DUM č.9 - Tdř

Report
Název školy
Střední odborná škola Luhačovice
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0370
Autor
Ing. Lubomír Kacálek
Název šablony
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu
VY_32_INOVACE_TDŘ0509Sušení dřeva
Stupeň a typ vzdělání
Střední odborné vzdělání
Vzdělávací obor
Design a zpracování dřeva
Tematický okruh
Technologie dřeva
Druh učebního
materiálu
Výukový materiál, prezentace
Cílová skupina
Žáci I. ročníku
Anotace
Pravidla sušení, proces odchodu vody ze dřeva a možné stavy při změně vlhkosti
Klíčová slova
Sušení dřeva přirozené, umělé, vlhkost
Datum
13.1.2013
www.zlinskedumy.cz
SUŠENÍ DŘEVA
 proces přirozeného sušení dřeva
 proces umělého sušení dřeva
 význam sušení dřeva
Přirozené vysoušení dřeva
 samovolný únik vlhkosti ze dřeva za účasti přírodních podmínek
(slunce-teplo, vítr- proudění vzduchu, uložení dřeva, doba
vysoušení - čas, ochrana dřeva-řeziva)
 hodnota přirozeně vysušeného dřeva se pohybuje v rozmezí
w = 15 – 20%
 pravidlem dle zkušeností starých mistrů a zpracovatelů dřeva
bývá orientační poučka pro přirozené sušení dřeva:
1 mm tloušťky řeziva se vysuší za optimálních
podmínek asi za 1 kalendářní rok
Uložení dřeva - řeziva pro přirozené sušení
Umělé sušení dřeva – sušárny na řezivo
 proces úniku vlhkosti ze dřeva je nuceně vyvoláván a korigován
určitými technickými postupy:
- dřevo uloženo a proloženo v uzavřeném prostoru
- je kolem něj vytvořeno potřebné klima
( suchý a teplý vzduch, regulované proudění vzduchu,…)
- ve dřevě se průběžně kontroluje vlhkost
- celý proces je řízen počítačovým programem
• proces sušení a dosoušení dřeva je ovlivněn druhem dřeviny,
tloušťkou řeziva a počáteční vlhkostí řeziva před dosoušením
• BNV – bod nasycení dřevních vláken(25 až 35% vlhkosti dřeva)
w = 6 – 12%
Druhy sušáren – komorová sušárna
Druhy sušáren – kondenzační sušárna
Druhy sušáren – vysokofrekvenční sušárna
Stavy řeziva při umělém sušení
 Změna tvaru – dochází ke smršťování a zmenšování rozměru a průřezu řeziva
 Změna zbarvení – dochází ke změně barvy, většinou ve tmavší odstíny( buk
zčervená, borovice a jasan zhnědne apod.)
 Vznik napětí – příliš rychlé vysoušení dřeva, vnější vrstvy se stáhnou a vnitřní
jsou v tlaku směrem ven, vznikají povrchové trhliny, je nutno zvlhčovat při
procesu sušení povrch řeziva, jinak dojde trvalému poškození dřeva!
 Vytékání pryskyřice – projevuje se při ohřátí dřeva nad 60 °C především u
jehličnatých dřevin s obsahem pryskyřice, zhoršuje to proces následného
obrábění řeziva nebo jeho konečnou povrchovou úpravu(moření, lakování)
 Ustrnutí dřeva – zborcení dřevních buněk, projevuje se u hustých a tvrdých
dřevin jako je dub nebo buk, voda se příliš rychle ze dřeva odpaří a při velkém
vlhkostním spádu vznikne v buňkách podtlak a zapadají do sebe. Dojde ke
kolapsu buněk a velkým vnitřním trhlinám, dřevo se i povrchově deformuje a
propadá! Takové dřevo je zničené a nedá se již použít na výrobu nábytku.
www.zlinskedumy.cz
Vidličková metoda procesu umělého sušení dřeva
Kontrolní test
1.
2.
3.
4.
5.
Kolik procent vlhkosti má přirozeně vysušené dřevo?
a) 0 až 6% vlhkosti
b) 25 až 35% vlhkosti
c) 15 až 20% vlhkosti
Co je to proložení řeziva?
a) vymezení mezer mezi řezivem z důvodu proudění vzduchu
b) povrchová impregnace před sušením
c) složení řeziva podle délky
Jakou hodnotu má bod nasycení dřevních vláken - BNV ?
a) 15% – 20%
b) 30% - 40%
c) 25% - 35%
K čemu dojde při procesu sušení dřeva?
a) ke změně vzhledu
b) povrch se zdrsní a zchlupatí
c) dojde ke smrštění a zmenšení průřezu dřeva
Kolik je vlhkost uměle vysušeného dřeva ?
a) 6% – 12%
b) 0% - 6%
c) 12 % - 18%
Odpovědi: 1c, 2 a,3 c,4 c,5a

similar documents