Muligheder

Report
17 fravænnede pr kuld m. mælkeanlæg
v. svinekonsulent Bjarke Lassesen
Agenda
• Forudsætninger
• Muligheder
• Succeser
• Ulemper/fiaskoer
• Økonomi
Forudsætninger
• Kuldstørrelsen (>14 efter kuldudjævning)
• Størrelse af faresti (plads til mælkekop og grise – min.
2,70 x1,70 m)
• Bemanding automatik/manuel tildeling
• Investeringsramme
Muligheder
•
•
•
•
•
•
•
Fravænne flere grise pr kuld end soen har patter til
Fravænne flere kg ”gris” pr kuld
Reducere den samlede dødelighed
Reducere vægtspredningen indenfor kuldet
Reducere smittespredning (specielt virus)
Standardisere farestaldsarbejdet
Automatisering af tildeling
Succes’er
• Nu har de første nye automatiske anlæg fungeret næsten 2 år og
fungerer stadigvæk. Flere brugere er yderst tilfredse.
• 5 leverandører af anlæg på det danske marked (konkurrence).
• VSP har kørt funktionstest og foretaget erfaringsindsamling. VSP
har set god effekt på pattegrisedødelighed og fravænnet ”kg” pr
kuld (+0,7 gris/kuld, markant færre døde – specielt ved de mindste,
+0,3 kg/gris ved udjævning til 18 stk/kuld).
• Produktion er mere ”teknik” og mindre håndværk end etablering af
ammesøer.
Ulemper/fiaskoer
Tidligere forsøg med simple ”mælkeanlæg” havde
begrænset succes.
Tidligere erfaringer med konsekvent mælketildeling viste
at en del søer holdt op med at malke, og øget diarréfrekvens hos grisene.
Enkelte anlæg er taget ned igen pga dårlig
funktion/manglende resultater i besætningen.
Økonomi
• Investering i anlæg (50.000 –
60.000 kr til grundenhed
herefter 600 – 1400 kr/faresti)
• Udgift til mælke/mælkeerstatning (10-20 kr/gris)
• Ekstraarbejde (i gns. ca ½
time/kuld)
• Bedre udnyttelse af farestier
(ca. 10% færre farestier
nødvendig)
Punkter til eftertanke
• Etik (”sødmælkskalve”/Er det i realiteten tidlig
fravænning vi praktisere?)
• Producerer grise der har fået mindre somælk lige så
godt og effektivt som de der har ”levet” af
mælkeerstatning?
• Skånes søerne og holder de sig i bedre
energibalance ved brug af mælkeanlæg?

similar documents