LOGO - FINconsult

Report
Dr Tarik Kurbegović
LOGO
Vid bezgotovinskog plačanja je plačanje sa
karticama
 Two party payment – uključuje samo dvije strane –
izdavaoc i prihvatioc kartice



Prvo bezgotovinsko izdavanje kartica za nabavku robe datira 1914 – Western Union
Može se koristiti samo u vlastitim trgovinama izdavaoca kartice
Prva kreditna kartica – Charge It razvio je John Biggins 1946
 Three party system – finansijska institucija kao izdavaoc i
prihvatioc kartice, trgovac i korisnik



Diners club – Travel an Entertainment 1950 – za poslovne ljude
American Express – krtica za putovanje 8 godina poslije
Bank of America – Bank Americard
 Four party system – dvije banke u pružanju usluga platnog
prometa


1966. 14 konkurentskih banaka je osnovalo kartično udruženje Interbank Card Association (ICA); ICA uzima
licencu druge kartične platne šeme MasterCharge; u narednim godinama se širi u Mexico, Evropu, Afriku i
Australiju; 1977. mijenja naziv u MasterCard International
1970 Bank of America osniva svoje udruženje pod nazivom "National Bank Americard" (NBI) sa ostalim
licenciranim bankama članicama Bank Americard i osniva novo udruženje "IBANCO" za međunarodne članice.
1976 NBI mijenja naziv u Visa USA, IBANCO također mijenja naziv u Visa International
LOGO
Kartični brendovi i proizvodi u svijetu
 Uvođenjem kompjuterizovanih obrada razvoj se
kontinuirano odvijao u tri pravca:
 sve efikasnije i elektronske verzije koje će obezbijediti sigurnu i
brzu obradu transakcija
 širenju prihvatne mreže za kartice iz razloga što su kartice
vrijednije klijentima što ih više trgovaca prihvata (POS terminali) i
što ima više bankomata (ATM) za podizanje gotovine
 centralizaciji sve većeg broja učesnika u kartičnom poslovanju
kroz formiranje kartičnih organizacija koje koordiniraju rad te
ponašanje banaka, trgovaca kao i klijenata postavljanjem
određenih cijena i pravila
LOGO
Kartični brendovi i proizvodi u svijetu
Na osnovu momenta povlačenja novčanih sredstava
korisnika, možemo razlikovati sljedeće vrste kartica:
 Debitne kartice (buy now - pay now) – ova vrsta kartice vezana je za
tekući račun i omogućuje korisniku kartice plaćanje robe do iznosa na
svom tekućem računu. Prilikom korištenja ove kartice novčana sredstva
se odmah povlače sa računa. Zbog pogodnosti debitnih kartica, one su
brzo postale popularna zamjena za gotovinu i čekove. Također, ova
kartica može imati pogodnosti podizanja gotovine na bankomatu (ATM
card). U BiH sve debitne kartice su ujedno i ATM kartice.
LOGO
Kartični brendovi i proizvodi u svijetu
 Kreditne kartice (buy now – pay later) – ova vrsta kartice
omogućuje korisniku da posudi novac od izdavaoca kartice, obično
do određenog limita, na osnovu prethodno zaključenog ugovora.
Zajmodavac plaća ukupan iznos trgovcu. Vlasnik kartice, zauzvrat
obećava da će vratiti zajmodavcu puni iznos i dogovorenu kamatu
na iznos pozajmice. Kreditne kartice mogu biti izdate od banaka,
maloprodajnih objekata ili sl. Razlikuju se dvije vrste kreditnih
kartica:
 Revolving kartica – ovom karticom se omogućuje korisniku kartice da
zajmodavcu u mjesečnim rata otplaćuje dug uz prethodno dogovorenu kamatu
na iznos pozajmice.
 Charge kartica – ovo je kartica sa beskamatnom odgodom plaćanja. Ukupan
iznos dugovanja nastalog njenim korištenjem podmiruje se odmah po završetku
