A gyerekszoba, mint tudástranszfert befolyásoló tényező

Report
Varázsszer, józan ész, vagy klasszikus
problémák új köntösben? Tudásmenedzsment és HR a 21. században
Prof. dr. habil Bencsik Andrea
egyetemi tanár
Széchenyi István Egyetem Győr
Súlypontok







A téma aktualitása
A tudás értéke
Tudásmenedzsment rendszer működőképessége
Rendszerépítés logikája és HR teendők
HR eszközkészlet
Az időtényező
Összegzés
2015.04.13.
2
A téma aktualitása
A versenyelőny új forrása
Emberi erőforrás
2015.04.13.
3
A téma aktualitása
Tudásgazdaság – tudástársadalom
 Kényszer és lehetőség a cégeknek
 Tudástartalom érték
 A fejlett gazdasággal rendelkező országok GDPjének közel a felét a tudásipar adja (tíz
munkahelyből nyolcat a tudás intenzív
ágazatokban hoznak létre)
2015.04.13.
4
A tudás értéke

A tudáspiac szereplői:
Vásárlók
 Eladók
 Ügynökök


A tudáspiac árrendszere:
Reciprocitás
 Hírnév
 Altruizmus


Bizalom – monopólium - hiány
2015.04.13.
5
A tudás értéke




A tudás hatalom!
Tanulj, azt nem veheti el tőled senki!
Amit megtanultál, az a tiéd marad!
……..
tudásféltés, monopólium, hatalom
2015.04.13.
6
A tudás értéke
A versenyelőny megteremtését és fenntartását a
vállalat tudásalapú elmélete segítheti
• A vállalat elsődleges célja, hogy az egyének által
birtokolt
tudást termékekké és szolgáltatásokká
integrálja.
• A tudás alkalmazásán, és nem létrehozásán van a
hangsúly.
2015.04.13.
7
Mit is jelent a tudás?
Információ
Adat
Ismeret
Tudás
A tudás: olyan információ, amit végiggondolunk,
megértünk, beépítünk saját fogalmi rendszerünkbe,
majd tapasztalataink és ismereteink felhasználásával egy
adott környezetben, helyzetben hasznosítunk.
2015.04.13.
8
A tudás és tudásmegosztás elméletben

Az explicit tudás rendszerezhető, rögzíthető,
formalizálható, mások számára könnyen
megfogalmazható, átadható pl.: jelentések,
könyvek által.

Az implicit tudás az egyén tapasztalataira,
cselekedni tudására (know-how) épülő tudás.
2015.04.13.
9
A tudás és tudásmegosztás elméletben
Pénz, üzlet,
haszon
Tudás, tapasztalat, mint
önrész
Információ
Együttműködés
Bizalom
(Köles Sándor )
2015.04.13.
10
Tudásmenedzsment

Yankee Group definíciója szerint a TM az a
hatékony kapcsolat, amely összeköti az egy
bizonyos tudással rendelkezőket azokkal,
akiknek szükségük van erre a tudásra. A
folyamat eredményeképpen a személyes tudás
szervezeti tudássá válik.
2015.04.13.
11
Tudásmenedzsment rendszer
1.Tudásprioritások
meghatározása
2. Tudás
azonosítása
3. Tudás
megszerzése
8.Tudás
ellenőrzése
Tudás forrás –
tanuló szervezet
4. Tudás
fejlesztése
7. Tudás
rögzítése
6. Tudás
hasznosítása
5. Tudás
szétosztása
2015.04.13.
12
A tudásmenedzsment stratégia
kezdeményezése
1.
Tudásprioritások
meghatározása
„Top-Down” (felülről jövő)
megközelítés
 „Bottom-Up” (alulról jövő)
megközelítés


„Middle-Up-Down” („középről-fel-és-le”)
megközelítés
HR feladatok – stratégia, információ, kommunikációs utak,
meggyőzés
2015.04.13.
13
A vállalat tudásának helyzete
2. Tudás
azonosítása
Abszolút tudástér alatt a tudás legnagyobb halmazát,
a teljes tudást értjük, amely halmaz végtelen. (a
szervezet ennek egy részét birtokolja)
Relatív tudástér alatt a tudáselemek és képességek
azon halmazát értjük, melyek összefüggnek a
szervezet stratégiájával és céljaival. (Ezekből az
elemekből a szervezet bizonyos elemeket
magáénak mondhat, míg másokat meg kell
szereznie, illetve ki kell fejlesztenie.)
2015.04.13.
14
Belső tudáshelyzet mátrix
A
szervezet
Tudja
Nem tudja
Mit tud?
Megfelelő
Pazarlás
Reménykeltő
Veszély
Mit kell
Abszolút tudni?
tudástér (relatív
tudástér) Mit nem
tud?
2015.04.13.
15
A
szervezetek
belső
tudása
versenyképesség tekintetében három
kategóriába sorolható:
Alaptudás
 Fejlett tudás
 Innovatív tudás

HR feladatok – tudástérkép, kompetencia mátrix, Mind mapping, stb.
2015.04.13.
16

Az iparági tudás birtoklását leíró helyzetkép
elemzésére szolgál a külső tudáshelyzet elemzési
tér, mely:
 egyik
dimenziójában a vállalatok által
birtokolt tudásszintet vizsgálja,
 míg másik dimenziója a piaci részesedés
változásán keresztül azt méri, hogy a cégek
mennyire tudták a rendelkezésükre álló tudást
beépíteni tevékenységükbe.
2015.04.13.
17
Külső tudáshelyzet elemzési tér
Piaci részesedés változása (%)
(+)
(-)
2015.04.13.
„Ügyesek”
Diktálók
Lemaradók
Reménykeltők
Alap
Fejlett
Kiszorulók
Innovatív
Tudásszint
„Ügyetlenek”
HR feladatok – best practice, benchmarking, stb.
Forrás: Fehér P.
18
A tudás megszerzésének eszközei
és módszerei
3. Tudás
megszerzése

Saját tapasztalat

Tanulás

Továbbképzés

Betanítás, mentor

Új munkatárs felvétele

Együttműködés az ügyfelekkel

Kutatás, szakfolyóiratok

Együttműködés a beszállítókkal
2015.04.13.
19
A tudás megszerzésének eszközei és
módszerei 2.

