26-P - Základní škola Rožďalovice

Report
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice
projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977
Řešení úloh v testech Scio z matematiky
zadaných ve školním roce 2011/2012
pro 6. ročník (1. – 6. úloha)
VI.
označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.026
Metodické pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr. Roman Kotlář
Vytvořeno: srpen 2012
Určeno pro 6. ročník
Matematika 2. stupeň
Téma: řešení úloh testů Scio
Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při
řešení úloh testů Scio
Forma: žáci pracují samostatně
Pomůcky: počítač, dataprojektor
Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu
Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele,
který získá nejvíce z možných 6 bodů (Lze pracovat i ve skupinách, kdy vytvoříme
žlutou, modrou a zelenou skupinu, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina
nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za
podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat
správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.
1. – 3. úloha testu Scio z matematiky pro 6. ročník (podzim 2011)
1.
Dva kilogramy jablek stojí
36 Kč a tři kilogramy
pomerančů stojí 72 Kč.
Kolik zaplatíme celkem za 3
kg jablek a 2 kg
pomerančů?
2.
Pan Šťastný chová na farmě
ovce a kozy. Dále má
jednoho psa, tři kočky a
10 slepic. Celkem je na
farmě 82 zvířat, přičemž
přesně polovina všech zvířat
jsou kozy. Kolik je na farmě
ovcí?
3.
Který z následujících
obrazců na uvedeném
obrázku není čtyřúhelník?
A)
B)
C)
D)
ACGH
BDEF
CDEG
EFBA
1. otázka testu Scio z matematiky pro 6. ročník (podzim 2011)
Dva kilogramy jablek stojí 36 Kč a tři kilogramy pomerančů stojí 72 Kč. Kolik zaplatíme
celkem za 3 kg jablek a 2 kg pomerančů?
Nabízená řešení jsou:
A) 78 Kč; B) 102 Kč; C) 108 Kč; D) 124 Kč.
Zdroj:
Jablko: http://obrazky.superia.cz/1280/jablko.png
Pomeranč: http://www.kaloricketabulky.cz/fotografie-velka/acc725ba829742ec/pomeranc.jpg
Řešení:
Když 2 kg jablek stojí 36 Kč, pak 1 kg jablek stojí 36 : 2 = 18 Kč.
Když 3 kg pomerančů stojí 72 Kč, pak 1 kg pomerančů stojí 72 : 3 = 24 Kč.
Když 1 kg jablek stojí 18 Kč, pak 3 kg jablek stojí 3 x 18 = 54 Kč.
Když 1 kg pomerančů stojí 24 Kč, pak 2 kg pomerančů stojí 2 x 24 = 48 Kč.
Celkem 3 kg jablek a 2 kg pomerančů stojí 54 + 48 = 102 Kč.
Správnou odpovědí je varianta B).
2. otázka testu Scio z matematiky pro 6. ročník (podzim 2011)
Pan Šťastný chová na farmě ovce a kozy. Dále má jednoho psa, tři kočky a 10 slepic.
Celkem je na farmě 82 zvířat, přičemž přesně polovina všech zvířat jsou kozy. Kolik je na
farmě ovcí?
Nabízená řešení jsou:
A) 27; B) 31; C) 36; D) 41.
Zdroj:
Slepice: http:[email protected]/deki/files/22785/=slepice_MK.jpg
Ovce: http:[email protected]/deki/files/16985/=ovce.jpg
Koza: http:[email protected]/deki/files/22755/=koza_MK.jpg
Pes: http://www.detskeomalovanky.cz/wp-content/pes3.gif
Kočka: http://nd05.jxs.cz/610/675/5a0d39a46e_79736688_o2.gif
Řešení:
Z 82 zvířat je polovina koz, tj. 82 : 2 = 41. Tedy koz je 41 a zbývajících zvířat také 41.
Pes je 1, tedy 41 – 1 = 40 zbývajících zvířat.
Kočky jsou 3, tedy 40 – 3 = 37 zbývajících zvířat.
Slepic je 10, tedy 37 – 10 = 27 zbývajících zvířat.
