Tübitak sunumu için tıklayınız

Report
TÜBİTAK
Sunum İçeriği
TÜBİTAK
2
TÜBİTAK- Temel Görevleri
TÜBİTAK
Bilim ve Teknoloji politikalarının belirlenmesine katkıda
bulunmak
• Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Sekretaryası
Araştırma Yapmak
• Enstitüler (MAM, BİLGEM, SAGE, UME,....)
Destek Sağlamak
• Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
• Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)
• Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
3
Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları Neden Önemli?
TÜBİTAK
Bilim, teknoloji ve yenilik, günümüzde
ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların
çözümü ve sürdürülebilir gelişimi için
anahtar niteliğindedir.
Beton, çimento, demir-çelik ve aluminyum
gibi ham maddelerin birim kilogram fiyatları
maksimum sent’ler mertebelerinde iken,
bilgi ile birlikte bu maddelerin Otomobil,
Uçak, Helikopter, Uydu ve MikroChiplerde
kullanılması ile kilogram fiyatları milyon
dolar mertebelerine çıkabilmektedir.
4
TÜBİTAK
1995- 2012 Yılları Arasında Ne Yapıldı?
TÜBİTAK
16.422 Proje Başvurusu
Desteklenen 9.721 Proje
*
2,9 Milyar TL Destek
*
5,6 Milyar TL Ar-Ge Hacmi
* 2012 yılı sabit fiyatlarıyla
6
1995-2012 Yılları Arası Kocaeli
TÜBİTAK
Hibe
Destekte
1.271 Proje
Başvurusu
Marmara
Bölgesi’nde
2.
Sırada
363
Milyon TL
Kocaeli
Hibe Destek*
Hibe
Destekte
Türkiye’de
4.
Sırada
Desteklenen
841
Proje
Desteklenen
313
Firma
*2012 sabit fiyatlarıyla
7
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
8
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
9
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
10
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
11
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
12
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
13
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
14
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
15
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
16
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
17
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
18
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
19
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
20
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
21
Kocaeli İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
22
Proje Başvuruları
TÜBİTAK
1995-2012 Yılları Arasında Önerilen
Projeler (Birikimli)
• 16.422 Proje
• 7.148 Firma
KOBİ : 12.249 %75
BÜYÜK: 4.173 %25
KOBİ :6.486
%91
BÜYÜK: 662
%9
23
Proje Başvurularında KOBİ’lerin Payı
TÜBİTAK
24
Desteklenen Projeler
TÜBİTAK
1995-2012 Yılları Arasında Desteklenen
Projeler (Birikimli)
• 9.721 Proje
• 4.582 Firma
KOBİ : 6.859
%71
BÜYÜK: 2.862 %29
KOBİ : 4.081
%89
BÜYÜK: 501
%11
25
Desteklenen Projelerde KOBİ’lerin Payı
TÜBİTAK
2007-2012 arasında
5,3 kat artış
2002-2006’e göre 3,6 kat artış
1995-2001’e göre
26
Desteklenen Projelerin Dağılımı
TÜBİTAK
Yıl Sonu İtibarıyla Projesi Desteklenmeyen iller
Yıl Sonu İtibarıyla Projesi Desteklenen iller
27
Firmalara Verilen Hibe Destek Tutarı
TÜBİTAK
2004-2012 arasında;
Hibe destek tutarı 3,1 katına çıkmıştır.
