TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Report
TÜBİTAK 1501 - Sanayi
Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
Proje Koordinasyon Ofisi
Birim Sorumlusu
MSc. Gülşah ÇELİK
Proje Uzmanı
İçerik
1
2
3
4
5
6
Amaç
Öncelikli Alanlar
Kimler Başvurabilir?
Proje Süresi
Proje-Destek Miktarı
Başvuru Tarihleri
ProKOB
Amaç:
Program, firma düzeyinde katma değer yaratan
kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını
teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge
yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere
oluşturulmuştur.
ProKOB
Öncelikli Alanlar:
Yeni bir ürün veya maliyet düşürücü nitelikte yeni
tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler
desteklenmektedir.
ProKOB
Kimler Başvurabilir?

Katma değer yaratan, Türkiye‘ de yerleşik tüm sermaye
şirketleri başvuru yapabilirler.
ProKOB
Proje Süresi:

Belirli bir kısıtlama yoktur.
ProKOB
Proje-Destek Miktarı:

Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı
ve ilave destek oranlarının toplamından
oluşur. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve
diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış
(%60) olur.
ProKOB
Başvuru Tarihleri:

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü
e-teydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak
yapılabilir.
ProKOB
Detaylı bilgi ve sorularınız için;
Proje Koordinasyon Ofisi Birimi
Araştırma Laboratuarları
Araştırma ve Uygulama Merkezi 2. kat
612 1067/2012-2013
[email protected]
www.prokob.balikesir.edu.tr
ProKOB

similar documents