BDO - Сергій Рогозний

Report
Податковий аспект КСВ,
або як змусити платити неплатників
м. Ірпінь, 2013
Сергій Рогозний
1
Соціальні виплати держави
ВВП України
1409
Бюджет
млрд. грн
ПФУ
інше
166
301
Сергій Рогозний
206
2
Але соціальних коштів вистачає
далеко не на все!
Сергій Рогозний
3
Успішні та найрозумніші жінки відмовляються
народжувати більше 1 дитини;
Сергій Рогозний
4
Заводи, відмовившись від власних навчальних
закладів у 90-ті, і тепер відчувають величезний
кадровий голод на робітничі спеціальності;
Сергій Рогозний
5
Молодь без стажу ніхто не хоче брати на
роботу через 5-10-річне відставання розвитку
освіти від потреб економіки та суспільства;
Сергій Рогозний
6
Масова культура та мистецтво базується
переважно на відданих справі фанатиках аматорах;
Сергій Рогозний
7
.
Люди часто хворіють, пропускаючи роботу,
вимагаючи виплати лікарняних; а тривалість
життя одна з найнижчих у Європі.
Сергій Рогозний
8
Конфлікт інтересів
Бюджет
Бізнес
Соцвиплати
Суспільство
Сергій Рогозний
9
Питання до бізнесу
Чи хочуть наші підприємці:
Щоб повноцінно фінансувались дитячі
садки?
Розвивалась загальна та професійна освіта?
Співробітники та їх діти були здорові?
Щоб умови праці та життя людей були
комфортні?
Щоб була належна екологія?
Сергій Рогозний
10
Дуже хочуть!
Але Держава на цьому шляху ставить
підприємцям податкові та бюрократичні
бар'єри
Сергій Рогозний
11
Податкове коригування-1
«139.17. Фінансовий результат до оподаткування
збільшується на суму витрат, понесених
платником податку на збереження екологічних
систем, що не перебувають під негативним
впливом господарської діяльності такого
платника податку»
(проект змін до Розділу ІІІ ПКУ)
Як наслідок
“У сусідньому лісі пожежа – то нехай сам
господар-лісник з пожежниками домовляється.
Мій завод (офіс, хата) до того не причетний!”
Сергій Рогозний
12
Податкове коригування-2
«139.32. Фінансовий результат до оподаткування
збільшується на суму витрат платника податку на
утримання та експлуатацію соціальної сфери…:
• дитячих ясел або садків;
• закладів середньої і середньої професійно-технічної
освіти та закладів підвищення кваліфікації працівників
такого платника податку;
• дитячих, музичних і художніх шкіл, шкіл мистецтв;
• спортивних комплексів, залів і майданчиків, що
використовуються для фізичного оздоровлення та
психологічної реабілітації працівників платника податку,
клубів і будинків культури…»
(проект змін до Розділу ІІІ ПКУ)
Наслідки відомі всім нам
Сергій Рогозний
13
Конфлікт інтересів
Бюджет
Бізнес
КСВ
Соцвиплати
Суспільство
Сергій Рогозний
14
Корпоративна соціальна відповідальність
це поняття, що визначає відповідальну
позицію компанії щодо своєї країни,
суспільства, співробітників та
навколишнього середовища.
Сергій Рогозний
15
Сучасна компанія розуміє свою
відповідальність і прагне стати
компанією з «людяним обличчям».
Сергій Рогозний
16
КСВ з погляду ДТЕК
відповідальність перед мешканцями регіонів
присутності ДТЕК за ефективність
довгострокового внеску в соціальноекономічний розвиток територій;
відповідальність перед співробітниками
компанії за справедливу оплату і безпечні
умови праці, створення оптимальних умов
розвитку і кар'єрного зростання;
відповідальність перед усім суспільством за
збереження навколишнього середовища
Сергій Рогозний
17
Корпоративна соціальна відповідальність
Держава повинна створити умови для
подальшого розвитку процесу соціалізації
національного бізнесу.
Сергій Рогозний
18
Хто у виграші ???
Як багато коштів заощаджує держава від таких
жертв?
Проведемо фінансовий аналіз та розрахуємо
податкове навантаження двох вітчизняних
підприємств, «блакитних фішок» Української
біржі, ПАТ «Мотор Січ» та ПАТ «Авдіївський
коксохімічний завод» з даних їх офіційно
оприлюдненої фінансової звітності.
Сергій Рогозний
19
Фінансові показники за 2012 рік (млн.грн.)
Назва показника
Сукупні активи
ПАТ
«Мотор
Січ»
ПАТ
«АВДК»
11 479
9 498
Чистий дохід (виручка) за період
7 928
8 830
Прибуток (збиток) до оподаткування
2 253
(1 278)
736
0
1 134
239
26 832
4 173
3,5
4,8
Сплачено податку на прибуток
Річний фонд оплати праці
Кількість штатних працівників, осіб
Середньомісячна зарплата, тис.грн
Сергій Рогозний
20
Соціальні ініціативи
Припустімо, що кожне з
наведених підприємств
у 2013 році передбачило
у власних кошторисах
5% ФОП 2012 року на
утримання дитячих
садків.
Щомісячне утримання дитини у київському
комунальному дитсадочку коштує 987 грн, з яких
батьки відшкодовують біля 200 грн. Тобто,
витрати бюджету складають 9,4 тис.грн. на рік
В якості експерименту їм дозволено ці витрати
визнати
у податковому обліку.
Сергій Рогозний
21
Соціально-економічний ефект на 2013 рік
Назва показника
Фонд оплати праці за 2012 рік
ПАТ
«Мотор
Січ»
ПАТ
«АВДК»
1 134
239
57
12
Вплив на податок (ставка 19%)
-10,8
-2,3
Але не більше фактичних витрат
-10,8
0
46
12
9,4
9,4
4 863
1 266
5% резерву на соцзаходи
Соціально-економічний ефект
Чисті витрати бюджету на 1 дитину
Кількість дітей, утримання яких
могло бути додатково профінансовано
Відповідає кількості дітей дошкільного віку всього міста
Авдіївка Донецької області
Сергій Рогозний
22
Висновки
Очевидно, що недоотримання коштів
державного бюджету від зняття «соціальноподаткового» обмеження (10,8 млн.грн.) може
бути багаторазово компенсовано економією
місцевих бюджетів по прибуткових
підприємствах (45,9 млн. грн.) та доповнено
неподатковими соціальними видатками від
збиткових (12 млн. грн.).
А перерозподіл коштів між державним та
місцевими бюджетами – то вже «справа
техніки».
Сергій Рогозний
23
Пропозиції
Тому будь-яка чинна чи пропонована норма, що
обмежує бізнес у можливості допомагати
соціальній сфері та забезпечувати охорону
природу має бути вилучена із Податкового
кодексу.
Зробивши такий крок назустріч бізнесу,
держава нічого не втратить, а навпаки –
мобілізує сотні мільйонів гривень додаткових
коштів.
Сергій Рогозний
24
Питання???
Міжнародна аудиторська
компанія “БДО”
www.bdo.ua
тел. (044) 496 05 88
Факс (044) 393 26 91
[email protected]
моб. (067) 539 32 08
(093) 539 32 08
25

similar documents