buradan

Report
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
M. Emrah SOĞANCI
Dış Ticaret Uzmanı
Haziran 2014
 UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
 UR-GE Tebliği’nin Vizyonu ve Yapıtaşları
 UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
 İyi Uygulama Örnekleri
 İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
2011URGE Projeleri
URGE Tebliğinin
Hazırlanması
2011-2013
KOBİ ve İşbirliği Projesi
2007-2009
Ulusal Kümelenme Politikasının
Oluşturulması Projesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
3
UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
•
Üretim yapmakta olan firmalarımız ihracat yapmak istiyor fakat nereden
başlayacağını, nasıl yapacağını bilemiyor. Kendi gücünü, sınırını ve fırsatlarını
değerlendirerek hedef koyamıyor.
•
Dış dünyayı, kendi dış çevresinden başlayarak eko-sistemi içinde yer alan fırsatları
göremiyor. Rakiplerini tanımıyor, sektöründe başarıya ulaşan en iyi iş modellerini
göremiyor.
•
Firmaların ihtiyaçları sektörel yapıya, coğraflaya ve firma ölçeğine göre değişiklik
taşıyor. Herkes için tek bir çözüm mümkün değil.
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
ÇÖZÜM
HEDEF’E ULAŞMAK İÇİN UR-GE TEBLİĞİ
•
İhracatımıza yön veren ve sürekli ihracat yapan firmalarımızın niteliklerini
geliştirerek yeni pazarlardaki gücünü artırmak ve sürekli ihracat yapan
firmalarımızın sayısını artırmak.
•
Firmalarımız için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak. Bu hedeflere ulaşmalarında
firmalarımıza sektöre özgü ve ihtiyaçların çözümüne yönelik yol göstermek.
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
 UR-GE Tebliği’nin Vizyonu ve Yapıtaşları
 UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
 İyi Uygulama Örnekleri
 İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Tebliğinin Vizyonu ve Yapıtaşları
Hazırlık Aşaması
Pazarlama Aşaması
• Eğitim
• Pazar
Araştırması
• UR-GE
• Pazara Giriş
• Çevre
• Fuarlara Katılım
• Yurt Dışı Birim
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Markalaşma Aşaması
• Tasarım
• Marka Turquality
UR-GE Tebliğinin Vizyonu ve Yapıtaşları
Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas
alarak işbirliği kuruluşlarının önderliğinde
firmalarımızın rekabetçiliğini artırıp
2023 yılı 500 Milyar Dolar İhracat Hedefine ulaşmak
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Tebliğinin Vizyonu ve Yapıtaşları
UR-GE Projeleri Yapıtaşları
Kümelenme Anlayışı
1
Esnek, dinamik, bütüncül yaklaşım
2
Sektöre özgü rekabet alanlarını belirli bir
coğrafi kapsam içinde değerlendirir. Yerel
rekabet avantajlarını ortak sorun, ortak fırsat
ortak vizyon anlayışı içinde küresel fırsata
dönüştürmeyi hedefler.
Tek bir firmaya değil, birlikte güç yaratacak
firmaların ihtiyaçlarını karşılama , hızlı
kazanım odaklı ortak eğitim-danışmanlık ile
pazarlama ve tanıtım faaliyetleri sunar.
İhracat Odaklı Anlayış
İşbirliği Anlayışı
3
Sürdürülebilir ihracat hedeflenmektedir. Bu
nedenle ihracat için gereken kabiliyetlerin
geliştirilmesini, bilgiye ulaşılmasını sağlar.
Operasyoneldir.
4
Projelerde işbirliği esastır. Küresel ve ulusal
değer zincirleri boyunca firmalar arasında,
kamu-üniversite-sanayi arasında işbirlikleri
esastır.
