Perfekt av svaga verb med haben

Report
PERFEKT AV SVAGA
VERB MED HABEN
VARFÖR PERFEKT?

I svenskan använder man preteritum ( vad man
gjorde )gällande dåtid och i tyska använder man
perfekt ( vad man har gjort )

Det vanligaste sättet att bilda perfekt är med

Haben + perfekt participformen ( 3:e
temaformen )
VAD ÄR ETT SVAGT VERB I TYSKAN?
Ett svagt verb i tyskan känns igen på:
 Perfekt particip- formen slutar på –t
 Verben böjs regelbundet ( jämför med engelskans
regelbundna verb )

EX:
 Spielen – spielte – gespielt ( play – played –
played )
 Wohnen – wohnte – gewohnt ( live – lived – lived
)

HUR BILDAS PERFEKT PARTICIPFORMEN?

Man bildar formen genom att:
ta verbets stam
Inleda med förstavelsen geAvsluta med ändelsen -t

EX:



fragen – gefragt
sagen – gesagt
Machen - gemacht


När stammen slutar på –d, -t eller på konsonant
+ -m eller –n måste man infoga ett extra –e för
uttalets skull
EX: baden – ge bad e t
 Arbeiten – ge arbeit e t
 Regen – ge regn e t
ÖVNINGAR
Gör nu följande övningar:
 Sid 35 övning 2
 Sid 36-37 övning 3 ( och b)
 Sid 38 övning 4
 Sid 39 övning 5 a –n
 Stencil som finns hos mig om perfekt

VIEL
GLÜCK!!

similar documents