Tập trung vào lĩnh vực năng lượng

Report
Hỗ trợ hợp tác kỹ thuật của Đức cho
phát triển Năng lượng sinh học ở Việt
Nam
Chuyến công tác của AHK tới Diễn đàn Năng lượng
sinh học Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh, 16/9/2013
Werner Kossmann
Cố vấn trưởng về kỹ thuật, RESP
Nội dung

Giới thiệu về GIZ

Hợp tác kỹ thuật ở Việt Nam

Tập trung vào lĩnh vực năng lượng

Dự Án

Ý tưởng Dự Án

Hợp tác với khu vực tư nhân
Giới thiệu về GIZ
 Tổ chức thuộc Chính phủ Đức;
 Thúc đẩy hợp tác quốc tế vì phát triển bền vững;
 Thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của Chính phủ Liên bang
Đức và các khách hàng quốc tế, tổ chức công và tư nhân;
 130 quốc gia, 17.000 nhân viên, trong đó 70% nhân viên là người sở
tại;
 Quy mô hoạt động: 2,285 tỷ Euro (2012)
 Khoảng 20 dự án ở Việt Nam;
 Tập trung vào lĩnh vực năng lượng
Hợp tác kỹ thuật ở Việt Nam
GIZ Việt Nam qua những con số
 Chương trình/dự án: 20
 22 chuyên gia của trung tâm CIM (IF)
 13 chuyên gia trong nước
 Nhân viên: 231
trong đó có 34 chuyên gia biệt phái
175 nhân viên Việt Nam
22 Trợ lý phát triển (EH)
Hợp tác kỹ thuật ở Việt Nam
Lĩnh vực ưu tiên số 1
Đào tạo kỹ thuật và
dạy nghề
Lĩnh vực ưu tiên số 2
Lĩnh vực ưu tiên số 3
Môi trường và Quản lý
tài nguyên thiên nhiên
Năng lượng
Các lĩnh vực chung
Phát triển kinh tế vĩ mô, xã
hội dân sự, hợp tác với khu
vực tư
TỔNG QUAN VỀ DANH MỤC
Tập trung vào lĩnh vực năng lượng
Nguyên tắc định hướng chiến lược
Hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện chiến lược tăng trưởng
thân thiện với môi trường và hòa hợp với xã hội trong lĩnh vực
năng lượng.
Các thách thức

Giá điện thấp (khoảng 6,0 - 7,5 cent Đô la Mỹ/kwh)

Nhu cầu đối với điện tăng rất nhanh
(công suất lắp đặt trong năm 2013 là 28.000 MW, kế hoạch đến 2020 là
75.000 MW, 2030 là 146.000MW)

Than trở thành nguồn nhiên liệu chính trong tương lai.

Lượng phát thải khí nhà kính cao trong ngành năng lượng.

Hiệu quả năng lượng thấp ở cả phía cung và cầu .

Năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng đang ở mức phát triển thấp.
Tập trung vào lĩnh vực năng lượng
Các lĩnh vực can thiệp
•
Xây dựng khuôn khổ quản lý nhà nước, củng cố
năng lực thể chế và cá nhân, phát triển hệ
thống công nghệ, giới thiệu và ứng dụng
Anwendung erneuerbare Energieformen zu
entwickeln und zu verbreiten;
•
Các ứng dụng chính bao gồm Năng lượng gió,
sinh khối, pin mặt trời
•
Mục tiêu: tăng tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo
sử dụng trong sản xuất điện lên ít nhất 4.5 %
vào năm 2020.
•
Xây dựng khuôn khổ quản lý nhà nước, hỗ trợ
tài chính, xây dựng năng lực ở cấp độ thể chế
và cá nhân, giới thiệu công nghệ hiện đại và
cách tiếp cận hệ thống, và dịch vụ (ESCO).
•
Giảm thất thoát năng lượng ở phía cung (mạng
phân phối truyền tải điện; mạng lưới thông
minh) và phía cầu (các ngành công nghiệp, tòa
nhà, thương mại, hộ gia đình).
Năng lượng tái tạo
Hiệu quả năng lượng
Tập trung vào lĩnh vực năng lượng
Các dự án trong quá khứ, đang thực hiện và trong kế hoạch
Năng lượng tái tạo
Tài trợ cho nhà máy điện gió
Phú Lạc 30MW thông qua KFW
Phát triển
điện gió
IKI, BMU
Chương trình Phát triển dự án (PDP)
Năng lượng tái tạo (RE) xuất xứ từ Đức
BMWI
Tiển khai điện gió mở rộng,
GIZ và KfW cùng thực hiện
DKTI, BMZ/BMU
Hiệu quả năng
lượng
Sinh khối, Biogas từ rác
thải đô thị hỗ trợ cho
Năng lượng tái tạo
IKI, BMU
Dự Án
Phát triển
Chương trình (PDP)
về Hiệu quả năng
lượng (EE)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
EE/RE ở SME với
trọng tâm là ngành
nông nghiệp
BMZ
2015
2016
2017
2018
Dự Án
Hỗ trợ phát triển Năng lượng tái tạo ở Việt Nam - tập trung vào
đấu nối điện sản xuất từ sinh khối, biogas, và rác thải đô thị vào
mạng lưới.
Sáng kiến quốc tế về khí hậu (ICI), Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân
(BMU).
Đơn vị đối tác
Tổng cục Năng lượng, Bộ Công thương
Giai đoạn thực hiện
Tháng 12/2011 - 2/2015
Ý tưởng Dự Án
Mục đích
Tăng cường việc triển khai năng lượng tái tạo thông qua việc
xây dựng khuôn khổ quản lý thuận lợi và phát triển năng lực và
tổ chức trong một số lĩnh vực năng lượng sinh học để đóng
góp cho chiến lược về năng lượng và giảm phát thải khí nhà
kính của Việt Nam.
Các nhóm đối tượng đích
Cán bộ chuyên môn và lãnh đạo của các cơ quan chính sách, các chủ đầu tư và
đơn vị phát triển dự án năng lượng tái tạo trong nước và quốc tế cũng như công
chúng rộng rãi, những người sẽ được hưởng lợi ích từ việc mở rộng và đa dạng
hóa nguồn cung năng lượng.
Ý tưởng Dự Án
Kết quả cụ thể:
 Cơ chế khuyến khích để phổ biến các loại hình năng lượng sinh học phù
hợp (sinh khối, biogas, rác thải đô thị) được áp dụng và tạo tác động
khuyến khích đầu tư và phát triển dự án.
Hệ thống giá ưu đãi và các hình thức khuyến khích khác
Hướng dẫn và tiêu chuẩn
Các công cụ tài chính
Đối thoại chính sách
 Đào tạo cán bộ chuyên môn của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và
khu vực tư nhân về các chủ đề cụ thể trong lĩnh vực sử dụng năng lượng
tái tạo.
Đánh giá nhu cầu về năng lực
Thiết kế các chương trình đào tạo và nghiên cứu
Thực hiện đào tạo và nghiên cứu (trong nước, khu vực, ở Đức)
Ý tưởng Dự Án
 Năng lực thể chế ở cấp trung ương và địa phương được củng cố để hỗ
trợ cho việc triển khai năng lượng sinh học
Hệ thống thông tin về Năng lượng tái tạo
Hướng dẫn đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo
Quy trình lập kế hoạch và phê duyệt
 Hỗ trợ việc ứng dụng các hệ thống năng lượng thương mại theo nhu
cầu thị trường
 Hỗ trợ các sáng kiến của khu vực tư nhân (các nhà phát triển dự án, tư vấn,
đầu tư) về phát triển năng lượng tái tạo
 Thực hiện nghiên cứu (tiền-) khả thi
 Triển khai các dự án thử nghiệm
 Tổ chức trao đổi kiến thức
Hợp tác với khu vực tư nhân
Sáng kiến của BMWI về "Tái tạo xuất xứ từ Đức"
thông qua Chương trình Phát triển dự án (PDP) và hợp tác chặt chẽ với
Phòng thương mại Đức ở Việt Nam
 Hỗ trợ các đơn vị cung cấp công nghệ và nhà đầu tư của Đức gia
nhập thị trường năng lượng tái tạo ở Đông Nam Á.




Thông tin thị trường
Tổ chức các sự kiện trao đổi thông tin
Triển lãm và hội chợ, kết nối - giao thương,
Các dự án đèn biển, v.v.
Hợp tác với khu vực tư nhân
Đối tác phát triển
(http://www.giz.de/Wirtschaft/de)
1. Đồng minh chiến lược
2. Cạnh tranh ý tưởng
3. Quan hệ đối tác phát triển tổng hợp
Xin cảm ơn
Werner Kossmann
Cố vấn trưởng
Dự án hỗ trợ Năng lượng tái tạo (GIZ/Bộ Công thương)
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
[email protected]
http://www.renewableenergy.org.vn

similar documents