Massa, volume, dichtheid

Report
Klas 4
Grootheden & Eenheden
Grootheid Symbool Eenheid
Symbool
Massa
m
gram
g
Volume
V
kubieke meter
Liter
m3
L
Dichtheid
ρ
gram per kubieke centimeter g/cm3
Eenheid
Is gelijk aan
m3
1000 dm3
1 dm3
1L
1 dm3
1000 cm3
1 cm3
1 mL
1 kg
1000 g
Reken om en zet in de
wetenschappelijke notatie
a) 76 mL = ....... dm3 = ....... dm3
b) 32,3 m3 = ....... L = ....... L
c) 277 μL = ....... L = ....... L
d) 33 cm3 = ....... L = ....... L
e) 77 mL = ....... m3 = ....... m3
f) 1,374 L = ....... mL = ....... mL
g) 0,0245 m3 = ....... dm3 = ....... dm3
h) 8,33 · 102 mL = ....... dm3 = ....... dm3
i) 3,2 · 10-3 m3 = ....... L = ....... L
j) 4,9 mL = ....... m3 = ....... m3
k) 7,1 · 10-3 L = ....... mL = ....... mL
l) 3,2 · 10-6 m3 = ....... mL = ....... mL
m) 76 mL = ....... dm3 = ....... dm3
a) 76 mL = 0,076 dm3 = 7,6 · 10–2 dm3
b) 32,3 m3 = 32300 L = 3,23 · 104 L
c) 277 μL = 0,000277 L = 2,77 · 10–4 L
d) 33 cm3 = 0,033 L = 3,3 · 10–2 L
e) 77 mL = 0,000077 m3 = 7,7 · 10–5 m3
f) 1,374 L = 1374 mL = 1,374 · 103 mL
g) 0,0245 m3 = 24,5 dm3 = 2,45 · 101 dm3
h) 8,33 · 102 mL = 0,833 dm3 = 8,33 · 10–1 dm3
i) 3,2 · 10–3 m3= 3,2 L (= 3,2 · 100 L)
j) 4,9 mL = 0,0000049 m3 = 4,9 · 10–6 m3
k) 7,1 · 10–3 L = 7,1 mL (= 7,1 · 100 mL)
l) 3,2 · 10–6 m3 = 3,2 mL (= 3,2 · 100 mL)
m) 76 mL = 0,076 dm3 = 7,6 · 10–2 dm3
Dichtheid
 Zie BINAS tabel 8 t/m 12
 Let op de eenheid!!!!!!!
massa in kg en volume in m3
massa in kg en volume in L
massa in 103 kg en volume in m3
massa in g en volume in mL
dichtheid in kg/m3 ofwel kg m–3
3dichtheid in kg/L ofwel kg L–1
dichtheid in 103 kg/m3 ofwel 103 kg m–3
dichtheid in g/mL ofwel g mL–
 Onthoud:
g/mL of g/cm3 = kg/L of kg/dm3
103 kg/m3
= g/cm3
Berekenen

similar documents