Sårinitiativet

Report
SÅRINITIATIVET
Præsentation af Business Case
22. oktober, 2012
Præsentation
• Bjarne Kohl
• IT-chef på Rigshospitalet 2001-2007
• Partner i Implement Healthcare 2008-2012
• Partner i 4P Management 2012-
• 4P Management
• Konsulentvirksomhed, som er specialiseret i sundheds-IT
• Sårinitiativet
• Business Case for Sårinitiativet udarbejdet fra marts til juni 2012
• Initiativet er med i økonomiaftalen for 2013 som nationalt
implementeringsprojekt – ramme 30 mio. kr.
• Projekt igangsat under ledelse af Medcom
Metode
Sår 1
Sår 2
• Sår, ikke patienter
Sår 3
• Forskelle, ikke
totalomkostninger
• Hele sårets
ophelingstid, ikke x uger
• Gennemsnitssår
• Parametre så vidt muligt
fra eksisterende kilder
• Øvrige parametre
estimeret af en stor
gruppe eksperter
• Følsomhedsanalyser
Med telemedicin
Uden
Antal
sår
A
B
Tid
Business case for ”Sårinitiativet”
Oversigt over Business Case model
Effekt
+
Driftomkostninger INDEN idriftsættelse
Projektomkostninger
-
Driftomkostninger EFTER idriftsættelse
Business case for ”Sårinitiativet”
Afgrænsning af sår i business casen
Patienten behandles
uden involvering af
sårcenter
Patienten behandles
ambulant på sårcenter
samt i kommunal
hjemmesygepleje
• Diabetiske fodsår: 15-20.000 pr. år
• Venøse bensår: 18-20.000 pr. år
• Andre sårtyper er ikke medregnet
Patienten er indlagt til
behandling
 17.500 (+5,0%)
 20.000 (+0,8%)
Business case for ”Sårinitiativet”
Diabetiske fodsår og venøse bensår
Wagners grad 1
Overfladisk sår
Fibrinbelagt venøst
bensår
Wagners grad 1A
Overfladisk sår med
infektion
Venøst bensår med
lipodermatosklerose
Wagners grad 2
Dybt sår (til led, knogle,
sene) uden infektion
Inficeret bensår
Business case for ”Sårinitiativet”
Accelereret behandlingsstart…..
Her igangsættes behandling
Her opstår såret
Her er såret ophelet
Her igangsættes behandling
Her er såret ophelet
Sårets areal
0
x
Arealet når ikke at blive så
stort og behandlingen kan
derfor afsluttes betydeligt
tidligere – uanset
Telemedicin eller ej
Tid
Business case for ”Sårinitiativet”
Arbejdsgange uden og med telemedicin
Business case for ”Sårinitiativet”
Diabetiske fodsår – Sårforløbslængde og antal interventioner
Business case for ”Sårinitiativet”
Diabetiske fodsår: Estimering af tidsforbrug
!
En del parametre er justeret som følge
af forudsætning om, at der ikke skal
ske dobbelt opslag og -indtastning
Hvor langt kan vi nå? …og hvornår?
100%
Udbredelse
90%
En mere optimistisk vurdering
.
70%
Valgte forudsætninger
.
.
.
.
En konservativ vurdering
0%
2013
2017
2020
Business case for ”Sårinitiativet”
Resultat – pr. år
Business case for ”Sårinitiativet”
Resultat
Detaljer – For ét diabetisk fodsår
Følsomhedsanalyse på parametre
Antal gange
Minutter/gang
Yderligere potentiale?
Baseret på meget grove skøn……
Det samlede potentiale summeret over 10 år på baggrund
af gruppens vurderinger kan opgøres til
1.459 mio. kr
Baseret på konkret revurdering af implementeringsperioden kan resultatet hæves til
1.848 mio. kr.
Baseret på alternative parameterværdier kan der hæves til
2.540 mio. kr.
Hvis der yderligere medregnes sparede indlæggelser kan
der evt. hæves til
2.700 mio. kr.
Hvis der yderligere medregnes sparede amputationer (kun
de store!) kan der evt. hæves til
3.413 mio.kr.
Hvis udbredelsen ydermere hæves til 90% kan der evt.
hæves til
4.644 mio. kr.
Spørgsmål?
• Spørgsmål eller kommentarer?
• ….. ellers kontakt gerne [email protected] senere

similar documents