28
Hibe Destek Tutarında KOBİ’lerin Payı*
TÜBİTAK
KOBİ’lerin
2012’deki
payı %59
*2012 yılı sabit fiyatlarıyla
29
Hibe Destek Tutarının İllere Göre Dağılımı
(İlk 20 İl/1995-2012 Birikimli)
TÜBİTAK
30
Hibe Desteğin Sektörlere Göre Dağılımı (1995-2012)
TÜBİTAK
Otomotiv
Savunma
Bilişim
%15
%28
%16
31
TÜBİTAK TEYDEB Yapılanması
TÜBİTAK
Teknoloji
Grupları
Makine İmalat Teknolojileri
Grubu (MAKİTEG)
Malzeme, Metalurji ve
Kimya Teknolojileri Grubu
(METATEG
Destek
Grupları
Teknoloji Transfer
Mekanizmaları
Destekleme Grubu
Eğitim, Tanıtım ve Program
Değerlendirmeler
Müdürlüğü (ETAP)
(TEMEG)
Elektrik, Elektronik
Teknolojileri Grubu
(ELOTEG)
Stratejik Programlar
Müdürlüğü (STAP)
Bilişim Teknolojileri Grubu
(BİLTEG)
Biyoteknoloji, Tarım, Çevre
ve Gıda Teknolojileri Grubu
(BİYOTEG)
Ulaştırma, Savunma, Enerji
ve Tekstil Teknolojileri Grubu
(USETEG)
Girişim Sermayesi
Destekleme Grubu
Mali Denetleme ve
Sözleşmeler Müdürlüğü
(MADES)
32
TÜBİTAK
TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları Hedefi
TÜBİTAK
Bilimsel
Bilgi
Teknolojik
Bilgi
Ürün, Süreç, Yöntem veya
Sistem
34
Ürün Yeniliği
TÜBİTAK
Dünya İçin
Yeni Bir Ürün
Geliştirilmesi
Ülke İçin Yeni
Bir Ürün
Geliştirilmesi
Firma İçin Yeni
Bir Ürün
Platformu
Firmada
Mevcut Bir
Ürünün Yeni
Modellerinin
Geliştirilmesi
Firma İçin Yeni
Bir Ürün
Geliştirilmesi
35
Proje Değerlendirme Süreci
TÜBİTAK
Değerlendirme: Hakem raporları
dikkate alınarak, proje önerisinin destek
kararı, TEYDEB Grup Yürütme Komitesi
tarafından alınır. Projelerin
değerlendirilmesi 3 boyutta yer alan
kriterlere göre gerçekleştirilir.
1.Projenin endüstriyel
Ar-Ge içeriği,
teknoloji düzeyi ve
yenilikçi yönü,
3.Proje
çıktılarının
ekonomik yarara
ve ulusal
kazanıma
dönüşebilirliği.
2.Proje planı ve
kuruluşun
altyapısının
uygunluğu,
36
Başvurular, online 7/24 olarak, 365 gün
TÜBİTAK
https://eteydeb.tubitak.gov.tr
https://eteydeb.tubitak.gov.tr
• Proje
• başvuru
• değerlendirme
• karar
• izleme
• hibe ödeme
süreçleri PRODİS üzerinden yürütülmektedir.
37
1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
TÜBİTAK
Amacı
Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge
yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.
Destek Miktarı
Temel destek oranı % 40 olacak şekilde, proje giderlerinin en fazla %60’ı hibe
olarak desteklenmektedir. Başarıyla tamamlanan proje sahibi firma KOBİ ise,
proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü
Destek Süresi
Proje bazında en çok 36 ay
Kimler Başvurabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri
38
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
TÜBİTAK
Amacı
KOBİ’lerin ikisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 projesine(3+2) avantajlı bir
şekilde destek sağlayarak Ar-Ge projesi yapmaya teşvik etmek.
Destek Miktarı
Proje bütçesi üst sınırı 500.000 TL,
Proje giderlerinin %75’i
Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri
Yeminli Mali Müşavir Giderleri
Başarıyla tamamlanan projelerde proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü
Destek Süresi
Proje bazında en çok 18 ay
Daha sonra…
1501 ve diğer destek programları ile devam edilebilir…
39
1511Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve
Yenilik Projeleri Destekleme Programı
PROJE
BAŞVURUSU
ÇPDK ÖN
İNCELEMESİ
ÇAĞRI
Hakem
Değerlendirmesi
ÇPDK
Değerlendirmesi
TÜBİTAK
Teknoloji
Grup
Yürütme
Komitesi
KARAR
DEĞERLENDİRME
Avantajlar nelerdir?