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Tebliğinin Vizyonu ve Yapıtaşları
Kümelenme Anlayışımız
Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde ve bütüncül bir
anlayış ile gerçekleştirilecek faaliyetler aracılığı ile
desteklenmesi
Ortak
İhtiyaç
Analizi
Ortak
Öğrenme
Ortak
Pazarlama
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Tebliğinin Vizyonu ve Yapıtaşları
İşbirliği Anlayışımız
KAMU
İŞBİRLİĞİ
KURUMLARI
UR-GE
HİZMET
SAĞLAYICILAR
(Danışmanlık)
FİRMALAR
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
11
UR-GE Tebliğinin Vizyonu ve Yapıtaşları
Eski Destek Mekanizması
Yeni Destek Mekanizması
• Şirketlerin ihracata yönelik
faaliyetlerinin desteklenmesi
• İşbirliği kuruluşlarının üyesi
olan şirketlere yönelik
faaliyetlerinin desteklenmesi
• Şirketler için daha çok
bürokrasi
• İşbirliği kuruluşları aracılığı ile
bürokrasinin azalması
• Bireysel hareket
• Birlikte hareket etme anlayışı
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
 UR-GE Tebliği’nin Vizyonu ve Yapıtaşları
 UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
 İyi Uygulama Örnekleri
 İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
İhracat
Ortak Pazarlama
Ortak Eğitim
Hedef pazarlara yönelik
eylemler
Yurtdışı Pazarlama
ve Alım Heyeti
Faaliyetleri
Eğitim ve Danışmanlık
Faaliyetleri
Ortak Vizyon
İhtiyaç Analizi
(Rekabet Stratejisi)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Firmaların kabiliyetlerini
geliştirme, işbirlikleri
geliştirme.
Sektör, bölge, firma ve pazar
analizlerine dayalı hedef
belirleme, strateji geliştirme
UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
Küme Yöneticisi İstihdamı
Proje
kapsamında
yürütülen
programların
organizasyonun
ve
koordinasyonunun sağlanması amacıyla 2 kişinin işbirliği kuruluşu tarafından
istihdam edilmesini destekliyoruz






Sanayi – Üniversite – Kamu Bağlantısını Kurmak
Kümenin Tanıtımına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek
Kapasite Geliştirmek
Projeler için Hizmet Sağlayıcılarla İlişkiler Geliştirmek
Küme için Toplu Alım Faaliyetlerini Organize Etmek
Kümeler, Sanayi Sektörü ve Projeler ile İlgili Toplantılara Katılmak
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım
Heyeti
İstihdam
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
Desteklenen Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
100.000
(Program
Başına)
Emsal
Brüt Ücret
10 Adet
2 Kişi
Destek Tutarı (USD)
400.000
150.000
(Program
Başına)
Program
Program süresince (Maks.
36 Ay)
5 Adet
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
 Proje Değerlendirme Komisyonu
 İşbirliği Kuruluşu temsilcileri ile yapılan «Proje Değerlendirme Toplantısı»
 Projeler kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin değerlendirilmesi
 Projeler ile ilgili konuların görüşülmesi ve değerlendirilmesi
 İstihdam Edilecek Küme Yöneticileri ile Görüşme
 Sahadaki «Proje Başlangıç Toplantılarına» Katılım
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
Projelerin Yıllara Göre Dağılımı
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
Projelerin İşbirliği Kuruluşlarına Göre Dağılımı
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
Projelerin İllere Göre Dağılımı
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
Projelerin Sektörlere Göre Dağılımı
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
Projeler Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
 UR-GE Tebliği’nin Vizyonu ve Yapıtaşları
 UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
 İyi Uygulama Örnekleri
 İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri
İhtiyaç Analizi
SAMSUN TİCARET VE
SANAYİ ODASI
Samsun Sağlık Ekipmanları
Sektörünün İhracat
Kapasitesinin Artırılması
Projesi
•
•
•
•
•
•
