Mogućnosti korištenja financijskih instrumenata

Report
Mogućnosti korištenja financijskih
instrumenata u razvoju
poduzetništva i obrta
Ministarstvo poduzetništva i obrta
mr.sc. Tatjana Kovač Klemar
XVIII. Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu
02. prosinca 2014.
www.minpo.hr
FINANCIJSKI INSTRUMENTI U RAZVOJU PODUZETNIŠVA I OBRTA
 Subvencije kamata
 Program kreditom do uspjeha 2014.
 Subvencije kamata za mlade i/ili početnike u kreditnim
programima HBOR-a
 Svjetska banka
 Projekt rizičnog kapitala
 Financijski instrumenti iz strukturnih fondova EU
 Krediti
 Jamstva
 Vlasnički kapital (Equity)
www.minpo.hr
KREDITOM DO USPJEHA 2014.
 Subvencija kamata na poduzetničke kredite







Svrha i cilj programa:
poboljšano kreditiranje poduzetništva i obrta
lakši dostup izvorima financiranja
postizanje više razine standarda kvalitete proizvoda i usluga
tehnološka unapređenja
nesmetani nastavak poslovne aktivnosti i uspostavljanje dugoročne financijske
ravnoteže
zadržavanje stabilnosti i uspješnosti poslovanja
 Program se provodi kroz dvije mjere:
 Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti
 Mjera 2. - Kreditom do uspješnog poslovanja
www.minpo.hr
MJERA 1: KREDITOM DO KONKURENTNOSTI
 Program provode
 Ministarstvo poduzetništva i obrta, županije / grad Zagreb i poslovne banke
 Izvor sredstava:
 sredstva za provođenje ovog programa bit će osigurana u Državnom proračunu
Republike Hrvatske
 Korisnici sredstava subvencije kamata
 mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva (d.o.o., j.d.o.o., obrti i profitne
ustanove)
 Rok provedbe
 4 godine ili do kraja iskorištenja kreditnog potencijala
 Namjena kredita:
 kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
 kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
www.minpo.hr
MJERA 1: KREDITOM DO KONKURENTNOSTI
 Visina kredita:
 od 100.000,00 – 5.000.000,00 kuna
 Nominalna kamatna stopa
 do najviše 7%
 do najviše 6,5% ako će se kao instrument osiguranja koristiti jamstvo HAMAG
BICRO-a
 MINPO osigurava sredstva za subvenciju kamate i to:
 2 postotna poena za namjenu kredita vezanu uz obavljanje proizvodne

djelatnosti
1 postotni poen za namjenu vezanu uz obavljanje uslužne djelatnosti
 Rok otplate kredita
 do 10 godina - kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
 do 7 godina - kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
 Poček
 do 2 godine
www.minpo.hr
MJERA 2: KREDITOM DO USPJEŠNOG POSLOVANJA
 Program provode
 Ministarstvo poduzetništva i obrta i poslovne banke
 Izvor sredstava
 sredstva za provođenje ovog programa bit će osigurana u Državnom proračunu
Republike Hrvatske
 Korisnici sredstava subvencije kamata
 mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva (d.o.o., j.d.o.o., obrti i profitne
ustanove)
 Rok provedbe
 4 godine ili do kraja iskorištenja kreditnog potencijala
 Namjena kredita:
 financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava
 kredit se ne može koristiti za refinanciranje
www.minpo.hr
MJERA 2: KREDITOM DO USPJEŠNOG POSLOVANJA
 Visina kredita:
 od 30.000,00 – 200.000,00 kuna
 Nominalna kamatna stopa
 do najviše 8%
 do najviše 7,5% ako će se kao instrument osiguranja koristiti jamstvo HAMAG
BICRA
 Sredstva za subvenciju kamate
 MINPO osigurava 5 postotnih poena
 Rok otplate kredita
 do 4 godine
 Poček
 do 6 mjeseci
www.minpo.hr
SUBVENCIJE KAMATA ZA MLADE I/ILI POČETNIKE U KREDITNIM
PROGRAMIMA HBOR-a
Subvencioniranje kamata kredita HBOR-a za mlade i/ili početnike:
Iznos: 3.000.000 kuna
Projekti:
 “Poduzetništvo mladih”
 “Početnik”
 Drugi projekti HBOR u kojima se subvencioniraju krediti kategoriji mladih i/ili
početnika
Programi HBOR-a za male i srednje poduzetnike u kojima će se subvencionirati
kamata na kredit/dio kredita do iznosa od 700.000 kuna za kategoriju mladih i/ili
početnika:




Nova proizvodnja
Turizam
Malo i srednje poduzetništvo
Pronalasci
www.minpo.hr
SURADNJA SA SVJETSKOM BANKOM
 Inicijativa za ulazak u projekt zajedno sa
Svjetskom bankom ( 50% investicije iz zajma
Svjetske banke) koja se sastoji od:
 Osnivanje fonda rizičnog kapitala – fond će
ulagati u kompanije koje su bazirane na
znanju
 Osnivanje sjemenskog ko – investicijskog
fonda – fond koji će ulagati u ranu fazu
razvoja start-up poduzeća
www.minpo.hr
FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ STRUKTURNIH FONDOVA EU
 Razvoj financijskih instrumenata koji će se sufinancirati iz strukturnih fondova
Europske unije
 krediti
 jamstva
 vlasnički kapital (equity)
www.minpo.hr
Hvala na pozornosti!
www.minpo.hr

similar documents