Sabit destek oranı:
• KOBİ (%75)
• Büyük Ölçekli (%60)
Proje genel gider desteği
( %10 ek destek )
Birden fazla ön ödeme
(transfer ödemesi)
Komite kararı ile Yurtdışı
Danışmanlık ve Hizmet
Alımı giderinin %20
sınırını aşabilmesi
Personel maaşları için
daha yüksek limitler
40
1511 Kapsamında Yayımlanan Çağrılar*
AGY011
Öncelikli Alan
Alt Alan
Mekatronik
Makine İmalat
Takım Tezgahları
Hibrit-Elektrikli Araç
Otomotiv
Yenilikçi Araç
BİT
Gömülü Sistemler ve
Entegre Devreler
Güneş Enerjisi
Çağrı Kodu
1511-MAKİNA İMALAT-2012MEK-1
1511-MAKİNA İMALAT2012MEK-2
1511-MAKİNA İMALAT-2012TT-1
1511-MAKİNA İMALAT-2012TT-2
1511-OTOMOTİV-2012-HEA-1
1511-OTOMOTİV-2012-HEA-2
1511-OTOMOTİV-2012-YAÜ-1
Ön Başvuru Sayısı
81
52
28
Enerji
Kömür ve Kömür
Teknolojileri
Gıda
Gıda Hijyeni
•
22
12
11
5
14
5
9
5
4
3
8
16
9
32
42
25
13
8
6
4
2
2
1511-ENERJI-2012-ED-03
6
3
1511-ENERJI-2012-KKT-01
7
5
5
4
8
4
14
9
5
1
15
9
9
337
1
177
1511-ENERJI-2012-GE-01
1511-ENERJI-2012-GE-02
159
143
1511-ENERJI-2012-ED-02
1511-ENERJI-2012-KKT-02
35
28
1511-GIDA-2012-THI-1
1511-GIDA-2012-THI-2
1511-GIDA-2012-GHS-1
1511-GIDA-2012-GHS-2
TOPLAM
31
29
682
TÜBİTAK
2012 yılında, Ulusal öncelikli alanlarımız olan Enerji, Otomotiv, Makine-İmalat, Gıda ve BİT belirlenen alt teknoloji alanlarında 22 çağrı açılmış
toplam
•
7
34
62
17
96
1511-ENERJI-2012-KKT-03
Tohum ve Hayvan Islahı
14
18
1511-OTOMOTİV-2012-YAÜ-2
1511-BİT-2012-GS-1
1511-BİT-2012-ED-1
1511-ENERJI-2012-ED-01
Enerji Depolama
AGY111
Kabul Edilen Proje
Proje Öneri sayısı
Sayısı
682 proje ön başvurusu alınmıştır.
2012 yılında, Ön başvurusu tamamlanan ve panellerde başarılı bulunan projelerden, programa
başvurulardan
177 adeti için destek kararı verilmiştir.
337 proje başvurusu gerçekleşmiş ve bu
2013 ÇAĞRILARI
TÜBİTAK
2013 Yılı 1511 Programı Çağrıları
Öncelikli Alan
Tek.Alan
Alan/Konu
TYH
HEDEF
Çağrı Kodu
ENERJİ
ENERJİ
VERİMLİLİĞİ
1511-ENERJİ-2013-EV-14
Endüstriyel ve evsel uygulamalarda kullanılan 1 kV altı elektrik motorları için 4 Aralık
değişken hızlı, akıllı, yüksek verimli sürücülerin geliştirilmesi
2013
EV-7
1511-ENERJİ-2013-EV-15
IE3 standartlarına uygun yüksek verimli AC motor üretimi için tasarım 4 Aralık
2013
yazılımlarının geliştirilmesi
EV-6
1511-ENERJİ-2013-EV-11
Enerji verimliliğine yönelik aydınlık seviyesi, sıcaklık, nem, CO2, CO, varlık,
4 Aralık
görüntüleme, akış hızı (debi), basınç v.b. algılayıcıların (sensör, transdüser, 2013
transmiter) geliştirilmesi
EV-3
1511-ENERJİ-2013-EV-12
İç mekanlarda genel aydınlatma için uluslararası standartlara uygun, azami 4 Aralık
2013
ölçüde yerli teknolojiye sahip, retrofit LED lamba geliştirilmesi
EV-3
1511-ENERJİ-2013-EV-13
M1 ve M2 aydınlatma sınıfı yollar için uluslararası standartlara uygun, azami 4 Aralık
