ovdje - Agencija za poljoprivredno zemljište

Report
Ministarstvo poljoprivrede
Agencija za poljoprivredno zemljište
Informacijski sustav i
raspolaganje državnim
poljoprivrednim zemljištem
www.zemljiste.mps.hr
SADRŽAJ
1. Podaci
2. Informacijski sustav
3. Raspolaganje
www.zemljiste.mps.hr
PODACI
TRENUTNO STANJE
1. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Programi raspolaganja
2. DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
www.zemljiste.mps.hr
PODACI
TRENUTNO STANJE
Programi raspolaganja
• 2001.- svibnja 2011.g.
• od 547 JLS njih 398 je dostavilo Program na
suglasnost nadležnom ministarstvu (73 %)
• Suglasnost je dobilo 384 JLS (96%)
• 74 JLS (14%) nisu dostavile Programe na suglasnost
• 75 JLS (14%) nema državnog poljoprivrednog
zemljišta.
www.zemljiste.mps.hr
PODACI
TRENUTNO STANJE
• 552.504,04 ha državnog poljoprivrednog
zemljišta
• 263.307,24 ha zaključeni ugovori o
raspolaganju (48 %)
• 289.196,80 ha državnog poljoprivrednog
zemljište se ne koristi (52 %)
www.zemljiste.mps.hr
PODACI
TRENUTNO STANJE
Državni zavod za statistiku
• Statistički ljetopis iz 2005. godine
• 890 214 ha poljoprivrednog zemljišta
Pravne osobe i njihovi dijelovi:
Državno zemljište:
186 753 ha
703 461 ha
• DZS objavljivao je podatke o
zemljištu do 2004. godine – DGU
www.zemljiste.mps.hr
državnom
PODACI
TRENUTNO STANJE
• Od 2005. godine, radi usklađivanja s metodologijom
Eurostat-a i promjenom metode prikupljanja
podataka, podaci o državnom zemljištu se ne
prikupljaju.
• revizija podataka prema metodologiji Eurostat-a
objava podataka u priopćenju br. 1.1.15. od 11.
svibnja 2009. godine za seriju podataka od 2000. do
2007. godine.
• obuhvaća se samo ukupno korišteno poljoprivredno
zemljište (ukupna poljoprivredna površina koja je
bila korištena u dotičnoj godini)
www.zemljiste.mps.hr
PODACI
TRENUTNO STANJE
• MINISTARSTVO: 552.504,04 ha
• DZS: 703.461,00 ha
RAZLIKA: 150.956,96 ha
www.zemljiste.mps.hr
INFORMACIJSKI
SUSTAV
• Zašto?
• dobar sustav upravljanja zemljištem
donosi korist koja znatno premašuje
troškove njegove uspostave
• Osnovno pitanje nije mogu li si
države priuštiti takav sustav, nego
mogu li si priuštiti ne imati ga?
www.zemljiste.mps.hr
INFORMACIJSKI
SUSTAV
• Podaci?
• OSNOVA - Poljoprivredno zemljište RH
•
•
•
•
•
•
upisano u DGU (RH, ONI, DV)
upisano u APPRRR
upisano zemljišnu knjigu
Podaci o naplati Ugovora – FINA
HŠ, HV, MZOP
…..
www.zemljiste.mps.hr
INFORMACIJSKI
SUSTAV
Ukupna površina
(ha)
Način uporabe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NERAZVRSTANO POLJOPRIVREDNO
ZEMLJIŠTE
VRT
MOČVARA
MASLINIK
VOĆNJAK
VINOGRAD
RIBNJAK
TRSTIK
LIVADA
14,85
59,26
786,31
1.033,49
5.241,90
6.525,95
7.594,47
8.388,17
46.879,96
10
ORANICA
261.961,63
11
PAŠNJAK
399.639,53
UKUPNO:
www.zemljiste.mps.hr
738.125,52
NAZIV ŽUPANIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Državno poljoprivredno zemljište (ha)
Krapinsko-zagorska
Grad Zagreb
Varaždinska
Međimurska
Koprivničko-križevačka
Dubrovačko-neretvanska
Zagrebačka
Primorsko-goranska
Bjelovarsko-bilogorska
Požeško-slavonska
Vukovarsko-srijemska
Karlovačka
Istarska
Brodsko-posavska
Virovitičko-podravska
Sisačko-moslavačka
Splitsko-dalmatinska
Šibensko-kninska
Zadarska
Osječko-baranjska
Ličko-senjska
nerazvrstano zemljište
219,04
1.084,70
2.355,46
5.308,93
6.218,46
13.551,80
16.486,54
17.478,04
21.360,45
27.111,12
34.117,37
34.244,29
37.143,82
38.282,74
46.646,09
46.826,62
48.341,40
68.363,34
73.510,58
85.486,42
113.973,48
14,85
UKUPNO
738.125,52
INFORMACIJSKI
SUSTAV
• Usporedba?
