Het Infopunt Migratie: een toelichting

Report
Het Infopunt Migratie
in een notendop
Erik Willems
Infopunt Migratie, Integratiedienst Stad Gent
Wat vooraf ging..
• Team Rechtspositie (Integratiedienst)
– Gevestigd in de Kaprijkestraat, consultaties na doorverwijzing
en op afspraak
– informatie en bijstand aan Gentse organisaties en burgers over
verblijfswetgeving en administratief-juridische aspecten van
migratie
• Contactpunt Integratie (Integratiedienst)
– Permanentielokaal in het AC Zuid
– 4 oorspronkelijke pijlers:
• vertalingen van officiële documenten
• een tolkenpool voor de dienstverlening aan de anderstalige
burger in het administratief centrum
• gerichte doorverwijzing van de hulpvrager naar de gepaste
maatschappelijke voorziening
• gerichte doorverwijzing van de anderstalige nieuwkomer
naar het Gentse onthaalbureau Kom-Pas.
Herstructurering Integratiedienst
Nieuw organogram sinds 1 maart 2012:
 Infopunt Migratie ging officieel van start op 1 juni 2012 in het AC
Zuid
Infopunt Migratie: 2 pijlers
• (1) vreemdelingenrecht
Informatieverstrekking ivm vreemdelingenrecht
aan burgers, intermediairen, diensten en
organisaties en indien nodig de doorverwijzing
naar (gespecialiseerde)diensten
• (2) vertalingen
Het organiseren van een aannamepunt voor de
vertalingen van officiële documenten (ism Tolken Vertaalservice Gent vzw)
Pijler 2: vertalingen van
officiële documenten
• Opgenomen door Tolk en Vertaalservice
Gent vzw
• Enkel naar het Nederlands
• Officieel document
–
–
–
–
is bedoeld voor een individu
dient ter overhandiging aan een overheidsdienst
is rechtsgeldig
wordt letterlijk vertaald
• bijdrage voor de administratieve verwerking
van de vertaling
Pijler 1: vreemdelingenrecht afbakening
(1) vragen betreffende het ruimere
vreemdelingenrecht, d.i. betreffende de
specifieke rechtspositie van niet-Belgen (o.a.
verblijfs- en nationaliteitsrecht, maar ook
andere rechtsgebieden in zoverre de
rechtspositie van vreemdelingen van belang is)
(2) de toepassing van buitenlands recht in
België (o.a. IPR-codex)
Informatieverstrekking?
• Informatievragen worden in de regel
behandeld tijdens de permanentie, via
telefoon of e-mail
• Complexe vragen kunnen behandeld
worden op afspraak
• Vormingsaanbod
• Handleidingen en publicaties
Eerste 10 maanden werking:
4805 infovragen
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
Belangrijkste thema’s
Buitenlands familierecht1. 2%
Vrij verkeer langdurig
ingezetene. 2%
Uitwijzing/BGV. 2%
Reizen. 2%
Statuutwissel. 2%
Beroepsprocedures/RVV. 2%
Gezinshereniging . 24%
Duurzaam verblijf/Vestiging. 2%
akten en legalisaties/apostille.
2%
Verlenging verblijfskaart. 2%
Bezoek permanentie, 3672
Student derdelander. 3%
Regularisatie 9 bis. 4%
Sociale zekerheid. 4%
Andere. 14%
Vrij verkeer
werknemer/werkzoekende. 5%
Telefonische vraag, 703
Nationaliteit. 6%
Arbeidskaart/beroepskaart/tew
Afspraak,
152
erkstelling. 10%
Vraag via e-mail, 136
Kort verblijf/toeristisch visum.
11%
Praktisch
• AC Zuid, derde verdieping, A-blok,
derde verdieping, lokaal 312-313
• Tel.: 09 266 71 40
• E-mail: [email protected]
• Permanentie: maandag tot vrijdag van
9:00 tot 12:00 uur, woensdag ook van
14:00 tot 17:00 uur

similar documents