2013
ölçüde yerli teknolojiye sahip, LED’li armatür geliştirilmesi
EV-4
1511-ENERJİ-2013-EV-01
Vakum izolasyon panelleri
4 Aralık
2013
EV-4
1511-ENERJİ-2013-EV-02
Düşük ısı iletim katsayılı izolasyon kaplama malzemeleri
4 Aralık
2013
EV-4
1511-ENERJİ-2013-EV-03
Dalga boyu seçici ve düşük ısı geçirme katsayılı cam sistemleri ve bileşenleri 4 Aralık
2013
geliştirilmesi
Mİ-4
1511-BİT-2013-Mİ-01
Nesnelerin interneti ekosistemi kapsamındaki M2M uygulamaları için mobil 25 Ekim
2013
iletişim sistemleri
Mİ-5
1511-BİT-2013-Mİ-02
Mobil iletişim sistemleri için akıllı cihaz ve uygulamalarında güvenlik
25 Ekim
2013
Mİ-2
1511-BİT-2013-Mİ-03
4G ve sonrası mobil iletişim için küçük hücre ağ teknolojileri
4 Aralık
2013
Mİ-2
1511-BİT-2013-Mİ-04
4G ve sonrası mobil iletişim ağları için çekirdek (core) ağ ve backhaul sistemleri
4 Aralık
2013
Mİ-4
1511-BİT-2013-Mİ-05
Konumlama sistemleri
25 Ekim
2013
Mİ-3
1511-BİT-2013-Mİ-06
Mevcut iletişim sistemlerinin birlikte etkin çalışmasını sağlayan heterojen mobil 25 Ekim
2013
ağ teknolojileri
Mİ-1
1511-BİT-2013-Mİ-07
Uydu haberleşme yer sistemlerinin geliştirilmesi
4 Aralık
2013
Mİ-2
1511-BİT-2013-Mİ-08
4G ve sonrası mobil iletişim için iletim teknikleri
4 Aralık
2013
Aydınlatma
Yalıtım Malzemeleri
BİT
MOBİL
İLETİŞİM
Yazılım/Donanım
Uygulamaları
Son Baş.
Tarihi
EV-7
Elektrik Motorları
Sensörler
Çağrı Başlığı/Adı
42
2013 ÇAĞRILARI-2
TÜBİTAK
Öncelikli
Alan
Tek.Alan
Alan/Konu
TYH
HEDEF
Biyomedikal robotik
sistemlerinin
4 Aralık 2013
BE-3
Akıllı protez/ortez sistemlerinin, rehabilitasyon/destek amaçlı dış iskelet robotlarının ve
1511-SAĞLIK-2013-BE-01
bileşenlerinin geliştirilmesi
25 Ekim 2013
BE-4
Yenilikçi diyaliz
1511-SAĞLIK-2013-BE-03
geliştirilmesi
BE-4
Sağlık hizmetlerinde etkinliği artıracak ve katma değer üretecek e-sağlık, evde bakım,
1511-SAĞLIK-2013-BE-11
tedavi ve takip sistemlerinin geliştirilmesi
BE-1
1511-SAĞLIK-2013-BE-12
Taşınabilir ve mobil medikal görüntüleme sistemleri ile görüntü analiz yöntemleri
4 Aralık 2013
BE-5
1511-SAĞLIK-2013-BE-13
Tıbbi modelleme ve simülasyon teknolojilerinin geliştirilmesi
4 Aralık 2013
TK-1
1511-SAĞLIK-2013-TK-01
Doğum öncesi ve sonrası tarama ve tanı kitlerinin geliştirilmesi
4 Aralık 2013
TK-1
Biyolojik örneklerden nükleik asit veya protein ayrıştırılması, saflaştırılması veya analizinde
1511-SAĞLIK-2013-TK-02
kullanılacak kitlerin ve/veya materyallerin geliştirilmesi
25 Ekim 2013
geliştirilmesi
Vücut içine
BİYOMED.
EKİPMAN
cihazların geliştirilmesi
Vücut içine
yerleştirilebilir
Son Baş. Tarihi
Kişiye özel implantlar, cerrahi aparatlar ve bunlara yönelik ileri üretim sistemlerinin
1511-SAĞLIK-2013-BE-02
geliştirilmesi.