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Firma bazında analiz
Sektör bazında analiz ve
trendler
Rakiplerimizin belirlenmesi
Uluslararası en iyi iş
modellerinin incelenmesi
Vizyon ve stratejik hedefler
Stratejik yol haritası
UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri
İhtiyaç Analizi
İSTANBUL HAZIRGİYİM VE
KONFEKSİYON
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Hazırgiyim Sektöründe
Tasarım, Trend ve Tanıtım
Odaklı İşbirlikleri ile
Uluslararası Rekabetin
Geliştirilmesi Projesi
•
•
•
•
Firmalar ile birebir çalışma
Sektörün yapısal analizi ve sektördeki stratejik
segmentlerin belirlenmesi
Değer zinciri ve küme haritasının çıkarılması
Firmalarda geliştirilebilecek stratejik alanların ve
pazarların belirlenmesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri
Eğitim Faaliyetleri
EGE SOĞUTMA SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI
DERNEĞİ
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet
Yeteneğinin Geliştirilmesi
•
•
•
•
•
Soğutma Yükü Hesabı
Ticari Soğutma
Soğutma Sistemi Komponentleri
Isı Pompası Sistemleri
İklimlendirme Sistemi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri
Eğitim/ Danışmanlık Faaliyetleri
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
Küresel Rekabet Yolunda Kurumsal
Dönüşüm Projesi
•
•
•
Firmanın tesisinde firmaya özgü hizmet
Firmaların katılımcı anlayışı
Firmaların verimliliklerindeki ölçülen %43 lük artış
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri
Danışmanlık Faaliyeti
ANTALYA İHRACATÇILAR
BİRLİĞİ
İhracata Yönelik
Üretimde Kalite ve
Standardın Geliştirilmesi
Projesi
•
•
•
Pazar taleplerine uygun kalite ve çeşitlerin
geliştirilmesi
Bölgesel üretim imkanlarının tespiti
İzlenebilirlik konusundaki pratiğinin
geliştirilmesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri
Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti
İSTANBUL ELEKTRİKELEKTRONİK, MAKİNE
VE BİLİŞİM
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Beyaz Eşya Yan Sanayii
Sektörü Yurt Dışı
Pazarlama Takımı
Projesi
•
Bütüncül anlayış ile proje faaliyetleri arasındaki
ilişkinin doğru kurulması
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri
Yurtdışı Pazarlama/Alım Heyeti Faaliyetleri
ÇELİK İHRACATÇILARI
BİRLİĞİ
Çelik Sektörünün Yurtdışı
Pazarlarda İhracatının Artırılması
Projesi
•
•
•
•
•
•
Ön heyet
İlgili işbirliği kuruluşları ile
görüşme
Sektörü bilen istihdam
İkili görüşmelerdeki başarı
Pazarda farkındalık
yaratma
Pazara olan ihracat artışı
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
 UR-GE Tebliği’nin Vizyonu ve Yapıtaşları
 UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
 İyi Uygulama Örnekleri
 İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
 Projeler Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetlere Katılım





İhtiyaç Analizi Toplantılarına Katılım
Eğitim Faaliyetlerinin Yerinde İzlenmesi
Danışmanlık Faaliyetlerinin Yerinde İzlenmesi
Yurtdışı Pazarlama Faaliyetlerine Katılım Sağlanması
Alım Heyetlerine Katılım Sağlanması
 Sahada yapılan
değerlendirilmesi
gözlemler
ve
çalışmalar
çerçevesinde
faaliyetlerin
 Yapılan değerlendirmeler ve sahadan gelen talepler ışığında UR-GE projeleri için
kapasite geliştirme çalışmaları yürütülmesi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ve
Kapasite Geliştirme Çalışmaları
Bakanlığımızın değerlendirme toplantıları ve eğitimlerimiz devam edecek.
Tüm süreçlerde birlikte yürümek ve ihtiyaçları çözmek ilkesi ile çalışıyoruz...
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE
ORTAK SORUN,
ORTAK FIRSAT
ANLAYIŞI İLE
ORTAK ÇÖZÜMLERE DOĞRU…
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
TEŞEKKÜRLER
M. Emrah SOĞANCI
Dış Ticaret Uzmanı
KOBİ ve Kümelenme Destekleri
Daire Başkanlığı

similar documents