Klaska_Audit adresnych bodu_POTVRDIT

Report
Geomarketing v
adresné distribuci
Pavel Klaška
www.distribucni.cz
Geomarketing
Zdroje úspěšného geomarketingu
Statistické
databáze
Zpětná vazba z
distribuční sítě
Geomarketingové
know how
Map data
Lifestylová data
Možnosti geomarketingu
•
•
•
•
•
•
•
•
Audit adresných bodů
Optimalizace distribučního plánu
Tržní analýzy
Segmentace pro adresnou distribuci
Segmentace pro neadresnou distribuci
Zpětná vazba na základě PSČ analýzy
Zpětná vazba na základě prodejních dat
Statistické výpočty a predikce
3
Děti školního věku
v obcích
v zázemí Prahy (%)
Geomarketing
Koho chceme oslovit?
Geomarketingová segmentace
Třináct segmentů pro distribuci
6
Validace databází
Kvalita databáze = klíčový faktor DM
• Kvalita adresné databáze je jedním z klíčových faktorů
úspěšné DM kampaně
• Chyby v databázi
• Falešné adresy
• Chybné adresy
• Překlepy
• V nových databázích sebraných při soutěžích a
eventech je 15 až 20% neexistujících adres
7
Validace databází
Kvalita databáze = klíčový faktor DM
• Validace databáze
• Porovnání adres v databázi s existujícími
adresnými body
• Odstranění neexistujících adres
• Oprava chybných adres
• Vyčištění databáze přináší
• Skutečné počty reálných adres v databázi
• Úspory v tisku a balení
• Úspory za distribuci
8
Segmentace databází
Efektivní oslovení geomarketingových segmentů
• Před DM kampaní
• Výběr vhodných lokalit podle vybraných
produktových kritérií
• Zacílení podle vybraných segmentů
• Po DM kampani
• Zpětná vazba na základě reálných výsledků
(response rate, conversion rate) promítnutá do
geomarketingových segmentů
• Update databáze na základě prodejních výsledků
9
Kontakty
Mgr. Jan Senohrábek
Manažer GIS a geomarketingu
Přátelství 986, 104 00 Praha
Mobil: + 420 739 572 647
Email: [email protected]
Pavel Klaška
Obchodní a marketingový ředitel
Přátelství 986, 104 00 Praha
Mobil: + 420 731 596 333
Email: [email protected]

similar documents