Fonksiyon kaybına
yerleştirilebilir
Çağrı Başlığı/Adı
BE-5
geliştirilmesi
yönelik sistemlerin
Çağrı Kodu
cihazların geliştirilmesi
sistemleri
ve
infüzyon/perfüzyon
pompaları ile
alt
bileşenlerinin
4 Aralık 2013
25 Ekim 2013
M edikal görüntüleme
sistemleri/yöntemleri
geliştirilmesi
Biyomedikal robotik
sistemlerinin
geliştirilmesi
SAĞLIK
Genomik, proteomik ve
metabolomik tabanlı
TIBBİ TANI
markörler
Biyokimya, hormon,
KİTLERİ
metabolizma, seroloji
TK-2
1511-SAĞLIK-2013-TK-03
Biyokimyasal tanı kitlerinin ve/veya referans materyallerin geliştirilmesi
25 Ekim 2013
ve mikrobiyoloji
TK-2
1511-SAĞLIK-2013-TK-04
M ikrobiyoloji ve immünoloji tanı kitlerinin ve/veya referans materyallerin geliştirilmesi
25 Ekim 2013
TK-3
1511-SAĞLIK-2013-TK-05
Histopatoloji, sitoloji ve flow sitometri kitlerinin geliştirilmesi
BM-2
1511-SAĞLIK-2013-BM-04
Diz/kalça/tümör/el ve diğer ortopedik implantlar ve/veya protezlerin geliştirilmesi
Histopatoloji, sitoloji ve
flow sitometri kitleri
İmplantlar
(Ortopedik,Dental, Kalp- BM-2
Damar )
BİYO
MALZEME
Doku Yenileme (1-
AŞI
Viral Hastalıklara Karşı
Aşı
25 Ekim 2013
1511-SAĞLIK-2013-BM-05
M aksilofasiyel, kraniyel kemik, dental ve çene eklem implantlarının geliştirilmesi
4 Aralık 2013
BM-2
1511-SAĞLIK-2013-BM-06
Dental dolgu malzemeleri ve yapıştırıcıların geliştirilmesi
4 Aralık 2013
BM-3
Sert doku (kemik, kıkırdak, tendon, menisküs, vb.) hasarlarının iyileşmesine yönelik doğal
1511-SAĞLIK-2013-BM-01
veya sentetik polimerik (ve/veya kompozit) doku matriks sistemlerinin geliştirilmesi
25 Ekim 2013
BM-3
Kardiyovasküler sistem ve dermatolojik uygulamalar için rejeneratif biyomalzemelerin
1511-SAĞLIK-2013-BM-02
geliştirilmesi
4 Aralık 2013
BM-3
1511-SAĞLIK-2013-BM-03
Hücre dışı matriks (ECM ) işleme teknolojisi ile tüm doku iyileşmesi
Biyomalzmeler, 2- Doku
M üh.Uyg.)
4 Aralık 2013
AŞI-1
1511-SAĞLIK-2013-AŞI01
Toplum sağlığı açısından önemli viral hastalıklara karşı koruyucu aşıların üretilmesi
25 Ekim 2013
4 Aralık 2013
43
1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı
TÜBİTAK
Amacı
Ülkemiz firmalarının EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET gibi işbirliği
ağlarındaki Ar-Ge projelerine katılımını sağlamak.
Destek Miktarı
Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır.
Büyük firmalarda proje giderlerinin %60’ı
KOBİ’lerde proje giderlerinin %75’i hibe olarak desteklenmektedir.
Destek Süresi
Proje süresinde kısıtlama yoktur.
