Premena jednotiek

Report
Premeny jednotiek
Peter Oeser
2.B
Hlavná ponuka
Jednotky dĺžky
Jednotky obsahu
Jednotky objemu
Jednotky hmotnosti
Jednotky času
Zaujímavé jednotky
Jednotky dĺžky
: 10
mm
: 10
cm
. 10
: 10
dm
. 10
: 1000
m
. 10
km
. 1000
Príklady
12 m = 12 .10 .10 = 1200 [ cm ]
1252 dm = 1252 : 10 : 1000 = 0,1252 [ km ]
P
Cvičenie
: 10
mm
: 10
cm
. 10
0,2 dm =
28 cm =
5 mm =
5,5 dm =
: 10
dm
. 10
: 1000
m
. 10
m
mm
dm
km
km
. 1000
1,5 km =
3,5 m =
12 m =
0,5 km =
m
cm
cm
m
Jednotky obsahu
:100
mm2
:100
cm2
.100
:100
dm2
.100
:100
m2
. 100
:100
ha
ár
.100
:100
. 100
km2
. 100
Príklady
0,32 m2 = 0,32 : 100 : 100 = 0,000032 [ ha ]
1,2 árov = . 100 . 100 . 100 = 1200000
[ cm2 ]
P
Cvičenie
:100
mm2
cm2
.100
:100
:100
dm2
.100
1,2 dm2 =
38 cm2 =
2 mm2 =
0,32 m2 =
:100
m2
. 100
:100
ha
ár
.100
m2
mm2
dm2
ha
:100
. 100
0,05 ha =
2,3 m2 =
0,7 dm2 =
1,2 ár =
km2
. 100
m2
ár
m2
cm2
Jednotky objemu
: 1000
mm3
: 1000
cm3
dm3
( ml )
(l)
. 1000
. 1000
: 1000
m3
. 1000
: 1 000 000 000
km3
. 1 000 000 000
Príklady
105,3 mm3 = 105,3 : 1000 : 1000 = 0,0001053 [ dm3 ]
5,5 m3 = 5,5 . 1000
= 5500 [ dm3 ]
P
Cvičenie
: 1000
mm3
: 1000
cm3
dm3
( ml )
(l)
. 1000
. 1000
322 dm3 =
38 cm3 =
21,3 mm3 =
105,3 mm3 =
: 1000
m3
. 1000
m3
l
cm3
dm3
: 1 000 000 000
km3
. 1 000 000 000
2581 l =
2,9 dm3 =
670 mm3 =
5,5 m3 =
m3
cm3
dm3
dm3
Jednotky hmotnosti
: 10
mg
: 10
cg
.10
: 10
dg
.10
: 10
g
.10
:100
kg
dag
.10
: 100
. 100
: 10
q
t
. 100
. 10
Príklady
3,2 kg = 3,2 . 100 . 10 = 3200
[ g ]
1521 mg = 1521 .10 .10 .10 = 1521000
[ g ]
P
Cvičenie
: 10
mg
: 10
cg
.10
: 10
dg
.10
: 10
g
.10
120 cg =
28 dag =
0,214 kg =
3,2 kg =
:100
dag
.10
g
kg
t
g
: 100
kg
. 100
: 10
q
t
. 100
. 10
558 dag =
0,3 kg =
1420 g =
1521 mg =
kg
q
kg
g
Jednotky času
: 60
s.
: 60
min.
.60
: 24
deň
hod.
.60
: 365
. 24
rok
. 365
Príklady:
540 s
2,3 h
= 540 : 60 =
9 [ min ]
= 2,3 . 60 . 60 = 8280
[ min ]
P
Cvičenie
: 60
s.
: 60
min.
.60
1200 s =
48 hod =
2,2 hod =
540 s =
: 24
deň
hod.
.60
: 365
. 24
min
min
min
min
rok
. 365
10 800 s =
120 hod =
35 hod =
2,3 hod =
hod
deň
s
min
Zaujímavé jednotky
1
1
1
1
1
míľa = 1,609344 kilometrov
yard = 0,9144 m
stopa = 30,48 cm
palec/cól = 2,54 cm
unca = 28,3495231 gramov
Domáca úloha
1. a) Milka meria 1 m 49 cm. Koľko je to
centimetrov?
b) Peťko je o 18 cm vyšší ako Milka. Koľko
centimetrov meria?
c) Štrašidielko Šišidielko má výšku 1630 mm.
Koľko je to centimetrov?
d) Zoraď Milku, Peťka a Šišidielko podľa
výšky od najvyššieho po najnižšieho
Ďakujem za pozornosť

similar documents