obračunskog perioda, koji je obično do maksimalno 50 dana.
LOGO
Kartični brendovi i proizvodi u svijetu
 Prepaid kartice (pay as you go) – ova vrsta kartice
nije vezana za račun korisnika u banci.
 Korisnik kartice može raspolagati novčanim sredstvima samo do
unaprijed uplaćenog iznosa.
 Prepaid kartice mogu biti jednokratne (gift card) ili sa
mogućnošću dopune i mogu imati različite namjene kao npr.
poklon kartice maloljetnim licima, kartice namjenjene licima bez
bankovnog računa i sl.
 Ova vrsta kartica je zbog svoje povećane sigurnosti posebno
omiljena za plaćanje na internetu i za putovanja.
LOGO
Kartično poslovanje u Bosni i Hercegovini
 Prvu platnu karticu na bosansko-hercegovačkom tržištu
izdaje Turkish Ziraat Bank krajem 1999
 Na kraju 2013. godine ukupno je 27 banaka, od 28
aktivnih Bosni i Hercegovini, pružalo usluge kartičnog
poslovanja, karticama internacionalih brendova:
MasterCard, Visa, American Express i Diners.
 Pored navedenih, u Bosni i Hercegovini postoje i
domaće platne kartice: Bamcard i Kartica bez granica
LOGO
Broj i vrsta izdatih kartica u periodu 2009-2013
Godina
Ukupno
Debitne
Kreditne
Charge
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
1.773.758
1.693.466
1.791.045
1.830.299
1.889.141
-
1.404.491
1.480.885
1.513.818
1.562.277
-
176.839
180.453
202.866
209.059
-
111.121
129.707
122.841
117.805
LOGO
Broj instaliranih ATM i POS terminala u periodu 2010-2013
Godina
2010.
2011.
2012.
2013.
ATM broj
1.098
1.202
1.284
1.368
POS broj
17.834
18.589
19.320
20.402
LOGO
Promet, broj i visina transakcija u periodu 2010-2013
Godina
2010.
2011.
2012.
2013.
Promet s
karticama
ukupno
5.469.028.587 6.030.544.808 6.327.981.571 7.182.665.487
Promet –
ATM
3.901.830.433 4.317.917.307 4.628.109.412 4.917.402.704
Promet –
POS
1.567.198.153 1.712.627.501 1.699.872.159 2.265.262.784
Broj
transakcija
Visina
prosj.transak
cije
39.716.105
45.921.717
60.247.797
62.983.738
138
131
105
114
LOGO
Kartično poslovanje u Bosni i
Hercegovini
 BH mreža bankomata
 E-commerce bankarstvo – samo dvije banke su
licencirane – online prodaja putem web shop-ova
 Upotreba kartica nije značajno uticala na smanjenje
upotrebe gotovine, debitna kartica u praksi ima
značenje sredstva kroz koje se stanovništvu
omogućuje prije svega pristup gotovini 24 sata
 Koji su to faktori koji spriječavaju napredak
kartičnog poslovanja i šta je moguće učiniti za
unapređenje?
LOGO
Mogućnost unapređenja kartičnog poslovanja u BiH
•
•
•
•
•
U svrhu povećanja plačanja putem kartica u BiH većinu
troškova snose banke i trgovci
Troškovi trgovca se ogledaju u obliku provizije koje plačaju
bankama za korištenje POS terminala koje idu i preko 3%
Troškovi banaka su dosta kompleksniji: troškovi licenci
međunarodnih brendova (posebne licence za izdavanje, za
prihvatanje kartica na ATM-u, za prihvatanje na POS-u, za
prihvatanje na E-commerce platformama i sl.), troškovi nabavki
opreme (ATM, POS, kartica i sl.) i njihove amortizacije, troškovi
održavanja opreme (software-a i hardware-a), troškovi
interchange naknada, troškovi procesinga transakcija, troškovi
kliringa i poravnanja transakcija.
Banke u razvijenim zemljama posluju po principu „economies of
scale“
Korištenje ovog principa omogućava sprečavanje
monopolističke pozicije dobavljača
LOGO
Mogućnost unapređenja kartičnog poslovanja u BiH