Kimler Başvurabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye
şirketleri
44
1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
TÜBİTAK
Girişimcilik eğitimi
ve iş rehberi desteği
Aşama 1
İş fikrinin projeye
dönüştürülmesi
Değerlendirme
İş
rehberi
desteği
Aşama 2
Şirketleşme ve teknolojik
doğrulama
Teknogirişim Sermayesi Desteği
(100.000 TL; hibe)
Değerlendirme
BSTB
Teknogirişim
programını
başarıyla
tamamlayan
firmalar
Aşama 3
TÜBİTAK 1507 Destek Programı
(550.000 TL; % 75 hibe)
Aşama 4
Ticarileştirme
Proje pazarları, girişim sermayesi
şirketleri
PAZARA
GİRİŞ
Değerlendirme
45
1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
TÜBİTAK
İlk aşamaya 745 iş fikri başvurusu
2012 Yılı Çağrısı
İkinci aşama başvurusu yapmaya
hak kazanan 451 iş fikri
İkinci aşamaya 360 girişimci adayının iş
planı başvurusu
112 Firma kuran girişimci
İş fikirlerinin teknoloji alan dağılımı
•
%33’nün Bilişim Teknolojileri,
•
%19’unun Elektrik-Elektronik,
•
%18’inin Biyoteknoloji,
•
%12’sinin Makina-İmalat,
•
%10’unun Ulaştırma, Savunma, Enerji, Tekstil
•
%8’inin Malzeme, Metalurji ve Kimya
Girişimcilerin,
• %66’sı 30 yaşın altında
• % 85’i erkek ve % 15’i kadın
• % 24’ü lisans, %24’ü lisansüstü eğitim sahibi,
• % 43’ü lisansüstü , %9’u lisans öğrencisi
En fazla iş fikri sırasıyla;
• Ankara (158),
• İstanbul (139),
• İzmir (21) ve
• Eskişehir’den (20)
46
1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
TÜBİTAK
İlk aşamaya 1.220 iş fikri başvurusu
2013 Yılı Çağrısı
İkinci aşama başvurusu yapmaya
hak kazanan 447 iş fikri
İkinci aşamaya 377 girişimci adayının iş
planı başvurusu
2. Aşamaya Başvuru Yapmaya Hak Kazanan İş
fikirlerinin teknoloji alan dağılımı
•
%35’nün Bilişim Teknolojileri,
•
%21’inin Biyoteknoloji,
•
%18’inin Elektrik-Elektronik,
2. Aşamaya Başvuru Yapmaya Hak Kazanan
•
%12’sinin Makina-İmalat,
Girişimcilerin,
• %51’i 30 yaşın altında
•
%8’inin Ulaştırma, Savunma, Enerji, Tekstil
•
%6’sının Malzeme, Metalurji ve Kimya
En fazla iş fikri sırasıyla;
•
•
•
•
İstanbul (163),
Ankara (127),
İzmir (27) ve
Kayseri ve Kocaeli’den (15)
47
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
TÜBİTAK
Amacı
Üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek
ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği
oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede
üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren Teknoloji
Transfer Ofisleri (TTO)’ni desteklemek
Destek Miktarı
İlk 5 yıl Temel destek oranı % 80 olacak şekilde, yıllık 1.000.000 TL,
İkinci 5 yıl için Temek destek oranı % 60 olacak şekilde, yıllık 1.000.000 TL
Destek Süresi
Destekleme süresi proje bazında 5 yıldır. Bu süre en fazla 5 yıl daha uzatılabilir (Toplam 1o yıl).
Kimler Başvurabilir?
Üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici şirketleri, teknopark yönetici
şirketinin ortak olduğu şirketler bulunmaktadır.
48
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme
Programı
Başvurabilecek Kuruluşlar
Yükseköğretim
kurumu
bünyesindeki
birimler
Teknopark
yönetici
şirketleri
Yükseköğretim
kurumlarının
ortak olduğu
şirketler
Teknopark
yönetici
şirketlerinin
ortak olduğu
şirketler
TÜBİTAK
Destek Oranları
Destek süresi
5 yıl
+ 5 yıl
Destek
Miktarı
Üst limiti yıllık
1.000.000 TL
Üst limiti yıllık
1.000.000 TL
Destek Oranı
%80
%60
TTO Hizmet Modülleri
Farkındalık,
tanıtım,
bilgilendirme ve
eğitim
Destek
programlarına
yönelik lojistik
hizmet
Fikri Sınai
Hakların yönetimi
ve lisanslama
Proje geliştirme
(üniversite sanayi
işbirliği)
Şirketleşme ve
girişimcilik
hizmetleri
49
1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı
TÜBİTAK
Amacı
Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli
bulunan KOBİ ölçeğindeki Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının çekirdek, başlangıç veya gelişme aşamalarındaki
finansman ihtiyaçlarının girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması
Destek Miktarı
-Fon büyüklüğünün en fazla %20’si TÜBİTAK tarafından hibe olarak karşılanır. Bu oran Bilim Kurulu kararı ile
artırılabilir.
Fon büyüklüğünün en az %79’u özel yatırımcılar tarafından en az %1’i fon yöneticileri tarafından karşılanır. (Bu
oranlar, TÜBİTAK’ın fona yaptığı hibe destek oranı esas alınarak belirlenir).
