1_intro_bbgrundkursus_lotte_ge_11_2_2014

Report
Grundkursus BedreBolig-rådgiver
Januar-marts 2014, Første etape
Konsortium: Byggecentrum, Energitjenesten, Grøn Erhvervsvækst, VIA-Horsens
Velkomst og præsentation af
dagens program
GRUNDKURSUS MODUL 1 – BEDREBOLIG-RÅDGIVER
KURSUSLEDER: LOTTE LINDGAARD ANDERSEN, GRØN ERHVERVSVÆKST
•
•
•
•
•
Hvem er I ?
Præsentation af indlægsholdere
Dagens program
Afsluttende opgave idag
Opbygning af uddannelse og eksamen
2
Kursusprogram
GRUNDKURSUS
Kursusindhold
8.30-8-40: Velkomst og dagens program v/Lotte Lindgaard Andersen, GE
8.40-9.00: BedreBolig - baggrund, status og udrulning
v/Energistyrelsen
9-9.45: Vejledning og hjælpeværktøjer for BedreBolig-rådgiveren
v/ Vagn Holk Lauridsen eller Kristian Vielwerth, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
pause
10-10.45:Målgruppeforståelse og motivationsfaktorer
v/Lotte Lindgaard
Andersen, GE
10.45-12.00: Kundetyper, kommunikation og aktiv
lytning v/Rikke Schak og
Carsten Andresen, GE
Frokost
12.45-13.30:Saglig rådgivning, uvildighed og rådgiveransvar
v/Marianne
Bender, ET
13.30-14.15: Finansiering og tilskud v/Casper Mikkelsen, GE
14.15-14.45:Samarbejde og netværk v/ Rikke Schak og Lotte Lindgaard
Andersen, GE
14.45-15.45 Reflektionsopgave i grupper inkl. kaffe v/ Lotte L. Andersen,
GE og Lea Munkholm, ET
15.45-16.30: Fremlæggelse
16.30-16.45: Afslutning og 3introduktion til selvstudie
v/GE-Byggecentrum
Grundkursus
LÆRINGSMÅL
Når du har været igennem grundkurset vil du have en viden om
•
Værdigrundlaget bag ordningen BedreBolig
•
Nyttige beregningsværktøjer, vejledninger og standarddokumenter, som
Energistyrelsen stiller til rådighed for dig som BedreBolig-rådgiver
•
Hvem er kunderne og hvad er deres barrierer og motivationsfaktorer for
energirenovering
•
Rådgiveransvar og uvildighed
Du vil efter grundkurset kunne arbejde med
•
Din kommunikation i forhold til boligejere med gode råd til aktiv lytning og dialog samt
saglig rådgivning, proces og forventningsafstemning
•
Gode råd til kunden i forhold til finansiering og tilskud
•
Aktiv brug af forskellige spidskompetencer i dit nye tværfaglige netværk for at kunne
give kunden den bedste rådgivning.
4
Grundkursus – afsluttende
opgave
•
•
•
•
•
•
Tværfaglig fordeling i grupper
Arkitekter, rådgivere, ingeniører tømrer, isoleringsfirmaer, VVS
Registrering af tilstedeværelse og om man er bestået
Grundkurset skal bestås for at gå videre til enten selvstudie eller
fagkurser samt afsluttende eksamen
Aktiv deltagelse i løbet af dagen og ved den afsluttende
gruppeopgave giver mulighed for at bestå
Ingen mobiltelefoner under undervisning – kun i pauser
5
Modul 1 - kortlægningsydelsen
BedreBolig-rådgiver
Kursusleder:
Grøn Erhvervsvækst
Grundkursus
1 kursusdag inkl. gruppeopgave
Kursusleder
Energitjenesten
Test-dig-selv
Tre valgfrie fagkurser á 1 dags varighed
Selvstudium
Klimaskærm, Installationer, VE-anlæg
De tre tilhørende opgaver
Løses online
Prøve
Afsluttende prøve
Gennemgang
af bygning
+
Fysisk gennemgang
og skriftlig
besvarelse
Skriftlig besvarelse
6
Efter grundkurset
EFTER GRUNDKURSET FÅR DU ADGANG TIL STUDIESITE.
HER FINDER DU: VEJLEDNING OG ØVRIGE MATERIALER, DER VEDRØRER
RÅDGIVER.
FOR HVERT FAGKURSUS LIGGER DER EN RÆKKE MATERIALER.
UDDANNELSEN TIL
Selv – test
Få fornemmelse af dit niveau
Litteraturliste
Kursusoplæg
Opgave fagkursus
Inspiration og læring
Omfanget af kurset / opgaver
8 timer til løsning
Prøve modul 1
Efter beståede fagkurser eller
selvstudie
Kortlægning og BedreBolig plan
7
BEDREBOLIG
Modul 2 - byggeledelsesydelsen
BedreBolig-rådgiver
Kursusleder: VIA University
Online selvtest
ELLER
ENTEN
Caseorienteret kursus á 1 dags varighed
Selvstudium
Lovgivning
Projektering og tilbud
Byggeledelse
Aflevering og 1-års gennemgang
Prøve
Løses online
8
Kontaktinformation:
Lotte Lindgaard Andersen
Tlf. 24229228
[email protected]
Bedrebolig.dk

similar documents