Na farmě už jsou pouze kozy, tedy je jich 27.
Správnou odpovědí je varianta A).
3. otázka testu Scio z matematiky pro 6. ročník (podzim 2011)
Který z následujících obrazců na uvedeném obrázku není čtyřúhelník?
Nabízená řešení jsou:
A) ACGH; B) BDEF; C) CDEG; D) EFBA.
Řešení:
Varianta A): ACGH je čtyřúhelník.
Varianta B): BDEF je čtyřúhelník.
Varianta C): CDEG je čtyřúhelník.
Varianta D): EFBA není čtyřúhelník.
Správnou odpovědí je varianta D).
4. – 6. úloha testu Scio z matematiky pro 6. ročník (podzim 2011)
4.
Trojúhelník ABC má délky
stran a = 11 cm, b = 1,2 dm,
c = 80 mm. Trojúhelník
KLM má délky stran
k = 60 mm, l = 0,7 dm,
m = 0,05 m. O kolik cm je
delší obvod trojúhelníku
ABC než obvod trojúhelníku
KLM ?
5.
Délka obdélníku je 12 cm.
Jeho šířka je třikrát menší.
Jak velký je jeho obvod?
6.
Těleso na uvedeném
obrázku je sestaveno ze
stejných krychliček. Jedna
krychlička váží 12 dkg. Jaká
je hmotnost celého tělesa?
4. otázka testu Scio z matematiky pro 6. ročník (podzim 2011)
Trojúhelník ABC má délky stran a = 11 cm, b = 1,2 dm, c = 80 mm. Trojúhelník KLM má
délky stran k = 60 mm, l = 0,7 dm, m = 0,05 m. O kolik cm je delší obvod trojúhelníku ABC
než obvod trojúhelníku KLM ?
M
Nabízená řešení jsou:
A) o 11 cm; B) o 13 cm; C) o 15 cm; D) o 18 cm.
l=0,7 dm
k=60 mm
C
Řešení:
K m=0,05 m
Trojúhelník ABC:
a=11 cm
b=1,2 dm
a = 11 cm
b = 1,2 dm = 12 cm
c = 80 mm = 8 cm
c=80 mm
B
A
Obvod = a + b + c = 11 + 12 + 8 = 31 cm
Trojúhelník KLM:
k = 60 mm = 6 cm
l = 0,7 dm = 7 cm
m = 0,05 m = 5 cm
Obvod = k + l+ +m = 6 + 7 + 5 = 18 cm
Obvod trojúhelníku ABC je delší než obvod trojúhelníku KLM o 31 – 18 = 13 cm.
Správnou odpovědí je varianta B).
L
5. otázka testu Scio z matematiky pro 6. ročník (podzim 2011)
Délka obdélníku je 12 cm. Jeho šířka je třikrát menší. Jak velký je jeho obvod?
Nabízená řešení jsou:
A) 20 cm; B) 24 cm; C) 28 cm; D) 32 cm.
12 cm
12:3= 4cm
Řešení:
Délka obdélníku = 12 cm
Šířka je 3 krát menší, tj. 12 : 3 = 4 cm
Obvod = 2(délka + šířka) = 2(12 + 4) = 2.16 = 32 cm.
Správnou odpovědí je varianta D).
6. otázka testu Scio z matematiky pro 6. ročník (podzim 2011)
Těleso na uvedeném obrázku je sestaveno ze stejných krychliček. Jedna krychlička váží
12 dkg. Jaká je hmotnost celého tělesa?
Nabízená řešení jsou:
A) 180 dkg; B) 288 dkg; C) 360 dkg; D) 372 dkg.
přední část
prostřední část
zadní část
Řešení:
Těleso složené z krychliček si rozdělíme na 3 části:
Přední část je složena z 5 krychliček.
Prostřední část je složena z 10 krychliček.
Zadní část je složena z 16 krychliček.
Těleso je celkem složeno z 5 + 10 + 16 = 31 krychliček.
Jedna krychlička váží 12 dkg a je jich celkem 31, tj. celkově
váží 12 . 31 = 372 dkg.
Správnou odpovědí je varianta D).

similar documents