Moja gmina

Report
„ Moja gmina”
Cele projektu:










* ogólne:
- przyswajanie wiedzy na temat własnej gminy,
- poznanie kompetencji organów administracji samorządowej oraz
innych instytucji znajdujących się w Pruchniku;
* szczegółowe:
- znajomość najważniejszych wydarzeń z historii gminy,
- uzyskanie wiedzy na temat kompetencji Urzędu Miejskiego
w Pruchniku i innych instytucji,
- rozwijanie umiejętności odszukiwania informacji, ich analizy i selekcji
oraz prezentowania innym,
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
- budowanie zdolności samooceny.

Czas trwania projektu „Moja gmina”
obejmował okres od października 2011r.
do stycznia 2012r.
W projekcie brało udział ośmioro uczniów
:
 troje z klasy II „E” i pięcioro z klasy III „A”.
 Wszyscy ukończyli projekt.
 Koordynatorem projektu była pani mgr
Katarzyna Kos.

 *W trakcie realizacji projektu uczniowie podejmowali
różnorodne działania, które realizowali samodzielnie, ale
pod kierunkiem nauczyciela oraz według przygotowanego
wcześniej planu. Do zadań tych należało min.:





* zebranie informacji na temat ważnych wydarzeń z historii
Gminy Pruchnik i przygotowanie prezentacji
multimedialnej,
* Sporządzenie listy adresów urzędów znajdujących się
w Pruchniku,
* opracowanie „Zestawu pytań” do wywiadów
z przedstawicielami poszczególnych instytucji,




* przeprowadzenie wywiadów,
* przygotowanie prezentacji multimedialnych na
podstawie materiałów zebranych w trakcie spotkań z
pracownikami instytucji,
* opracowanie vademecum : „ Kompetencje urzędów”,
* sporządzenie w formie elektronicznej „ Niezbędnika
mieszkańca Gminy Pruchnik” zawierającego informacje
dotyczące kompetencji urzędu, danych adresowych, dni
i godzin, w których dana placówka jest dostępna dla
petentów.
 Krótki
poradnik petenta
Z wizytą w Urzędzie
Miejskim
w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
Tel. 16 628-80-24
Godziny urzędowania Urzędu Miejskiego
w Pruchniku.
Urząd Stanu Cywilnego:
poniedziałek-piątek: 700 – 1500
Urząd Miejski:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:
700 - 1500
800 - 1600
700 - 1500
700 - 1500
700 – 1500







* dowód osobisty, akt urodzenia, ślubu i zgonu,
* zezwolenie na budowę, rozbudowę czy rozbiórkę domu,
* przydział mieszkania komunalnego i zgodę na wykup,
* decyzję umożliwiającą zakup lub dzierżawę
działki komunalnej bądź lokalu użytkowego,
* zgodę na wycięcie drzewa,
* pozwolenie na publiczną zbiórkę darów w gminie







* zawrzeć związek małżeński,
* otrzymać koncesję, np. na sprzedaż alkoholu czy
uruchomienie prywatnej linii autobusowej,
* zameldować się i wymeldować,
* zarejestrować działalność gospodarczą (prowadzoną
jednoosobowo),
* otrzymać numer PESEL,
* zapłacić niektóre podatki (np. od nieruchomości, rolny),
* wnieść opłatę targową,




* skontaktować się z geodetą,
* poznać plan zagospodarowania przestrzennego,
* interweniować w przypadku złego funkcjonowania
instytucji lub usług, za które odpowiadają władze urzędu
miejskiego ( np. w sprawie cmentarza komunalnego, braku
wysypiska śmieci itp.),
* złożyć zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu
publicznym





Adres: Ul. Jana Pawła 12
37 – 560 Pruchnik
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 14.00
Sobota – Niedziela: 10.00 – 18.00
*
*
*
*
zgłosić kradzież
złożyć skargę prywatną
zawiadomić o przestępstwie lub wykroczeniu
zgłosić wypadek drogowy lub kolizję drogową
Ponadto Posterunek Policji w Pruchniku zabezpiecza
imprezy masowe i sportowe.
Adres:
Ul. Jana Pawła II 1
Godziny urzędowania:
Poń – Pt 7:30-15:30
Sb – Nd --:--
Co możesz załatwić na poczcie ?
• Za pośrednictwem Poczty Polskiej można
wysłać kartkę lub list do 2 kg,
• można także wysłać paczkę do 10 kg, a w przypadku
paczek nadanych za granicą do 20 kg,
• można wysłać przekazy pocztowe, wpłaty na
rachunki bankowe czy składki ZUS,
• od niedawna poczta oferuje także funkcję e-przesyłki.
GODZINY OTWARCIA:
Od poniedziałku do piątku:
od 7:00 do14:30
STRONA INTERNETOWA:
www.bankbps.pl
•
•
•
Osoby prywatne posiadające dowód
osobisty
Firmy
Dzieci powyżej 13 roku życia – za
pośrednictwem opiekunów prawnych
1. Kredyty.
2. Lokaty.
3. Wpłaty i wypłaty pieniędzy.
4. Przelewy internetowe.
5. Opłaty rachunków.
6. Zakładanie kont.
•
•
•
•
Szybsze płacenie opłat
Mniejsza opłata poborowa
Możliwość robienia opłat przez Internet
Szybko działająca poczta elektroniczna
Ulica ks. B.
Markiewicza 20
37 560 Pruchnik
Godziny otwarcia:
Wtorek: 10-20,
Środa: 12-20,
Czwartek: 8-20,
Piątek 8-20,
Sobota: 13-18,
W ramach potrzeb
jest czynne w
niedziele.











* styczeń - przegląd szkół pod hasłem „ Pójdźmy do
Betlejem”
* luty – „Zjazd na byle czym”
* marzec – kwiecień – „Misteria Wielkopostne”
* kwiecień – Bieg o memoriał ks. B. Markiewicza
* maj – „Koszyk Malin”
* czerwiec – „Dni Pruchnika”
* lipiec – „ Zlot Rowerowy im. generała Marka Papały”
* sierpień – jarmark „Pruchnickie Sochaczki”
* wrzesień – dożynki
* październik – rajd pieszy szkół im Jana Pawła II
* listopad – biesiada towarzyska
Pruchnickie Sochaczki
Misterium Wielkopostne
Rajd pieszy szkół im. Jana Pawła II
„Pójdźmy do Betlejem”
Dziękujemy za obejrzenie
prezentacji.

similar documents