Jedan primjer korištenja ovog principa je zajednička mreža bankomata „BH
mreža bankomata“
Drugi primjer je kompanija Bamcard d.d. koja je jedini procesni i klirinški
centar za kartično poslovanje u BiH koji procesira domaće i međunarodne
transakcije za 9 banaka članice
CB BiH za domaće transakcije banaka Bamcard članica vrši poravnanje
Jedan od glavnih nedostataka jeste nepostojanje zajedničkog domaćeg
kliring centra to jeste nepostojanje NATIONAL SWITCH-a to jeste centra
koji bi omogućio da se switching, kliring i poravnanje obavlja u Bosni i
Hercegovini
U nedostataku NATIONAL SWITCH-a ove usluge nude Visa i MasterCard
U ovom lancu vidimo na kraju da kartično poslovanje i nije besplatno –
KAKO???
95% transakcije su domaće koje u nedostatku NS kliring se servisira putem
međunarodnih kartičarskih asocijacija – MasterCard i Visa
LOGO
Mogućnost unapređenja kartičnog poslovanja u BiH



National Switch u BiH bi trebao biti odgovornost Centralne Banke BiH –
ona bi trebala da to pokrene i reguliše, a svi učesnici u tom procesu bi
profitirali od domaćeg kliring-a, prije svega se misli na Centralnu Banku
BiH i banke:
Prvo, bankama bi to bilo mnogo povoljnije i jeftinije nego što je sada kad
to rade van granica države posredstvom međunarodnih kartičnih asocijacija.
Šta je još mnogo bitnije od smanjenja troškova je mogućnost samostalnog
definisanja troškovne strukture u domaćoj platnoj šemi. Banke, učesnice u
domaćem kliring-u, mogu u dogovoru definisati naknade za kliring,
poravnanje i interchange, neovisno o Visa-i i Mastercard-u.
Zatim, Centralna Banka BiH bi u dogovoru s bankama za poravnanje
uzimala naknadu i na taj način punila svoj buđet. Pored navedenog,
domaći kliring sistem bi omogućio Centralnoj Banci BiH da monitoriše i
nadzire platni promet sa karticama.
LOGO
Mogućnost unapređenja kartičnog poslovanja u BiH

Svrsishodno bi bilo da međunarodne kartične asocijacije obavljaju kliring i
poravnanje samo za transakcije koje se realizuju u inostranstvu i to je praksa u
razvijenim državama. Uzimajući u obzir da se većina svih izvršenih transakcija
realizuje na teritoriji Bosne i Hercegovine, a to se odnosi na preko 95% svih
transakcija, ekonomski opravdano bi bilo da se i kliring i poravnanje tih
transakcija obavlja u istoj zemlji kao npr. od Centralne banke BiH i da se za
navedene usluge obračunavaju određene naknade. Dakle, ta sredstva ostaju u
državi, i to bi trebalo spadati u monetarnu politiku svake države. U svim ostalim
državama monetarna politika je prioritet broj jedan. Ako uzmemo u obzir činjenicu
da je u BiH prošle godine bilo preko sedam milijardi KM prometa s karticama, dakle
možemo govoriti o relativno zanimljivim dodatnim prihodima koje bi država
mogla ostvariti. Prema dostupnim podacima Centralne Banke BiH i međunarodnih
kartičnih asocijacija Visa i Mastercard riječ je o milionima KM koje banke u Bosni i
Hercegovini plaćaju međunarodnim asocijacijama za kliring i poravnanje domaćih
transakcija.
LOGO
Zaključak






kartično poslovanje još uvijek u početnoj fazi razvoja
unapređenje kroz pridruživanje domaćem kliring sistemu za domaće
transakcije
finansijski sektor upoznati sa mogućnostima unapređenja kartičnog
poslovanja
formiranje radne grupe sa predstavnicima banaka, državnih institucija,
domaćeg klirinškog centra Bamcard sa ciljem izrade Case Study za
Bosnu i Hercegovinu koja bi se ticala poboljšanja efikasnosti učesnika u
kartičnom poslovanju, unapređenja procesa, smanjenja sadašnjih
troškova banaka i povećanja prihoda državnih institucija
uspostavljanje infrastrukture odnosno platnih sistema koji podržavaju
kliring domaćih transakcija i poravnanje kroz RTGS sistem
upravo radna grupa koja se sastoji od svih učesnika na tržištu kartičnog
poslovanja može doprinijeti razmjeni inofrmacija i podataka i
sagledavanju svih fundamentalnih potreba za uspostavljanje efikasnog
platnog sistema za domaće kartične transakcije
LOGO
LOGO

similar documents