• MINISTARSTVO: 552.504,04 ha
• DZS: 703.461,00 ha
APZ: 738.125,52 ha
pš: 399.639,53 ha
or: 261.961,63 ha
www.zemljiste.mps.hr
INFORMACIJSKI
SUSTAV
• Podaci APPRRR
• Stanje posjeda 30.06.2014
• Upisani
– Ugovori o zakupu,
– privremeno korištenje,
– potvrde,
– koncesije
www.zemljiste.mps.hr
NAZIV ŽUPANIJE
APZ
APPRRR
Slobodno za raspolaganje (ha)
219,04
103,77
115,27
2 Grad Zagreb
1.084,70
494,92
589,78
3 Varaždinska
2.355,46
1.345,66
1.009,79
4 Međimurska
5.308,93
3.606,04
1.702,89
5 Koprivničko-križevačka
6.218,46
3.655,09
2.563,36
6 Osječko-baranjska
85.486,42
81.659,71
3.826,71
7 Vukovarsko-srijemska
34.117,37
29.671,68
4.445,69
8 Virovitičko-podravska
46.646,09
39.626,93
7.019,16
9 Zagrebačka
16.486,54
8.496,61
7.989,94
10 Bjelovarsko-bilogorska
21.360,45
11.385,51
9.974,94
11 Dubrovačko-neretvanska
13.551,80
2.372,52
11.179,28
12 Požeško-slavonska
27.111,12
11.719,77
15.391,35
13 Primorsko-goranska
17.478,04
1.666,15
15.811,90
14 Brodsko-posavska
38.282,74
18.592,96
19.689,77
15 Istarska
37.143,82
6.266,52
30.877,30
16 Karlovačka
34.244,29
1.476,45
32.767,84
17 Sisačko-moslavačka
46.826,62
13.093,46
33.733,16
18 Splitsko-dalmatinska
48.341,40
9.706,76
38.634,64
19 Šibensko-kninska
68.363,34
10.931,32
57.432,02
20 Zadarska
73.510,58
11.195,44
62.315,14
21 Ličko-senjska
113.973,48
9.041,45
104.932,03
276.108,71
462.016,81
1 Krapinsko-zagorska
nerazvrstano zemljište
UKUPNO
14,85
738.125,52
INFORMACIJSKI
SUSTAV
Što slijedi?
Povezivanje s ostalim insititucijama
Upis prava vlasništva RH
Usklađivanje stvarnog stanja sa stanjem
u registrima
• Okrupnjavanja i komasacije
• Evidencije naplate
• Javni portal – 2015.g.
•
•
•
•
www.zemljiste.mps.hr
INFORMACIJSKI
SUSTAV
http://10.230.180.43/APZ/
www.zemljiste.mps.hr
RASPOLAGANJE-zakup
ŽUPANIJA
JLS
HEKTARA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
6
486,36
BRODSKO-POSAVSKA
10
2.636,01
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
1
36,80
GRAD ZAGREB
5
494,62
ISTARSKA
10
303,32
KARLOVAČKA
1
73,85
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
2
29,36
LIČKO-SENJSKA
1
154,49
MEĐIMURSKA
3
60,94
OSJEČKO-BARANJSKA
15
2.619,55
POŽESKO SLAVONSKA
1
1.274,65
PRIMORSKO-GORANSKA
2
415,20
SISAČKO-MOSLAVAČKA
6
1.144,06
ŠIBENSKO-KNINSKA
2
177,96
VARAŽDINSKA
2
60,98
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
6
481,97
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
3
312,18
ZADARSKA
1
40,40
ZAGREBAČKA
4
170,47
81
10.973,17
Ukupni zbroj
www.zemljiste.mps.hr
RASPOLAGANJE-prodaja
ŽUPANIJA
zahtjeva
hektara
Bjelovarsko-bilogorska
106
926,0432
Brodsko-posavska
149
58,8751
Dubrovačko-neretvanska
3
0,5968
Grad Zagreb
4
0,986
Istarska
88
44,60374
Karlovačka
28
11,2369
Koprivničko-križevačka
34
8,6259
Ličko-senjska
4
1,0417
Međimurska
4
0,5074
Osječko-baranjska
36
30,7891
Požeško-slavonska
94
60,6167
Primorsko-goranska
15
1,263
Sisačko-moslavačka
74
50,7085
Šibensko-kninska
3
0,3379
Varaždinska
12
2,2507
Virovitičko-podravska
47
18,4079
Vukovarsko-srijemska
11
6,6899
Zadarska
3
38,187
Zagrebačka
49
37,4773
26
1592
5,6829
1773,30484
Splitsko-dalmatinska
Ukupni zbroj
www.zemljiste.mps.hr
Ministarstvo poljoprivrede
Agencija za poljoprivredno zemljište
HVALA NA PAŽNJI
[email protected]
www.zemljiste.mps.hr

similar documents