Interaktivní tabule

Report
Interaktivní tabule

Je to velká interaktivní plocha, ke které je
připojen počítač a data-video projektor.
Kombinuje výhody běžné popisovatelné tabule
a dotykové obrazovky.
Obr. 1
Rozdělení interaktivních
tabulí





Elektromagnetické interaktivní tabule
Odporové interaktivní tabule
Ultrazvukové interaktivní tabule
Kapacitní interaktivní tabule
DViT technologie
Princip elektromagnetické
interaktivní tabule



Tyto tabule používají speciální pero v jehož hrotu je
permanentní magnet.
Vlastní plocha tabule generuje elektromagnetické pole.
Při dotyku pera plochy tabule dojde k narušení
elektromagnetického pole a následnému výpočtu polohy
pera.

Výhody



Odolný povrch tabule
Magnetická tabule
Nevýhody


Vyžaduje magnetické pero
Nelze ovládat rukou
Princip odporové
interaktivní tabule




Tato tabule pracuje na principu měření odporu.
Uvnitř tabule jsou dvě vodivé fólie, oddělené tenkou
vzduchovou nebo polovodičovou mezerou.
Při stlačení povrchu tabule dojde ke kontaktu obou
vodivých fólií.
Na základě poměrů elektrických odporů vypočítá
elektronika přesné místo dotyku.

Výhody



Lze ovládat rukou
Není potřeba speciální pero
Nevýhody


Pružný povrch
Povrch náchylný k poškození
Princip ultrazvukové
interaktivní tabule


Tabule využívá povrchovou ultrazvukovou vlnu.
Při dotyku prstu na povrch desky jsou ultrazvukové vlny
prstem absorbovány a elektronika vypočte přesnou
polohu dotyku.

Výhody




Lze ovládat rukou
Není potřeba speciální pero
Vysoká trvanlivost povrchu
Nevýhody


Při nepoužívání ruky se musí použít speciální stylus
Cena
Princip kapacitní
interaktivní tabule



Základem kapacitní tabule je síť vodičů uvnitř tabule.
Elektronika měří poměr proudů tekoucích z rohů tabule
přes odporovou vrstvu do země.
Při dotyku prstu uživatele dojde k propojení tabule se
zemí.

Výhody




Lze ovládat rukou
Není potřeba speciální pero
Vysoká trvanlivost povrchu
Nevýhody


Při nepoužívání ruky se musí použít speciální stylus
Cena
Princip DViT technologie
interaktivní tabule


DViT technologie (Digital Vision Touch), užívá malých
kamerek.
Tyto kamerky jsou umístěny v rámu interaktivní tabule a
snímají kontakt uživatele s jejím povrchem.

Výhody




Lze ovládat rukou nebo jiným předmětem
Není potřeba speciální pero
Vysoká trvanlivost povrchu
Nevýhody


Větší náchylnost na poškození (kamerky umístěné v rámu)
Cena
Zapojení interaktivní tabule
Obr. 2
Otázky k opakování
1.
2.
3.
Na jakém principu pracuje interaktivní tabule?
Jaké znáte typy interaktivních tabulí?
Vysvětlete pojem interaktivita.
Použité zdroje


BLÁBOLIL, R. Informační a komunikační technologie. 3. rozšířené vydání.
České Budějovice: KOPP, 2011.
BLÁBOLIL, Roman. Www.blabik.cz: Podpora výuky: „Technické vybavení
osobních počítačů“ [online]. 10. listopadu 2012 14:40. Dostupný z WWW:
< http://www.blabik.cz/vyuka/ict/09_Vystupni_zarizeni_monitory.pdf>.
Použité obrázky:

Obr. 1 [cit. 2012-11-11] Dostupný pod licencí GNU Free Documentation
License na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Smartboard_2010.JP
G?uselang=cs

Obr. 2 [cit. 2012-11-11] Dostupný pod licencí GNU Free Documentation
License na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Esqueming.gif?usela
ng=cs

similar documents