Ptáci v zimě
Jak jsme rozvíjely zájem dětí o dané
téma, vedly je k poznávání,
přemýšlení, naslouchání,
objevování, chápání a porozumění
sobě i přírodě kolem sebe
Alžběta Palatinová
Liana Kúthová
Už je zima, už je mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?
Jak rozeznáme sýkorku od vrány?
Jsou všichni ptáčci stejní?
Vyhledáváme obrázky ptáků
v dětských encyklopediích
i v pohádkových knížkách
Kniha otvírá dětem svět krásy
a dobra, pomáhá pěstovat smysl
pro morální hodnoty, cítění
k přírodě.
nás motivuje
a pomáhá rozvíjet grafomotoriku
i vizuomotorickou koordinaci
Začínáme malovat
Já namaluju modrého
ptáčka Modráčka,
protože mám ráda
modrou barvu.
Vrána letí, nemá děti
my je máme, neprodáme…
Procvičovali jsme techniku práce s vodovou barvou
a správný úchop. Práce dětí jsme využili na výzdobu
třídy.
Procvičujeme postřeh a pozornost
Skládáme rozstříhaný obrázek
Popletený obrázek:
Najdi chybu a slož obrázek
správně.
Z dané nabídky si děti vybraly,
co se komu líbilo
Někdo vybarvoval obrázek podle
předlohy, někdo podle fantazie,
jiní stříhali a skládali podle čar.
Toto je moje vrána!
Krá, krá …
O životě vran si povídáme při
prostorovém vytváření
z papíru.
Děti přijaly herní situaci s představou,
která se vztahovala k příběhu
o vrabečkovi
Zobeme zrníčka
a říkáme „zob zob
zob, klof klof klof“.
„Jsme malá ptáčátka,
která ještě neumí létat.
Voláme na maminku
pí, pí, pí.“
čim, ča, rá,
ra
Děti si osvojují pojmy a pravolevou
orientaci ve spojení s činnostmi
Kam dáme ptáčkům jejich
krmení?
Čimčarara čim čim čim,
čím tě ptáčku nakrmím?
Vyrábíme krmítko
Přejme si, aby děti dokázaly
přijímat dary přírody a nebyly
k ní lhostejné.
Autorka fotografií © Alžběta Palatinová
Fotografie dětí použity se souhlasem jejich zákonného zástupce.

similar documents