Matematika óra

Report
Matematika óra
Az útügyi kiállításon
2.állomás: Kiállító terem, híd makett.
adatgyűjtés:
Miről nevezték el a hidat?........................................................
Melyik folyó felett található a híd?..........................................
Melyik két települést köti össze? …………………………………………….
Mikor adták át ezt a hidat? …………………………………….
Mérd meg, milyen hosszú a maketten az
útszakasz?…………..cm=…………………………m
A makett méretaránya: 1:150
2.feladat:
Milyen hosszú a híd a valóságban?
3*150 = 450 m
3.állomás: Makadám út makett
adatgyűjtés:
A műút készítése során ……………réteg követ fektetnek egymásra. A
rétegek vastagsága összesen: …………………cm.
3.feladat:
A, Egy 4 m széles és 100 m hosszú műút elkészítéséhez hány m3 kavics szükséges?
c= magasság (vastagság)
a= szélesség
b= hosszúság
a= 4m
b= 100m
c= 30 cm = 0,3 m
V= ? (m3)
V= a*b*c
V= 4*100*0,3 m3
V= 120 m3
b, Hányat fordult a kavics szállító teherautó, ha egy fordulóra 3 m3 –t bír
elszállítani?
120 :3 = 40
40-et fordult a teherautó.
4.állomás: Műút makett
adatgyűjtés: Egy útszakasz kátyúzását (kijavítását) 3 munkás 6 nap alatt végezte el.
4. feladat:
A, Hány nap alatt végzi el ugyan ezt a munkát ugyan ilyen teljesítménnyel 12 munkás; 6
munkás; 10 munkás; 400 munkás?
3 munkás
12 munkás
6 munkás
10 munkás
400 munkás
6 nap
1,5 nap
3 nap
1,8 nap
0,045 nap
B, Lehetséges ez?
5. állomás: Az útkaparó háza. Szoba belső.
adatgyűjtés: Hány féle munkaeszközt ismersz fel a bútorok között?Sorold fel a
nevüket:……………………………………………………… 6
Hány óra van a faliórán?.................................
5.feladat:
A, A bútorok között felismert eszközöket sorba kell raknod.
Hány féle képen lehet őket sorba rakni?
6*5*4*3*2*1=720
B, Az útkaparó bácsi egy nap belenézett a tükörbe és éppen meglátta a faliórát.
Csodálkozva kiáltott fel: Már 14 óra 5 perc van! Mennyi lehetett az idő a valóságban?
Rajzold be a mutatókat:
A tükörben
A valóságban:
9 óra 55 perc
6.állomás: Az útkaparó háza. Szoba belső.
adatgyűjtés: Mérd meg asztalát és székét!
Asztal szélessége: a= ……………………cm kerekítve ………………dm
Asztal hosszúsága: b= ………………….cm kerekítve ………………dm
Szék szélessége: a=…………………….cm kerekítve ………………dm
Szék hosszúsága: b= …………………….cm kerekítve ………………dm
6. Feladat
A, Hányszor nagyobb az aszal területe mint a szék területe?
Tasztal=a*b=
Tszék=a*b=
Tasztal:Tszék=
B, Hány m2 terítőt vásároljon az útkaparó felesége az asztalra, ha a terítő
minden oldalon 20-20 cm-t lelóg?
Terítő szélessége: a= ………………dm
Terítő hosszúsága: b= …………….dm
A terítő területe: T= a*b=
C, Hány %-al vásárolt több terítőt a szükségesnél?
Hány százaléka a terítő területe az asztal területének?
é=
p=é/a *100
a=
p=
p=

similar documents