ProjeOfisiSunum - Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi

Report
HT-TTM Proje Ofisi
Gözde Akgün
Proje Ofisi Koordinatörü
Hacettepe
Teknoloji
Transfer
Merkezi
bünyesinde
bulundurduğu
proje
destek
ofisi
ile
Hacettepe
Üniversite’sindeki araştırmacıların ulusal ve uluslararası fon
programlarından etkin bir şekilde yararlanmaları için proje
hazırlama ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır.
HT-TTM Proje Ofisi Çalışma
Sistematiği
Akademisyen Ziyareti
Proje Fikrinin Belirlenmesi
Projenin Ulusal/Uluslararası Fonlara
Uygunluk Tespiti
•
•
•
•
Projenin Ar-Ge Niteliği Yeterli mi?
Proje İçin Başka Ortak Gerekiyor mu?
Gereken Bütçe Ne Kadar?
Proje Çıktılarının Ticari Potansiyeli Yeterli mi?
Uygun Fon Programının Seçilmesi
• Programın Usul/Esaslarına Göre Gerekli
Hazırlığın Yapılması
• Gerektiğinde Ulusal/Uluslararası Ortakların
Bulunması
• Proje Başvuru Dosyasının Akademisyenle
Birlikte Hazırlanması
Projede İhtiyaç Duyulan Konularda Destek ve
Koordinasyon Hizmetlerinin Verilmesi
Destek Sağladığımız Fon
Programları
Ulusal Fon Programları
TÜBİTAK
Sanayi Bakanlığı
Uluslararası Fon Programları
Kalkınma Ajansı EUREKA
Horizon
2020
EuropeAid Erasmus+
Mesleki
İhaleleri
Eğitim
(Leonardo
da Vinci)
Ulusal Fon Programları
• TÜBİTAK
1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Desteleme Programı
1002- Hızlı Destek Programı
1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı
1005-Ulusal Yeni Fikirlere Destek Programı
1007-Kamu Kurumları Araştırma Destek Programı
1301-Bilimsel ve Teknik İşbirliği Ağları ve Platform Kurma Girişim Programı
1505- Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
• Sanayi Bakanlığı
SAN-TEZ
• Kalkınma Ajansı Destekleri
Teknik Destekler
Mali Destekler
Uluslararası Fon Programları
• EUREKA
• Horizon 2020
• EuropeAid İhaleleri
• Erasmus+ Mesleki Eğitim (Leonardo da Vinci)
TEŞEKKÜRLER
İletişim:
Gözde Akgün
Proje Ofisi Koordinatörü
e-mail: [email protected]
Tel: 2270322-23
İletişim:
Zeynep Bilgiç
Proje Uzman Yardımcısı
e-mail: [email protected]
Tel: 2270322-22

similar documents