22.4 B-indkomst

Report
22.4 B-indkomst
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
22.4 B-indkomst
Rikke Bæk forventer i år 2 et overskud i Fashion Shoe.
Overskuddet er Rikkes B-indkomst.
Resultatbudget år 2
B-indkomst: kr. 210.000
Omkostninger
Indtægter
5.290.000
210.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
Rikke Bæk skal beskattes af det forventede overskud.
Denne skat hedder B-skat.
22.4 B-indkomst
Rikke skal desuden indbetale AM-bidrag.
AM-bidrag og B-skat for år 2 anslås til i alt kr. 84.000.

kr. 84.000
SKAT
10 rater á kr. 8.400
= i alt kr. 84.000
Rikke indbetaler beløbet i løbet af år 2
i 10 månedlige rater á kr. 8.400.
22.4 B-indkomst
Rikke Bæk betaler og bogfører AM-bidrag og B-skat
for januar (rate 1) således:
13111: Privatforbrug
Debet
Kredit
14210: Kassekredit
Debet
Kredit
8.400
8.400
Bilag: Bankoverførsel til SKAT:
Indehaver Rikke Bæks AM-bidrag
og B-skat for januar måned
Beløbet er hævet på kassekreditten.
kr.
8.400
22.4 B-indkomst
Hvad er der sket med konto 13111: Privatforbrug?
Ejerens skat er en del af det samlede privatforbrug.
13111: Privatforbrug
Debet
Kredit
8.400
13110: Egenkapital
Debet
Kredit
(saldo)
(saldo)
Kontoen debiteres, da privatforbruget bliver større.
(Det svarer til formindske egenkapitalen).
22.4 B-indkomst
Hvad er der sket med konto 14210: Kassekredit?
13111: Privatforbrug
Debet
Kredit
8.400
14210: Kassekredit
Debet
Kredit
8.400
Kontoen krediteres, da gælden til banken bliver større.
22.4 B-indkomst
Du har nu lært at registrere betaling af indehaverens B-skat og AM-bidrag.
Betalingen registreres således:
 Debet: Konto 13111: Privatforbrug
 Kredit : Konto 14210: Kassekredit (eller en anden likvid konto).
Video:
Hvad er forskellen på
A-skat og B-skat?
Selvrettende opgaver:
Opstil din egen lønseddel
Repetitionsopgave:
Genopfrisk og repeter
emner fra dette og
tidligere afsnit.
Det samlede lønregnskab
Registrer lønsedlen og ATP-bidrag.
Betal skatter og bidrag samt betal
indehaverens AM-bidrag og B-skat.

similar documents