Resultat i form av

Report
SSN
23 november 2010
Öppna Jämförelser
Håkan Sörman
VD
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan
1
Verksamhetsidé
En fråga om demokrati.
SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och
landsting.
Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem
stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och
bildar opinion.
Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre
förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre.
Visionen är att utveckla välfärden.
Det är en fråga om demokrati.
Den transparanta sektorn
Några nyckelkommentarer
 Resultat istället för resurser
 Saknar prismekanism
 Måste MÄTA
 Aktivt lärande
 Q ≠ SEK
Nyttja befintlig statistik
Syften med Öppna Jämförelser
Jämföra resultat och kvalitet
Stimulera till utveckling och förbättring
Ge underlag för djupanalyser
Inspirera till lokala diskussioner
Bidra till den offentliga debatten
Ge medborgarna insyn
Ge förutsättningar för ansvarsutkrävande
Visa på behov av bättre statistik/data
Öppna Jämförelser, steg 1
203 resultatindikatorer
23 resursindikatorer
Vård, omsorg äldre
Gymnasieskola
• 25 indikatorer resultat
•
3 indikatorer resurser
•
•
9 indikatorer resultat
2 indikatorer resurser
Trygghet o säkerhet
• 13 indikatorer resultat
•
2 indikatorer resurser
Hälso- o sjukvård
• 124 indikatorer resultat
• 10 indikatorer resurser
Folkhälsa
• 21 indikatorer resultat
•
0 indikatorer resurser
Grundskola
• 11 indikatorer resultat
•
6 indikatorer resurser
Plus bakgrundsfaktorer
(ex: folkmängd, medelinkomst, utbildning, kön, ålder, skatter)
Färgskalan
Kommuner
Landsting
25% bästa
33% bästa
50% mitten
33% mitten
25% sämsta
33% sämsta
Resultat i form av kartor
Exempel: Rökande
blivande mammor
Resultat i form av tabeller
Två exempel: Fallskador. Läkemedel.
Resultat i form av diagram
Exempel: Antibiotikabehandling
Resultat i form av ”topplistor”
Exempel: Grundskola, kommuner
med högst sammanvägt resultat
1. Danderyd
2. Lidingö
3. Arvidsjaur
4. Ödeshög
5. Tanum
6. Nacka
7. Malung-Sälen
8. Pajala
9. Vaxholm
10. Överkalix
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Mörbylånga
Habo
Vellinge
Hammarö
Stenungsund
Öckerö
Härryda
Åsele
Kungsbacka
Täby
Öppna Jämförelser, steg 2
Varför lyckas dom bättre
än vi?
Analys: Framgångsrika
skolkommuner








Har bra ledare
Lyfter fram kompetenta lärare
Har höga förväntningar
Tar reda på hur det går
Har fungerande relationer
Har tydlig ansvarsfördelning
Fångar upp elever med svårigheter
Har enats om skolans mål
Analys: Framgångsrika
äldreomsorgskommuner
 Ger en individuellt anpassad omsorg
 Har en välutvecklad personalstrategi
 Verksamhetsstyrningen är förankrad
i organisationen
 Skapar en tydlig rollfördelning
mellan politiker och tjänstemän
 Arbetar systematiskt med kvalitetsutveckling
 Skapar en brukarorienterad organisationskultur
 Samarbetar strukturerat med landstinget
 Samarbetar aktivt i kommunala nätverk
ÖJ som inspirationskälla, steg 3
Exemplet patientsäkerhetssatsning
…Resultatet
Vårdrelaterade infektioner, somatisk vård

similar documents