Desteklenen Fon Süresi
Yatırım dönemi :5 yıl
Çıkış dönemi: 7 yıl (en fazla 3 defa 1 er yıllık uzatma)
Fon Yatırımcıları Kimlerdir?
TÜBİTAK, özel yatırımcılar ve fon yöneticileri
50
1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
TÜBİTAK
Amacı
Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi birikiminin, KOBİ ve büyük
her ölçekteki kuruluş tarafından ürüne/sürece dönüştürülerek
ticarileştirilmesini sağlamak.
Destek Miktarı
Proje bütçe üst sınırı 1.000.000 TL*, %75’i TÜBİTAK, %25’i KOBİ,
%60’ı TÜBİTAK, % 40’ı Büyük,
• Proje Bütçesine ek olarak; Proje Teşvik İkramiyesi 180.000 TL*
• Proje Kurum Hissesi 50.000 TL TÜBİTAK tarafından karşılanacak*
• 3 ay süreli TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL’lik fizibilite
desteği
Destek Süresi
Proje bazında en çok 24 ay
Kimler Başvurabilir?
Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler ve büyük
ölçekli firmalar ile üniversite ya da kamu araştırma kurumları (yürütücü
51
kuruluş) ortak olarak başvurabilmektedir.
1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
TÜBİTAK
Müşteri Kuruluş
(KOBİ veya Büyük
Ölçekli)
Teknoloji Transferi
Büyük Ölçekli Firma ise,Proje bütçesinin % 40’ı
Proje Önerisi
Müşteri Talebi
KOBİ ise, Proje bütçesinin % 25’i
Proje Başvurusu
KOBİ ise; Proje bütçesinin % 75’i,
Büyük Ölçekli Firma ise,
Proje bütçesinin %60’ı
Yürütücü Kuruluş
Üniversite/Kamu Araştırma
Kurumu
Proje Teşvik İkramiyesi
Proje Kurum Hissesi
52
1503 Proje Pazarları Destekleme Programı
TÜBİTAK
Amacı
Üniversiteler, sanayi/ticaret odası veya ihracatçı birliklerin proje fikirlerini
hayata geçirmek için düzenleyecekleri ortaklık arayışlarına yönelik
etkinliklere finansal destek sağlamak.
Destek miktarı
2013 yılı için;
Ulusal düzeyde 25.000 TL,
Uluslararası katılımlı olması durumunda 30.000 TL
Kimler Başvurabilir?
En az bir üniversite ile;
Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi odası, İhracatçı Birliğinden
herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olmasıyla bu kuruluşlardan
herhangi biri
53
1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite
Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Ar-Ge ve yenilik alanlarında sağlanan kamu desteklerinin daha etkin ve
verimli kullanılmasını sağlayacak mekanizmaların desteklenmesi ile ulusal
yenilik ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
• Eğitim (proje yönetimi vb..)
• Mentörlük
• Kümelenme
• İş birliği ağları
• Proje pazarı
• Yatırım pazarı
Bu alanlarda çağrılar açılacak.
TÜBİTAK
1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite
Artırılmasına Yönelik Destek Programı: 1. Çağrı
TÜBİTAK
1. Uygulama Esasları hazırlandı ve 06.07.2013’de yürürlüğe girdi
2. Üniversitelerde girişimcilik alanında;
• Kapasite artırıcı
• Farkındalık yaratan
• Hızlandırıcı etkisi olan
Sertifika programları oluşturulması ve yürütülmesinin desteklenmesi amaçlı çağrı açıldı.
Takvim:
01.08-01.10.2013
15.11.2013
01.01.2014
Çağrı açık
Sonuç duyurulması
Destek başlangıcı
Firmalara Öneriler
TÜBİTAK
Büyük ölçekteki işletmeler Ar-Ge merkezleri oluşturmalı
Üniversite sanayi işbirliği sürekliliği sağlanmalı
KOBİ’ler Ar-Ge birimi oluşturmalı, nitelikli personel
çalıştırmalı
Gerektiğinde üniversitelerden, deneyimli yetkin kişi ve
kuruluşlardan danışmanlık hizmeti almalı
Özgün ürün geliştirip üretmeli
56
TÜBİTAK
Teşekkürler…

similar documents