Kongresszusok, fórumok

Piackutatás

Összehasonlító elemzés

Tanácsadók felhasználása

Kooperáció egyetemekkel

Szervezetek informális, összeverődő hálózatai

Egy találó történet
2015.04.13.
20
A tudás megszerzésének eszközei és
módszerei 3.

Vállalat felvásárlása

Bérlés

Tudáslopás

Megfelelő kommunikáció

Vegyítés

Adaptáció

Célorientált erőforrások

Vállalati pletyka
2015.04.13.
HR feladat – lehetőségek felkutatása, támogatás biztosítása,
(toborzás – kiválasztás), szervezetfejlesztés
21
A kockázat
4. Tudás
fejlesztése
„ Annál, hogy képzed embereidet, és
elvadásszák tőled, csak egy rosszabb van,
ha nem képzed, és nálad maradnak ”
Zig Ziggler
2015.04.13.
22
A kockázat
Elkötelezettség,
lojalitás
Képzetlen, de
marad
Kiképzem,
majd
elmegy
Készség, képesség,
tudás
2015.04.13.
HR feladat - képzési rendszer kidolgozása, karriertervek,
talentmenedzsment, szervezeti „vákuum”
23
5. Tudás
szétosztása
A tudástranszfer és problémái
Súrlódás
Lehetséges megoldások
A bizalom hiánya
Kapcsolatok és bizalom kiépítése személyes találkozásokon
keresztül
Eltérő kultúrák, szókincsek, vonatkoztatási rendszerek
Közös alap létrehozása oktatással, eszmecserékkel,
publikációkkal, csapatszervezéssel, vetésforgóban
betöltött állásokkal
Idő és találkozóhely hiánya; korlátolt gondolkodás a
produktív munkáról
A tudástranszferhez szükséges idő és hely megteremtése:
vásárok, társalgók, konferencia beszámolók
A tudás kizárólagos birtokosának státus és jutalom jár
A teljesítményértékelés és az
tudásmegosztáson alapul
A befogadók abszorpciós képességének hiánya
Az alkalmazottak rugalmasságra nevelése; elegendő idő a
tanulásra; a munkaszerződések lényegi elvárása az
ötletekre való nyitottság
Hit abban, hogy a tudás meghatározott csoportok
előjoga, a „nem mi találtuk ki” szindróma
A nem hierarchikus tudás megközelítések ösztönzése; a
gondolatok minősége fontosabb az ismeretforrás
rangjánál
Intolerancia a hibákkal és a segítségkéréssel szemben
A kreatív hibák és az együttműködés elfogadása és
jutalmazása; nem jár státusvesztéssel, ha valaki nem
tud mindent
ösztönző
rendszer a
HR feladat – kultúra építés, (eszközök: mester-tanítvány, mentoring, minőségi körök, AAR,
Retrospekt, Storytelling, tudáscsere, knowledge – cafe, kötetlen technikák)
2015.04.13.
24
A kockázat kezelése – HR feladatok
6. Tudás
hasznosítása
Célok
megfogalmazása
(HR stratégia)
Karrier- és
talentmenedzsment
rendszer kiépítése
Személyre szabott
programok
kidolgozása
Kulcs munkatársak,
kulcs kompetenciák
és tudás
azonosítása
Megtartás, értékelés,
támogatás,
(motivációs rendszer)
Megtartás, fejlesztés
eszközrendszerének
alkalmazása
Piaci siker:
„ügyesek”,
„diktálók”
Emberi problémák és konfliktus kezelés, tanulószervezet karbantartása
2015.04.13.
25
HR eszközök
•
•
Kulcs munkatársak kiválasztási módszerei
Kulcs munkatársak megtartása
• Kihívó feladat
• Felelősség
• Vezetői támogatás
• Javadalmazás
• Kommunikáció
• Kapcsolatok
• Lehetőségek
• Kulcs munkatársak fejlesztési eszközei
• Stratégiai projektmunka
• Rotáció
• Egyéni feladatok
• MBA
• Nyelvi képzés
• Szakképzés
• Általános készségfejlesztés
• Vezetői készségfejlesztés
• Csapatépítés
• Egyéni készség vagy személyiség fejlesztés
2015.04.13.
26
IT – TTMP – szervezeti memória
7. Tudás rögzítése
HR feladatok - rendszer
működtetése (folyamatában), LLL
2015.04.13.
27
8.Tudás
ellenőrzése
2015.04.13.
28
Összegzés
Céltudatosság – kultúra formálás - bizalom
építés - értékes tartalom – IT háttér - TM
rendszer működtetése és fenntartása.
A tudásmenedzsment rendszer kiépítése
nem cél, csupán eszköz.
2015.04.13.
29
Köszönöm szépen a figyelmet
2015.04.13.
30

similar documents