Powerpoint

Report
Vaccinatie en reisadviezen bij
immuunsuppressie
Herma Fidder, MDL-arts, UMCU
Probleemstelling
• Toename immuunsuppressieve therapie
• Reizen naar verre bestemmingen neemt toe
• Voorkomen door vaccinatie?
• Cave: ondervoeding, comorbiditeit, oudere patient
Immunosupressiva
Medicatie
Prednison
Duur immunosupressie
1 maand
Azathioprine, mercaptopurine 2 maanden
Methotrexaat
1-3 maanden
Ciclosporine
7 dagen
Sirolimus
18 dagen
Everolimus
9 dagen
Mycofenolaat
5 dagen
Adalimumab, infliximab
3 maanden
Vaccinaties
• Bij immunosuppressie m.n. de primaire
immuunrespons gestoord
• Meeste patienten niet gevaccineerd tegen
influenza, HBV en pneumoccen
• Overwegingen:
-Effectiviteit vaccinatie
-Geografische en sociale context
-Kosten(effectviteit)
Adviezen voor vaccinatie
Levend verzwakt vaccin
• Bof-Mazelen-Rode hond
• Varicella
• Gele koorts
• BCG
Varicella en BMR
Varicella
BMR
• Waterpokken? (IgG)
• Mazelen? (IgG)
• Vaccinatie 2x, > 3 weken
voor start IS
• Vaccinatie
• Secundaire preventie:
VZIG < 10 dagen
• Gordelroos: antivirale
therapie
Dode en geinactiveerde vaccins
• Influenza
• Humaan papilloma virus (HPV)
• Streptococcus pneumoniae
• Hepatitis B
Influenza
• Griep niet meer prevalent in IBD populatie, kan
i.g.v. IS wel ernstiger verlopen
• Vaccinatie vermindert de morbiditeit met 30-70% en
reduceert het aantal complicaties met 20-50%
• Nationaal Programma Grieppreventie:
‘personen met verminderde weerstand tegen infecties (bijvoorbeeld
door levercirrose, (functionele) asplenie, auto-immuunziekten,
chemotherapie en immunosuppressieve medicatie)’
HPV
• Condylomata, cervixcarcinoom
• Na transplantie meer cervicale dysplasie, data in
IBD niet conclusief
• Advies: vaccinatie tot leeftijd 26 jaar
• Bij uitgebreide condylomata overweeg IS te
staken
Pneumokokken
• IBD patienten behandeld met IS hebben verhoogde
kans op pneumonieen, waaronder door pneumokokken
• Advies Gezondheidsraad:
‘Per patiënt dient een afweging gemaakt te worden bij mensen met de
volgende diagnoses: ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin lymfoom, hiv, myeloom en
chronische lymfatische leukemie, immunosuppressieve therapie, nierziekten,
alcoholisme, beenmergtransplantatie of orgaantransplantatie.’
• Repons op vaccin verminderd bij IS
Hepatitis B
• Hepatitis B infecties kunnnen een zeer
ernstig verloop hebben, m.n. bij anti-TNF
• Respons op HBV vaccinatie in 50%
onvoldoende: titercontrole
De reizende IBD patient
Algemeen
•
Reizen niet geassocieerd met opvlammingen van
de IBD
Ben Horin S, 2012; Soonawalla D, 2012
• Weinig aanwijzingen voor een ernstiger verloop van
tropische ziektes in IBD-patiënten
Gele koorts
• Levend vaccin
• Vaccinatie – start immunosuppressie niet < 4 weken
• Indien geen vaccinatie, wordt reizen naar ‘gele
koorts landen’ ontraden
Tuberculose
• M.n. Anti-TNF behandelde patienten verhoogde
kans op symptomatische tb
• Advies:
-Bij terugkomst en na 8 weken THT en Quantiferon
Samenvatting I
• Gezien het frequente toepassing van
immunosuppressieve therapie is het raadzaam de
vaccinatiestatus van IBD-patiënten, zeker in het
geval van de ZvC, bij diagnose in kaart te brengen.
• Bij immunocompetente IBD-patiënten (dat is
minimaal 3-6 weken voor het starten van
immunosuppressieve therapie) dient idealiter
gevaccineerd te worden tegen varicella en BMR,
indien de vaccinatiestatus zulks (nog) noodzakelijk
en geïndiceerd maakt.
• In geval van een varicella zoster-infectie
(waterpokken of gordelroos) onder
immunosuppressieve therapie wordt geadviseerd
onmiddellijk antivirale therapie te starten
Samenvatting II
• Jaarlijkse influenzavaccinatie wordt aanbevolen bij alle IBDpatiënten die met immunosuppressieve therapie behandeld
worden.
• Voor IBD-patiënten die behandeld gaan worden met
immunosuppressiva wordt pneumococcenvaccinatie met
herhaling na 3-5 jaar in Europees verband geadviseerd, in de
Nederlandse praktijk kan dit (kritisch) overwogen worden.
• HBV-vaccinatie is aanbevolen in anti-HbcAg negatieve IBDpatiënten. De effectiviteit van vaccinatie kan gereduceerd zijn.
Titercontrole is aangewezen.

similar documents